Monday, June 14, 2021

BBT Hội Đồng Hoằng Pháp và BBT Thư viện Phật Việt: Bài vở trong tuần thứ 2 của tháng 6, 2021


Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Pháp hữu,
 Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt.
Kính mong quý vị chia sẻ là "Like" hai trang nhà này hoặc thường xuyên thăm để nhận thông tin liên quan đến Giáo lý Phật Đà.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Tâm Thường Định

1. HT Thích Huyền Quang: Pháp sự khoa nghi

2. HT Thích Quảng Độ dịch Việt: Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận

3. Tuệ Sỹ dịch Việt: Kinh Trường A-hàm

4. Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Tổng luận về Văn học Phật giáo Việt Nam hải ngoại

5. Bhikkhu Cittacakkhu: Màu y bộ phái – Liên hệ đến nhuộm tịnh và điểm tịnh

6. HT Thích Phước Sơn: Lý luận dịch kinh

7. Nguyễn Lang: Việt Nam Phật Giáo sử luận

8. HT Thích Đức Thắng: Tu tập thiền định

9. TT Thích Nguyên Tạng dịch Việt: Sức mạnh của lòng từ

https://hoangphap.org/thich-nguyen-tang-dich-viet-suc-manh-cua-long-tu/

10. GHPGVNTN Âu Châu: Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm viên tịch


HT Thích Trí Chơn dịch Việt: Con đường dẫn đến chân hạnh phúc

11. Phe X. Bach: Three Intertwined Paths to Leading for Sustainable Peace


Bài của Thư Viện Phật Việt

1. Thích Đỗng Minh và Thích Tâm Hạnh dịch: Luật Hữu bộ Bách Nhất Yết Ma: Hành Sự Tăng và Bốn Pháp của Sa Môn

https://thuvienphatviet.com/thich-dong-minh-va-thich-tam-hanh-dich-luat-huu-bo-bach-nhat-yet-ma-hanh-su-tang-va-bon-phap-cua-sa-mon/

2. Chân Văn Đỗ Quý Toàn (Đứng vững ngàn năm): Sức mạnh bành trướng của Hoa Hạ

https://thuvienphatviet.com/chan-van-do-quy-toan-dung-vung-ngan-nam-suc-manh-banh-truong-cua-hoa-ha/

3. Thích Chơn Trí: Kính ngưỡng

https://thuvienphatviet.com/thich-chon-tri-kinh-nguong/

4. Thích Minh Châu – Thích Thiên Ân – Thích Chơn Trí – Thích Đức Tâm: Phật Pháp

https://thuvienphatviet.com/minh-chau-thien-an-chon-tri-duc-tam-phat-phap/

5. Vũ Hoàng Chương: Bút nở hoa đàm

https://thuvienphatviet.com/vu-hoang-chuong-but-no-hoa-dam/


6. Tòa Bạch Ốc tổ chức lễ Phật đản với thắp nến lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ

https://thuvienphatviet.com/toa-bach-oc-to-chuc-le-phat-dan-voi-thap-nen-lan-dau-tien-trong-lich-su-hoa-ky/

7. HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu: Thông tư An cư Kiết hạ và Khóa Tu học Phật pháp Âu Châu kỳ 32

8. Thích Phước Sơn: Tính chất giáo dục của Giới luật Phật giáo


9. Tuyển tập Audio MP3 - 

  • Tâm thư của Hội Đồng Hoằng Pháp

10. Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương I: Cuộc đời Đức Phật lịch sử

No comments:

Post a Comment