Wednesday, November 26, 2014

OUR MOTHER'S FEET


Our parents with the humor, beauty and happiness of losing the first adult teeth!


OUR MOTHER'S FEET

Our mother's feet are pale and fragile.
What she has left is just skin and bones,
which wilt our hearts.

All of her life she
Sacrifices,
Nurtures,
Protects,
and Loves
her children and grandchildren forever.

Our mother's feet are aged—displace a color of adventure,
A sign of being weathered, wisdom, and compassion.
Looking at these nameless tendons and bones,
in our heart, we shed the tears of love.

Looking at these signs,
we realize our life is a passing dream,
We see life take its course in its immense and endless flow,
Even though we are embracing and accepting life as it is,

The rhythm of our hearts has the sound of true emptiness.

For Vietnamese, please click here.

Friday, November 21, 2014

HÃY TỈNH DẬY --- WAKE UP–THE AWAKENING FROM WITHIN

Khung trời kỷ niệm - Eo Gió, Nhơn Lý, Quy Nhơn.

HÃY TỈNH DẬY - WAKE UP - THE AWAKENING FROM WITHIN

Hừng đông, vạn vật bắt đầu thức dậy
Gió hú trong cõi vắng
giữa sự tĩnh lặng của cõi trần
Đại dương muôn đời hùng vĩ
Sóng xô bờ bọt trắng như mây
Biển mênh mông sóng vỗ ngất ngây
Biển sâu rộng như tình Cha ngây ngất
Biển êm ả, mênh mang, vô tận
Và dạt dào như tình Mẹ đong đầy.
Nhìn ra biển, bao la và vời vợi
Ta thấy mình bé nhỏ, hạt cát lơi

Ta dòng suối ngọt đang chảy về biển lớn
Biển từ bi, biển trí tuệ, biển chân như
Cuộc sống vốn miên trường thay đổi,
như mưa hôm nay và nắng gắt hôm qua
Ôi đời sống có thịnh suy, vui buồn, sướng khổ
Giọt vô thường bọt biển mây chiều
Nhưng may quá, chúng ta có tất cả
điều kiện tự do hạnh phúc bao la
Từ bước chân, hơi thở đến mắt ngà
Từ khối óc, trái tim đến đôi bàn tay lành mạnh
Từ hy vọng, vỗ về và động viên của bạn bè gia thạnh
Và ân tình, bảo bọc, un đúc của Mẹ Cha
Từ tổ tiên truyền thống nòi giốn
g sơn hà
Ta phải sống để nuôi dưỡng tình thương và hiểu biết
Ta phải sống để nuôi dưỡng lòng từ bi và dũng cảm
Phải làm lành, tránh dữ, giữ sạch tâm
Ta phải sống để cuộc sống tinh anh
Ta phải sống để làm đời thêm đẹp

...Hãy yêu thương và hãy sống cho tha nhân.

For English version, click here.

Sunday, November 16, 2014

A wonderful poem and performance by Fong Tran

With Fong Tran: Photo: Erica Ho
Dear all,
 A talented colleague, Fong Tran, performed and produced this beautiful video  called "Dear Young Man of Color". Its inspired by the work of the Sacramento Boys and Men of Color Coalition which he is apart of. The video was featured on Upworthy. His message are sincere, powerful and appealing. It is my honor to introduce Fong Tran, a very promising poet and advocate.Wednesday, November 12, 2014

"Since beginningless time I have always been free." Thich Nhat Hanh


Thầy Thích Nhất Hạnh - ảnh Nguyên Túc chia sẻ.

Sư Ông Làng Mai - ảnh Uyên Nguyên.
Let's sit mindfully together

Let me quote an answer from br. Phap Ho for the US sanghas:

For the past weeks Thay has been in the hospital for some tests and observation. Two days ago his situation had a turn for the worse. At this time the monastic communities around the world are organizing ceremonies to send energy to Thay. We also practice wholeheartedly to look deeply into the wonders of life and the cloud that never dies. Please organize sessions with your local Sanghas to touch deeply Thay's teaching, in order to continue and send energy to Thay.
Chi Thoai Nghiem - at 12:15AM today.

"Now he is more stable. Thanks." This is the quote from Sư Cô Thoại Nghiêm at 4:05AM today, 11/12/2014.

“This body is not me; I am not caught in this body, I am life without boundaries, I have never been born and I have never died. Over there the wide ocean and the sky with many galaxies All manifests from the basis of consciousness. Since beginningless time I have always been free. Birth and death are only a door through which we go in and out. Birth and death are only a game of hide-and-seek. So smile to me and take my hand and wave good-bye. Tomorrow we shall meet again or even before. We shall always be meeting again at the true source, Always meeting again on the myriad paths of life.” 
― Thích Nhất Hạnh, No Death, No Fear

Tiếng chuông chùa cổ

http://langmai.org/dai-may-tim/thien-ca/cd-phap-ca-dong-suoi-trong/tieng-chuong-chua-co

LATEST UPDATE - 

Quý Thân Hữu,
Được tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa trải qua một cơn xuất huyết não và đang nằm bệnh viện cấp cứu tại Pháp, chúng tôi liên tiếp nhận được nhiều nguồn tin không giống nhau từ phía các Cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới.
Căn cứ vào bản thông báo chính thức của Làng Mai viết bằng tiếng Anh, tôi sao lại và tạm thời chuyển nhanh qua tiếng Việt để quý thân hữu theo dõi.
Nếu có những sơ suất vì thông tin cập rập do thời gian tính giới hạn, xin quý bạn hiền hoan hỷ.

Trần Kiêm Đoàn
Official Announcement

Re: Thay’s present health condition and how to support Thay’s recovery

Plum Village, November 12, 2014

To all Plum Village Practice Centers,
 To all Practice Centers and Sanghas World Wide,
 To our Dear Beloved Friends,

With a deep mindful breath we announce to the world the news that yesterday, the 11th of November 2014 Thay, Zen Master Thich Nhat Hanh, experienced a severe brain hemorrhage. Thay is receiving 24 hour intensive care from specialist doctors, nurses and from his monastic disciples.

At present, Thay is still very responsive and shows every indication of being aware of the presence of those around him. He is able to move his feet, hands and eyes. There are signs that a full recovery may be possible.

For the last two months, Thay’s health had already been fragile due to his advance age. He was hospitalized in Bordeaux on the 1st of November. He was gaining strength day by day until this sudden and unexpected change in his condition.

All the monasteries in the tradition of Plum Village are organizing practice sessions to generate the energy of mindfulness and to send Thay this healing and loving energy. We would like to ask the whole worldwide community of meditation practitioners to participate and support us in this critical moment. We know and trust that Thay will receive all your energy and that this will be a big support in his healing and recovery.

Our practice of stability and peace in this very moment is the best support we can offer to Thay. Let us all around the world take refuge in our practice, going together as a river to offer Thay our powerful collective energy. We are all cells of the great Sangha Body that Thay has manifested in his lifetime.

For future reports on Thay health and recovery, we will post them officially at www.plumvillage.orglangmai.orgvillagedespruniers.org, andwww.facebook.com/thichnhathanh. 
On behalf of the Monastic Dharma Teacher Council of Plum Village,

Bhikkhu Thich Chan Phap Dang
 Bhikkhuni Thich Nu Chan Khong Nghiem


Thông báo chính thức
Về tình trạng sức khỏe hiện tại của Thầy (Nhất Hạnh)  làm thế nào để hỗ trợ cho việc phục hồi của Thầy
Làng Mai, 12 Tháng 11 2014

Xin gởi đến:

- Tất cả các Trung tâm tu học Làng Mai,- Tất cả các Trung tâm tu học và Tăng thân trên thế giới,
 
- Tất cả thân hữu
 của chúng tôi,
Với tinh thần chánh niệm sâu sắc, chúng tôi xin công bố với thế giới vềnhững thông tin cho rằng ngày hôm qua, 11 tháng 11 năm 2014 Thầy, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, đã bị xuất huyết não nghiêm trọng. Thầy đang ở trong tình trạng 24 giờ chăm sóc đặc biệt từ bác sĩ chuyên khoa, y tá và các môn đệ của tu viện.

Hiện tại, cảm giác của Thầy vẫn còn nhạy qua những dấu hiệu cho thấy nhận thức được sự hiện diện của những người xung quanh. Thầy có thể chuyển động bàn chân, bàn tay và đôi mắt của mình. Nhiều dấu hiệu cho thấy rằng, khả năng phục hồi có thể thực hiện được.

Trong hai tháng qua, sức khỏe của Thầy yếu hơn do tuổi tác ngày càng cao. Thầy đã phải nhập viện ở Bordeaux vào ngày 01 tháng 11. Tình trạng sức khỏe của Thầy đã được phục hồi từ ngày này qua ngày khác cho đến khi có tai biến xuất huyết não xảy ra đột ngột và ngoài dự liệu như thế nầy.

Tất cả các tu viện trong truyền thống của Làng Mai đang tổ chức các buổi hành niệm để tạo ra năng lượng của chánh niệm và cung hiến Thầy những năng lượng trọn lành và yêu thương nầy. Chúng tôi xin cung thỉnh các cộng đồng hành thiền trên toàn thế giới tham gia và ủng hộ chúng tôi trong thời điểm nghiêm trọng này. Chúng tôi nhận thức và tin tưởng rằng, Thầy sẽ nhận được tất cả năng lượng lành của chư vị và điều này sẽ là một hỗ trợ lớn trong việc chữa bệnh và phục hồi của Thầy.

Sự thực hành chánh định thân tâm của chúng ta trong thời điểm nầy là sự hỗ trợ tốt nhất mà chúng ta có thể dâng tặng đến Thầy. Toàn thể chúng ta khắp thế giới hãy an trú trong thực hành, cùng nhau chung bước như một giòng sông để gởi đến Thầy năng lượng tổng hợp hùng hậu của chúng ta. Chúng ta là tất cả các tế bào tuyệt vời của thân tướng Tăng Đoàn mà Thầy đã uốn nắn đào tạo nên trong suốt cuộc đời của mình.

Về những thông tin liên quan đến sức khỏe và sự phục hồi của Thầy, chúng tôi sẽ thông báo tại địa chỉ chính thức của Làng Mai

www.plumvillage.orglangmai.orgvillagedespruniers.org, vàwww.facebook.com/thichnhathanh.

Thay mặt Hội đồng giáo thọ Pháp tu của Làng Mai,

Tỳ kheo Thích Chân Pháp Đăng
  Sư cô Thích Nữ Chân Không Nghiêm

Friday, November 7, 2014

ĐÔI CHÂN MẸ - OUR MOM'S FEET

Đôi Chân Mẹ - Our Mom's feet. Photo: BXK

ĐÔI CHÂN MẸ

Đôi chân Mẹ xanh xao gầy guộc
Còn xương da, ruột héo tim con
Cuộc đời Mẹ hy sinh thống thuộc
Mãi thương con và cháu mỏi mòn

Đôi chân Mẹ trắng ngà phiêu bạc
Màu phong sương, trí tuệ, yêu thương
Nhìn gân xương như chân cò cánh hạc
Nghe trong tim bao giọt lệ thương

Nhìn chân Mẹ, thấy nhân gian mộng mị
Thấy dòng đời trôi chảy mênh mông
Vẫn biết đó cuộc đời như thị
Sao lòng ai trầm lặng giọt hư không.

For English, please click here.

Tuesday, November 4, 2014

Một trang tuyệt vời, hình ảnh khắp thế giới - Beautiful Pictures

Sáng nay, anh bạn Nguyên Lương gởi những hình ảnh rất đẹp này, xin chia sẻ cùng bạn đọc. Cảm ơn anh.

Một trang tuyệt vời, hình ảnh khắp thế giới