Friday, February 24, 2012

TA ĐI TRONG CÕI HƯ KHÔNG


                            Xuân Hạ Thu Đông -  Photo: from Dieunhan.net

TA ĐI TRONG CÕI HƯ KHÔNG
    Kính tặng Ni sư Thuần Chánh, Ni sư Thuần Tuệ và Nhóm trẻ Diệu Nhân.

Thế mà đã gần hai năm 'cô' Chánh nhỉ
Ni sư và chúng con cách nhau hơn nữa vòng trái đất
trời bên Anh lạnh giá
chúng con bên Mỹ nhớ thương
vẫn giọng nói đó
ngọt ngào, trầm bổng và hùng hồn
vẫn nụ cười
bất hoại, thật tươi và truyền cảm
bài pháp hôm nay cô nhắc nhở
nhìn lại chính mình
những ngôi sao lung linh
trời Diệu Nhân lồng lộng
biết lỗi người lỗi ta
biết mình biết ta
trăm trận trăm thắng
trận nào em nhỉ?
rồi Ni sư Thuần Tuệ 
thuyết hay
như ru say
cơn đau cạm bẩy
bẩy nào cho em và bẩy nào cho anh?
chú đại bàng bắt cá hay cô tý thèm mồi
đừng chết lịm trên ngũ dục ngược xuôi
tài sắc danh thực thuỳ
nên chủ động chính mình em nhé
là huynh trưởng hay người hành Phật tại gia
trong việc đời - nên giữ tâm hồn trong sáng, hướng thiện và
giữ cân bằng, hoà hợp hay con đường trung đạo ung dung
tâm thường trong cõi vô thường
trong đạo, thì mình nên đặc trên nền tảng của từ bi và trí tuệ
những trụ cột bát chánh
từ chánh kiến đến chánh định
việc cạm bẩy
con đường nào cỡi trói cho em
pháp môn nào em chọn
chổ rốt ráo
vẫn là sự hành trì
dù chỉ năm mười phút tịnh tâm
dù em niệm Phật hay trì chú
hay tinh tấn tham thiền
hay chỉ đơn thuần là thở
như ngẫu hứng làm thơ
hãy tự tìm câu trả lời em nhé
và tự khẽ
chúng ta hãy thực hành
cùng ngồi tòa bồ đề
tâm không vướng mắc (tâm vô sở trước.)

đêm nay trời lạnh
bầu trời lung linh những vì sao
em đoá hoa nào
toả hương cho nhân loại

ta đi trong cõi hư không
tìm đâu giấc mộng mặn nồng cho em.

Rescue, CA. 
February, 2012. 

Wednesday, February 22, 2012

Ý Nghĩa Thuyền Nhân Quan Âm của Chùa Kim Quang


                                                       Photo: Cuong Dang
                                                           Photo: Nhien Ly

Ý Nghĩa Thuyền Nhân Quan Âm của Chùa Kim Quang

  (Để giới thiệu cho buổi Diễn hành tại Hội Chợ Cộng Đồng Sacramento - Năm Nhâm Thìn - 2012)
          
          Thuyền Nhân là biểu tượng của sự bất khuất, khát vọng tự do, và biểu tượng lịch sử của người Việt Nam yêu chuộng tự do, nhân bản và nhân quyền.
          Quan Âm là vị Bồ Tát lắng nghe mọi tiếng thống khổ của thế gian.  Ngài thể hiện nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và đem lòng từ bi vô lượng với nguyện lực mầu nhiệm cứu giúp mọi chúng sanh đang đau khổ mà quán tưởng đến Ngài.
          Quan Âm Thuyền Nhân là biểu tượng tâm linh và lịch sử của người Việt Nam Quốc gia. Thuyền cũng có nghĩa là "phương tiện" để đến "cứu cánh" trong đạo Phật.  Khi chúng ta đến bến bờ tự do, bến bờ Giác ngộ, thì chúng ta không còn chấp vào con thuyền nữa.  Quan Âm Thuyền Nhân này mang tính chất lịch sử và tâm linh của người Việt ngỏ hầu biết ơn đến những đất nước và bến bờ tự do.

The meaning of Bodhisattva Avalokitesvara Boat People Float
  (For the Vietname Tet Festival – the year of the Dragon – 2012)

            Boat People are a symbol of defiance, the desire for freedom, and symbolic history of the freedom-loving Vietnamese, who love and respect freedom, humanity, and human rights.
            Bodhisattva Avalokitesvara – the one who listens to all languages of the world suffering – presents power of the Buddha Amitabha and brings compassion to ease all sentient beings’ suffering.
            The Bodhisattva Avalokitesvara Boat People float symbolizes spirituality and the history of the Vietnamese Nationalists. In Buddhism, the boat also indicates the "means" to reach "a destination or solution". When we reach the shores of freedom or enlightenment shores, then we no longer cling to the boat again, but are thankful. The Bodhisattva Avalokitesvara Boat People float represents the history and spirit of the Vietnamese boat people and all freedom-loving individuals.
Sunday, February 19, 2012

TẾT XỨ NGƯỜI TUYẾT RƠI

TẾT  XỨ NGƯỜI TUYẾT RƠI
   Viết để chia sẻ những anh em đang làm ăn ở Moscow, Russia (Liên Xô).

Năm nay sống xa quê
Chưa lần nào nhớ thế
Nhớ quê hương, nhớ Mẹ
Nhớ biển và nhớ em


Nhớ Chùa, Miếu, nhớ Đình
Nhớ mùa xuân năm ấy
Nhớ nắng ấm hây hây
Nhớ sao ba ngày Tết


Nhớ thương khôn kể hết
Của những kẻ tha hương
Xao xuyến và vấn vương
Quê hương ơi, Nhơn Lý.


Tết xứ người tuyết rơi
Nhớ nhà nỗi chơi vơi
Mẹ ơi, chưa về được
Giọt sầu mặn vành môi.


Xuân Nhâm Thìn - 2012

Monday, February 13, 2012

Tưởng niệm Sư Cô Tenzin Choedon                                                                            Photo: AP

Tưởng niệm Sư Cô Tenzin Choedon
      Một vị Ni Tây Tạng đã tự thiêu ở tuổi 18*.

Thêm một đoá hoa sen
Lung linh trong biển lửa
Sư cô Tenzin Choedon
Tuổi đời chưa một nửa

Hy hiến thân mạng mình
Làm gương cho chính nghĩa
Lòng từ sư cô đã
Dâng trọn cho quê hương.

Thêm một đoá hoa sen
Ngát hương cho nhân loại
Khơi dậy tâm thức người
Từ bi và bác ái.

Thêm một đoá hoa sen
Nở vàng Tây Phương giới
Vị tha một cuộc đời
Thong dong vầng mây khói.A Memorial for Sister Tenzin Choedon
                  A Tibetan nun burned herself at age 18 *.

Yet another lotus flower
Just sparked in flames
A Tibetan Buddhist nun, named Tenzin Choedon
Self-immolated at the age of 18

She sacrificed her body
For social justice
A compassion nun
Who dedicated herself to her beloved country

Yet another lotus flower
the fragrance of humanity
brings consciousness to the people of East and West
A lesson of compassion and altruism

Yet another lotus flower
Brightening the Pure Land
A selfless life
Came and left as holy smoke.

* Nữ tu sĩ Tây Tạng tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc trên đất Tây Tạng

Thursday, February 9, 2012

HUYỀN ẢO


HUYỀN ẢO

Thung lũng hoa vàng
Lung linh huyền ảo
Đêm thu mờ ảo
Có ánh trăng non
Côn trùng véo von
Tiếng say vũ trụ
Cú mèo vừa hú
Lạnh vắng đêm thâu
Sương tựa mưa ngâu
Ngôi lâu ướt áo.

Oakland Hill
10/30/2011

Sunday, February 5, 2012

QUÁN TRỌ THONG DONG


                                                                     Ảnh: Đức Quảng


QUÁN TRỌ THONG DONG
        Thân tặng chị Tâm Minh và anh Tâm Quang.

Thầy đi sương khói long đong
Về đâu cánh hạc thong dong cõi trần
Ý sắc đá chí kim cang
Vào ra tự tại niết bàn tánh không
Tâm từ ái bao cõi lòng
Mang tình thương lớn vun trồng quê hương
Rong chơi khắp mọi nẻo đường
Lợi danh vạt nắng hạt sương đầu cành
Thầy đi quán trọ thong dong
Chân như vũ trụ cõi không tâm Người.

 Thanksgiving Day, 2011, Sacramento, CA. Đã đăng ở Nguyệt San Chánh Pháp, bộ mới số 3.

Wednesday, February 1, 2012

VÔ NGÔN

                            Thư pháp: Hàn Long Ẩn - Thích Thiện Long

VÔ NGÔN
    Kính tặng Thầy Minh Đạt

Điện Phật trầm hương toả
Trăng khuya soi dáng gầy
Thầy trầm tư tĩnh toạ
Vô ngôn thay cảnh này.SPEECHLESS
    For the Most Venerable Thich Minh Dat

In the Buddha hall, the fragrance of frankincense effuses
The late night moon illuminates his thin body
Master sits in his full lotus position in the immovable meditative state,
What a beautiful and speechless scene.