Friday, March 20, 2020

Uyên Nguyên – Mộng của ban đầu như lá trút…

IMG_5918

Đi về trong thế kỷ sau
Nhìn trong mắt thấy đời đau trong mình
(Bùi Giáng)

1969230_777713242275355_849148166270715314_nTa thấy em về xanh lá biếc, thành thị điêu tàn khóc hồng hoang. Ta thấy em về trưa nắng lóa, mắt nhòa ánh lửa phất phơ bay. Ta thấy em về xanh tiếng hát, từng chiếc lá bay tựa gót hài, mỗi chiếc lá rơi hình giọt lệ, mỗi chiếc lá nhọn hình dao đâm. Ta thấy em là lá xanh dâu, chiều nay gió tắt ở phương nào, mộng của ban đầu như lá trút, kỷ niệm là màu Lá Hoa Cồn.
16, tháng Sáu, 2013
UYÊN NGUYÊN
Lời dẫn: Sáng nay, ngày đầu xuân, đọc áng văn hay của bạn, ngắt thành dòng để  văn/thơ bay theo mùa dịch, như là gieo hạt từ tâm.
Mộng của ban đầu như lá trút…
Ta thấy em 
về xanh lá biếc, 
thành thị điêu tàn khóc hồng hoang. 
Ta thấy em về trưa nắng lóa, 
mắt nhòa 
ánh lửa phất phơ bay. 
Ta thấy em về xanh tiếng hát, 
từng chiếc lá bay tựa gót hài, 
mỗi chiếc lá rơi 
hình giọt lệ, 
mỗi chiếc lá 
nhọn hình dao đâm. 
Ta thấy em 
là lá xanh dâu, 
chiều nay gió tắt ở phương nào, 
mộng của ban đầu 
như lá trút, 
kỷ niệm là màu Lá Hoa Cồn.