Showing posts with label Thích Đức Niệm. Show all posts
Showing posts with label Thích Đức Niệm. Show all posts

Wednesday, October 25, 2017

Chùm thơ tưởng niệm Thầy Đức Niệm

CHÙM THƠ TƯỞNG NIỆM 
HOÀ THƯỢNG THÍCH CHƠN ĐỨC NIỆM

NGHE TIN THẦY ĐÃ MÃN PHẦN
Núi thiêng gió hú lạnh người
Tin Thầy vừa tịch rã rời tâm con
Mười hơi thở nhẹ cỏn con
Nhìn trên thác đổ thấy còn suối reo!THẦY VÀ CON
Thầy thác cao nước đổ
Suối từ chảy trong con
Trăng đã qua đầu non
Thênh thang và bất diệtTHẦY ĐI NHƯ LÁ VÀNG RƠI
Lá vàng vừa bay vội
Nghe tiếng xào xạc lòng
Thầy thanh thoát huyễn không
Tâm Thầy trong cõi Tịnh

HẠNH THẦY Ở LẠI
Bỏ sau lưng bụt trần mộng mị
Thầy về đất Phật cõi chân nguyên
Nụ cười để lại Tâm như thị
Hạnh nguyện của người vẫn y nguyên!