Showing posts with label painting. Show all posts
Showing posts with label painting. Show all posts

Wednesday, February 5, 2014

XUÂN VÀ HOA

MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ  * Trích từ Thư Viện Hoa Sen


Xuân đã đến từ mùa thu lá rụng
Xuân đã đi khi xác pháo đầy đường
Mùa xuân nào bàng bạc ở muôn phương
Hay bãng lãng trong hư không bất tận?

Xuân ở đây là mùa xuân Di Lặc
Xuân vị tha, xuân tha thứ bao dung
Xuân từ bi, xuân hỷ xả vô cùng
Xuân thanh tịnh xuân đong đầy huyền diệu

Cánh hoa tâm mùa xuân không thể thiếu
Hoa mọc từ bùn và mọc muôn nơi
Hoa giác ngộ nở trong rừng phiền não
Thầy bảo rằng: “Sân trước một cành mai.”

Thư pháp Võ Việt Tuấn

Monday, August 19, 2013

Thơ Haiku về Trăng

Blue Moon - A painting by Tran Thi LaiHong.
Thơ Haiku về Trăng

1.Lòng đêm ôm trăng gầy
Ôm luôn mặt trời vàng chói chang
Cõi tịch mịch ngất ngây2.Trăng khuya vằng vặc sáng
Sương thấm lạnh bờ vai nghiêng ngã
Cõi huyễn mộng chưa tan3.Ôi Trăng sáng
Khi tắm dưới trăng
Mẹ mênh mang4.Say trăng đêm hạnh phúc
Quảy gánh lo nặng trĩu đong đầy
Đời như sông có khúc


5.Trăng thuỷ tinh lấp lánh
Lung linh mặt nước động chân nguyên
Tỉnh - quay về Phật tánh.