Showing posts with label Thơ ngắn. Show all posts
Showing posts with label Thơ ngắn. Show all posts

Friday, October 11, 2019

TA VỀ NÚI THÔI


Con trai đầu thơ thẩn - Photo: BXK
TA VỀ NÚI THÔI

Ai thong dong lên núi
Cây cỏ cũng mừng theo
Đời không chi tiếc nuối
Áng mây trời trong veo!

Thơ Bạch Xuân Phẻ

Sunday, February 24, 2019

AI ĐỘNG?


Cổng Trúc - Photo: DieuNhan.net

AI ĐỘNG?

Tiếng trúc hò cùng gió
Tiếng phong cầm càng to
Tiếng không lời lớn nhất

Phật cười không so đo!

Thursday, March 8, 2018

Sau Tết

Lộc đầu năm tại Thiền Viện Diệu Nhân - Photo: BXK

Sau Tết


Sáng mồng Năm yên tĩnh
Không tiếng cười trẻ con
Xuân hương sắc mỏi mòn
Buồn vui miền lận đận!