Showing posts with label Thơ ngắn. Show all posts
Showing posts with label Thơ ngắn. Show all posts

Thursday, March 8, 2018

Sau Tết

Lộc đầu năm tại Thiền Viện Diệu Nhân - Photo: BXK

Sau Tết


Sáng mồng Năm yên tĩnh
Không tiếng cười trẻ con
Xuân hương sắc mỏi mòn
Buồn vui miền lận đận!