Sunday, May 2, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: Điểm Tin Trong Ngày 2 tháng Năm, 2021

Hòa Thượng Thích Đôn Hậu: Định Hướng

 

Phật Giáo vẫn chủ trương:
– Giáo dục cho con người biết cải tạo. Bỏ những gì mê mờ, giận dữ và tham lam. Biết chuyển hướng tình thương, trau dồi Trí Tuệ, rèn luyện ý chí để sống một đời sống ích lợi cho bản thân, gia đình và xã hội.
– Đào tạo cho những người có sứ mạng trong công việc phục vụ chúng sanh có một ý chí vĩ đại, kiên cố, khả năng đầy đủ, tinh thần vị tha, biết thiết thực và sáng suốt trong công việc chuyển hóa mọi người. | https://sentrangusa.com/2021/05/03/tam-duc-tran-quang-thuan-cuoc-doi-cua-dai-lao-hoa-thuong-thich-don-hau-thoi-dai-bao-tap-1945-1968-dinh-huong/

Chưa bao giờ chúng ta thấy năng lực của sự tu tập vô cùng quí giá như hiện nay. Giáo pháp Phật đà là để sống chứ không phải để quảng diễn suông. Đã bao lần ta lập đi lập lại câu “đời là vô thường”, nhưng thực sự điều ấy có thể hiện một cách trầm hùng trong ta hay không khi phải đối diện với đại dịch đầy sợ hãi như thế này. Đất nước Hoa Kỳ có cùng chung đại nạn của nhân loại nhưng chúng ta vẫn còn may mắn so với nhiều quốc gia khác. Điều ấy cũng khẳng định phước báo của người dân nước này. Phước báo này cần được vun bồi từ mỗi người trong đó có người đệ tử Phật. Mỗi ngày chúng ta sống trong thiện ý, lòng bao dung và trách nhiệm với quê hương này sẽ là phước lợi cho hôm nay và mai sau của chúng ta. | https://sentrangusa.com/2021/05/03/thich-thang-hoan-thong-bach-phat-dan-pl-2565-2021/

Chỉ một sự ra đời của Ngài không thôi cũng đủ để chúng ta cúi đầu bái phục suốt cuộc đời mà không biết mỏi, nói chi đến một giáo lý vừa cao siêu diệu vợi, vừa thực tiễn mà Ngài đã trực diện vào giữa đêm MỒNG TÁM THÁNG CHẠP của hơn 2500 năm về trước. Hơn hai ngàn rưỡi năm trôi qua, chưa có một người thể nhập thực tại, chân lý trọn vẹn tương tợ. Ngày ấy nay lại trở về. Chúng ta đang vui mừng trong tủi hổ. Vui mừng vì từ ngày ấy đến nay, chúng ta được diễm phúc tắm gội trong ánh hào quang của một bậc Đại Giác. Tủi hổ vì từ ngày ấy đến nay, trải qua một chuỗi thời gian dài dậm dọc, chúng ta vẫn chưa đạt được một công trình khai phóng nội tâm nào khả dĩ tương xứng trong muôn một đối với Ngài! | https://sentrangusa.com/2021/05/01/thich-minh-dat-giua-long-the-gian/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 02 THÁNG NĂM, 2021:

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Lời giới Thiệu “Như Áng Mây Bay” | https://sentrangusa.com/2021/05/02/tam-huy-huynh-kim-quang-loi-gioi-thieu-nhu-an-may-bay/

Tâm Đức Trần Quang Thuận (1930-2017): Thay Lời Tựa “Như Áng Mây Bay”, Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu | https://sentrangusa.com/2021/05/02/tam-duc-tran-quang-thuan-thay-loi-tua-nhu-ang-may-bay-cuoc-doi-cua-dai-lao-hoa-thuong-thich-don-hau/

Tâm Đức Trần Quang Thuận (1930-2017): Phật Giáo Việt Nam Vào Cuối Thế Kỷ 19 Đầu Thế Kỷ 20 | https://sentrangusa.com/2021/05/02/tam-duc-tran-quang-thuan-phat-giao-viet-nam-vao-cuoi-the-ky-19-dau-the-ky-20/

Tâm Đức Trần Quang Thuận: Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu | Thời Đại Bão Táp (1945-1968) | Định Hướng | https://sentrangusa.com/2021/05/03/tam-duc-tran-quang-thuan-cuoc-doi-cua-dai-lao-hoa-thuong-thich-don-hau-thoi-dai-bao-tap-1945-1968-dinh-huong/179056218_483066783027569_3241402606302208820_n.jpg179508330_475788313672749_4988268524449363551_n.jpg
179784012_2967682510133706_6667522918067300942_n.jpg
180173004_924270688134086_7056981681494215479_n.jpg181166405_564572984511442_1984897626315676368_n.jpg
Summer Adams: Finding Ways to Educate Our Children with Buddhist Wisdom | https://sentrangusa.com/2021/05/02/summer-adams-finding-ways-to-educate-our-children-with-buddhist-wisdom/

Ven. Thích Như Điển | Hoa Đàm dịch Anh: Education In Present Time For Overseas Vietnamese Youth | https://sentrangusa.com/2021/05/02/ven-thich-nhu-dien-hoa-dam-dich-anh-education-in-present-time-for-overseas-vietnamese-youth/

Thích Đạo Quảng: Học và Hành trong Nếp Sống Tôn Giáo | https://sentrangusa.com/2021/05/01/thich-dao-quang/

Nguyệt San Chánh Pháp, Số 114, Mừng Phật Đản, PL 2565 | https://sentrangusa.com/2021/05/03/nguyet-san-chanh-phap-so-114-mung-phat-dan-pl-2565/

Friday, April 30, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: Điểm Tin Trong Ngày 30 tháng Tư, 2021

Phạm Công Thiện

Phật Giáo Việt Nam: Chính Trị, Lịch Sử và Chủ Nghĩa Hư Vô Quốc Tế

Hướng đi của Phật Giáo Việt Nam là Ði Tới Giác Ngộ, đi tới sự Tỉnh Thức. Mà Giác Ngộ Tỉnh Thức có nghĩa là thể hiện thực hiện một Sự Quyết Ðịnh Vĩ Đại Nhất của kiếp người, một đại Thệ Nguyện cho tất cả chúng sinh; trong bất cứ mọi trường hợp nghịch cảnh lớn lao nhất vẫn như bất động, với lòng từ bi vô biên và với trí Bát Nhã vô hạn, tự giải thoát mình và giải thoát tất cả chúng sinh, vì mình là chúng sinh. Giác ngộ, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ðó là Phát Bồ Ðề Tâm. | https://sentrangusa.com/2021/04/30/pham-cong-thien-phat-giao-viet-nam-chinh-tri-lich-su-va-chu-nghia-hu-vo-quoc-te/


Cũng như một dân tộc nhược tiểu phải trưởng thành trong khổ nhục, phải chọn cái phi lý của chiến tranh, phải tồn tại trong sự tàn phá điêu linh thống khổ; cũng vậy, tình yêu luôn luôn chọn vùng nào nhức nhối nhất trong thân thể mà tồn tại và trưởng thành. Rồi khi dân tộc nhược tiểu kia đã bước vào vùng có ánh sáng của độc lập và tự do, những anh dũng và hy sinh được gởi lại hết cho bóng tối của núi rừng. Cũng vậy, tình yêu vĩnh viễn là một sợi tơ trời trong trí nhớ. | https://sentrangusa.com/2021/04/30/tue-sy-chien-tranh-tinh-yeu-hoai-niem-va-truyen-ngan-vo-hong/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 30 THÁNG TƯ, 2021

Nhiều tác giả: Phật Điển Phổ Thông – Dẫn vào Tuệ Giác Phật | Kỳ 1- Bối Cảnh Biên Dịch và Cộng Tác Viên [ Song ngữ – Bilinguals ] | https://sentrangusa.com/2021/04/29/nhieu-tac-gia-phat-dien-pho-thong-dan-vao-tue-giac-phat-ky-1-boi-canh-bien-dich-va-cong-tac-vien-song-ngu-bilinguals/

 THÔNG BÁO TẶNG SÁCH Hiện nay Phật Việt Tùng Thư [ https://thuvienphatviet.com/ ] vẫn còn 100 bộ ấn bản dịch Việt "Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật", và ấn bản Anh ngữ "Common Buddhist Text Guidance and Insight from the Buddha", đặc biệt dành tặng cho quý anh chị trưởng GĐPT, không phân biệt BHD:-), hầu làm tư liệu tham khảo trong việc tu học và hướng dẫn đoàn sinh. Quý anh chị có nhu cầu, xin liên lạc Trưởng Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ: email: tamthuongdinh@gmail.com, hoặc inbox facebook: https://www.facebook.com/khoebach
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thích Huyền Vi: Triết Học cho Giáo Dục Gia Trong Thế Giới Cuồng Loạn | https://sentrangusa.com/2021/04/30/thich-huyen-vi-triet-hoc-cho-giao-duc-gia-trong-the-gioi-cuong-loan/

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Thống Nhất Gia Ðình Phật Tử Việt Nam | https://sentrangusa.com/2021/04/30/phuc-trung-huynh-ai-tong-luoc-su-gia-dinh-phat-tu-viet-nam-thoi-ky-thong-nhat-gia-dinh-phat-tu-viet-nam/

Matthieu Ricard, Christophe Andre, và Alexandre Jollien: Cái Tôi, Người và Bản Ngã | https://sentrangusa.com/2021/04/30/matthieu-ricard-christophe-andre-va-alexandre-jollien-cai-toi-nguoi-va-ban-nga/

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn (2007): Nhìn Dưới Khía Cạnh Tâm Lý Dân Tộc và Tâm Lý Trị Liệu | https://sentrangusa.com/2021/04/30/nguyen-tho-tran-kiem-doan-nhin-duoi-khia-canh-tam-ly-dan-toc-va-tam-ly-tri-lieu/

Quảng Pháp: Nền Hòa Bình Đích Thật | https://sentrangusa.com/2021/04/30/quang-phap-nen-hoa-binh-nhu-that/

Uyên Nguyên: Tiếc Thương Hòa Bình | https://sentrangusa.com/2021/04/30/uyen-nguyen-tiec-thuong-hoa-binh/

Thursday, April 29, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: Điểm Tin Trong Ngày 28 tháng Tư, 2021

 Thích Từ Lực: 
Xin Dừng Lại, Để Nhìn Cho Rõ

Ngày trước, khi sinh thời, ôn Kim Quang (tức là Hòa thượng Thiện Trì) có lần dạy tôi: Từ Lực ơi, nhớ nghe, phá kiến còn nặng hơn phá giới nhiều lắm nghe! Ý Ôn muốn nói, có phạm giới, mà mình thành tâm muốn sám hối, thì sẽ được thanh tịnh, yên tâm trở lại để tiếp tục tu hành. Còn phá kiến, tức là phá hủy chánh kiến, thì chẳng khác gì mình đã bị chôn chặt trong ngục tù của mê mờ, không có cơ hội ra khỏi mê lầm; như vậy, có nghĩa là từ chuyện sai này sẽ đưa đến chuyện sai khác, và cứ thế mà tạo thêm nghiệp xấu.
Từ nhận thức này, tôi xin các Anh Chị dành thì giờ đọc vài tập tài liệu Phật pháp của ôn Tuệ Sĩ (như tôi đang đọc quyển Thắng Man giảng luận đây) hay của ni sư Trí Hải, hoặc nghe vài bài giảng Phật Pháp của quý Ôn, quý Ngài khác, hay đến chùa thắp hương lễ Phật… để nuôi dưỡng, tôi bồi thêm chánh niệm, chánh kiến.
Trong tiến trình phát triển của đoàn thể, tổ chức, mọi ý kiến đúng đắn, xây dựng cần phải được lắng nghe nhưng việc thực thi cần tôn trọng và phục vụ cho lợi ích của tổ chức. Nói thế để chúng ta cùng hiểu rằng trong cuộc tranh luận ngay cả tranh chấp giữa những ý kiến dị biệt, bất đồng nhằm mục đích xây dựng đoàn thể, không có quan điểm thắng thế mà chỉ có giải pháp tốt hơn cả được chấp nhận cho sự vững mạnh của tổ chức... | https://sentrangusa.com/2021/04/29/thich-tu-luc-xin-dung-lai-de-nhin-cho-ro/Cuộc đối đầu giữa người dân Việt với quan lại người Hán diễn ra trên hai mặt. Một là những cuộc kháng chiến bằng gươm giáo; hai là một luồng sóng đối kháng ngầm chảy mãi mãi trong tâm thức cộng đồng của dân tộc. Các vị thần linh được truyền tụng từ ngàn năm trước luôn luôn có mặt trong đó con sóng ngầm này.
Trong cuộc tranh đấu chống chính sách đô hộ hà khắc, người Việt có một chỗ dựa tinh thần là những tín ngưỡng cổ truyền, với các vị thần thánh riêng; trong đó có những thần linh biểu lộ qua các hiện tượng tự nhiên; hay những nhân vật được dân tôn kính, thờ cúng. Chia sẻ với nhau những niềm tin và nghi lễ do cha ông truyền lại tạo nên tình liên đới giữa những người đồng chủng. Họ cảm thấy và biết chắc chắn họ không giống người Hán. Những quan lại từ phương Bắc tới không thờ phượng những thần thánh của dân mình; thế nào cũng có lúc người Việt thấy đám quan quân này bị thần linh trừng phạt bằng tai nạn hay bệnh tật. Rồi mỗi khi vùng lên tranh đấu, người dân Việt biết họ sẽ được các thần linh của mình phù trợ. Nhiều hào kiệt đã hiển linh trở thành các vị thần tiếp tục bảo vệ dân lành; các chiến sĩ khi xung trận đều biết như vậy. Người Việt tin rằng Chử Đồng Tử đã trở về giúp Triệu Quang Phục, Bà Triệu hiển linh cho Lý Bôn thấy; thần Trương Hống đã gửi một thông điệp qua Lý Thường Kiệt ở sông Cầu, khiến tướng sĩ nức lòng chống quân nhà Tống... | https://sentrangusa.com/2021/04/28/chan-van-do-quy-toan-nhung-than-thanh-giu-nuoc/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 28 THÁNG 4, 2021

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Kết Luận – Nhân Duyên Xuất Gia | https://sentrangusa.com/2021/04/27/thich-tri-hai-1906-1979-hoi-ky-thanh-lap-hoi-phat-giao-viet-nam-ket-luan-nhan-duyen-xuat-gia/

Pháp Hiền: Phát bồ-đề tâm và PHÁT BỒ ĐỀ TÂM | Generation of the mind [acting towards] Enlighttenment | https://sentrangusa.com/2021/04/29/phap-hien-phat-bo-de-tam-va-phat-bo-de-tam-generation-of-the-mind-acting-towards-enlighttenment/


Tắc Dũng Lê Văn Nghĩa | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Đời Sống Dưới Ánh Sáng Của Đạo Lý Duyên Khởi | https://sentrangusa.com/2021/04/29/tac-dung-le%cc%82-van-nghia-tieu-luan-ket-khoa-van-hanh-i-doi-song-duoi-anh-sang-cua-dao-ly-duyen-khoi/

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Tâm Lý Dửng Dưng Còn Dễ Sợ Hơn Là Oán Hờn Thù Hận | https://sentrangusa.com/2021/04/27/nguyen-tho-tran-kiem-doan-tam-ly-dung-dung-con-de-so-hon-la-oan-hon-thu-han/


Martine Batchelor | Insight Journal | Barre Center for Buddhist Studies: The Busier You Are, The Slower You Should Go | https://sentrangusa.com/2021/04/29/martine-batchelor-insight-journal-barre-center-for-buddhist-studies-the-busier-you-are-the-slower-you-should-go/

Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | 2 | https://sentrangusa.com/2021/04/28/ronaldo-tumbokon-quang-phap-dich-va-ghi-chu-mat-tot-va-xau-cua-phuong-tien-truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-thanh-thieu-nien-va-tre-nho-good-and-bad-effects-of-social-media-on-teens-and-kids-ky-2/

Wednesday, April 28, 2021

Nhạc Phật giáo 614 – Áo Ba tình ấm quê hương

Nhạc Phật giáo 614 – Áo Ba tình ấm quê hương

Nhạc phẩm ÁO BA ẤM TÌNH QUÊ HƯƠNG 

Thơ: Bạch X. Phẻ – Nhạc: Đức Quảng 

Hòa âm: Giác An – Ca sĩ GĐPT: Đặng Dung.

Nhạc:


Karaoke version:

https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-614-ao-ba-tinh-am-que-huong-phe-x-bach/


Tuesday, April 27, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: Điểm Tin Trong Ngày 26 tháng Tư, 2021

Thích Trí Quang (1923-2019): 

Những bài Diễn văn – Huấn từ dành cho GĐPT 


Đạo Phật cũng không phải xây dựng trên số tín đồ nhiều hay ít, để được có phẩm trật trong đạo của mình, mà Đạo Phật chỉ sống với hay sống cho và sống vì tha nhân, vốn là điều cần yếu cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta trên quả địa cầu này.

Chắc chắn một điều là: Tôn Giáo nào cũng dạy cho con người ta luôn làm những việc thánh thiện, xa rời việc độc ác cũng như tham lam; nhưng đa phần thì con người làm sai lời dạy của Tôn Giáo ấy; nên mới nhân danh nầy hay nhân danh kia để đi đập phá những Tôn Giáo khác như lịch sử đã chứng minh mà Hồi Giáo từ Trung Đông đã đến chiếm Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12. Tất cả những Chùa Viện, Tháp miếu, Đại học đã bị đập phá. Tu sĩ, Phật Tử thì bị giết chết hàng loạt. Nhưng nhiệm mầu thay! Ngày nay nhân loại đã hết nhân danh đấng này hay đấng kia để đi xâm chiếm thuộc địa nữa và con người cũng đã mở mắt ra thật là to để nhìn cho rõ những hậu quả của chiến tranh. Cho nên ngày nay dầu là giữa các Tôn Giáo với nhau, người ta hay đối thoại với nhau; chứ không đối đầu với nhau như trong quá khứ nữa. Từ đó mọi người theo nhiều Tôn Giáo khác nhau có thể tìm ra một biện pháp cho tín đồ của mình cũng như cho những sự đối thoại Liên Tôn đã có bấy lâu nay.
Cuối cùng lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã dạy cho chúng ta biết rằng: “Nếu trong tâm anh, lòng từ bi ngự trị, thì hận thù không có cơ hội để tồn tại nữa”. Chúng tôi mong được thực hiện lời dạy này dầu ở bất cứ nơi đâu, trong chùa, trong nhà hay trong nội tâm của mỗi người. Tất cả cũng đều được trân quý. | https://sentrangusa.com/2021/04/26/thich-nhu-dien-the-nao-la-mot-ton-giao/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 26 THÁNG TƯ, 2021

Tuệ Sỹ | Nguyễn Thụy Đan dịch Anh: A Boat Flowing Against The Harbor Of Emptiness | Thuyền Ngược Bến Không | https://sentrangusa.com/2021/04/26/tue-sy-nguyen-thuy-dan-dich-anh-a-boat-flowing-against-the-harbor-of-emptiness-thuyen-nguoc-ben-khong/

Richard K. Payne | Institute of Buddhist Studies, Graduate Theological Union | CJBS: A Yogācāra Buddhist Theory of Metaphor | https://sentrangusa.com/2021/04/26/richard-k-payne-institute-of-buddhist-studies-graduate-theological-union-cjbs-a-yogacara-buddhist-theory-of-metaphor/

Christopher Willard | Interview | Insight Journal | BCBS: Teaching Mindfulness to Children | https://sentrangusa.com/2021/04/26/christopher-willard-interview-insight-journal-bcbs-teaching-mindfulness-to-children/

Ananda W.P. Guruge | Thích Nguyên Tạng dịch Việt: Phật Giáo Trong Đời Sống Hiện Đại | Buddhism in Modern Life | https://sentrangusa.com/2021/04/26/ananda-w-p-guruge-thich-nguyen-tang-dich-viet-phat-giao-trong-doi-song-hien-dai-buddhism-in-modern-life/

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 3-CHAPTER 1: The Transmission of Buddhism to Vietnam | Part 3 | https://sentrangusa.com/2021/04/26/quang-minh-thich-fsu-library-vietnamese-buddhism-in-america-3-chapter-1-the-transmission-of-buddhism-to-vietnam-part-3/

Thích Trí Quang (1923-2019): Những bài Diễn văn – Huấn từ dành cho GĐPT | https://sentrangusa.com/2021/04/26/thich-tri-quang-1923-2019-nhung-bai-dien-van-huan-tu-danh-cho-gdpt/

Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc: Diễn văn khai mạc Đại hội GĐPT Trung phần (1961) | https://sentrangusa.com/2021/04/25/tam-chanh-hoang-thi-kim-cuc-dien-van-khai-mac-dai-hoi-gdpt-trung-phan-1961/

Hùng Khanh (Nguyên Hùng Võ Đình Cường): Mục đích và lịch trình tiến triển của Gia đình Phật tử – P.2 | https://sentrangusa.com/2021/04/25/hung-khanh-nguyen-hung-vo-dinh-cuong-muc-dich-va-lich-trinh-tien-trien-cua-gia-dinh-phat-tu-p-2/


Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | https://sentrangusa.com/2021/04/24/ronaldo-tumbokon-tu-thu-sen-trang-dich-va-ghi-chu-anh-huong-tot-va-xau-cua-phuong-tien-truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-thanh-thieu-nien-va-tre-nho-good-and-bad-effects-of-social-media-on-teens-and-ki/