Trại Huấn Luyện A Dục Lộc Uyển - Liên Miền Quảng Đức và Liễu Quán

Kính gởi Khối Hành Chánh,

Kính nhờ KHC chuyển tài liệu Hàm thụ I đến các anh chị trại sinh Lộc Uyển và A Dục. 

--------  
English 

A very big warm welcome to Lộc Uyển and A Dục camp registrants from your Training Committee.  Please find below two key links:

LỘC UYỂN: 

1) Guide to Pre-Camp Assignments (hàm thụ) - what? when? how?

2) Reading materials for your pre-camp assignments 

A DỤC:

1) Guide to Pre-Camp Assignments (hàm thụ) - what? when? how?


2) Reading materials for your pre-camp assignments 

Best wishes on your assignments.  Please don't hesitate to contact us if any questions at KGH2018@googlegroups.com.  Thank you.

--- 
Tiếng Việt 

Khối Giảng Huấn xin kính gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả anh chị trại sinh  Lộc Uyển và A Dục.  Xin vui lòng tham khảo các tài liệu sau đây liên quan đến Hàm thụ trại:

LỘC UYỂN: 

1) Hướng dẫn tổng quát về các học và nộp bài hàm thụ

2)  Tài liệu Hàm thụ I của Lộc Uyển

A DỤC:

1) Hướng dẫn tổng quát về các học và nộp bài hàm thụ


2)  Tài liệu Hàm thụ I của A Dục

Chúc quý anh chị thành công. Mọi thắc mắc, câu hỏi xin hoan hỷ gởi về cho Khối Giảng Huấn KGH2018@googlegroups.com.  Cám ơn.

--------

Chân thành cám ơn.

Quảng Ý - Huỳnh Vĩnh Linh
Khối Giảng Huấn

p.s. Ghi danh học bậc Kiên / Trì, thì xin mời quý ACE điền Phiếu ghi danh qua mẫu đã được văn phòng TTK gởi ra:


No comments:

Post a Comment