Showing posts with label Võ Việt Tuấn. Show all posts
Showing posts with label Võ Việt Tuấn. Show all posts

Wednesday, February 5, 2014

XUÂN VÀ HOA

MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ  * Trích từ Thư Viện Hoa Sen


Xuân đã đến từ mùa thu lá rụng
Xuân đã đi khi xác pháo đầy đường
Mùa xuân nào bàng bạc ở muôn phương
Hay bãng lãng trong hư không bất tận?

Xuân ở đây là mùa xuân Di Lặc
Xuân vị tha, xuân tha thứ bao dung
Xuân từ bi, xuân hỷ xả vô cùng
Xuân thanh tịnh xuân đong đầy huyền diệu

Cánh hoa tâm mùa xuân không thể thiếu
Hoa mọc từ bùn và mọc muôn nơi
Hoa giác ngộ nở trong rừng phiền não
Thầy bảo rằng: “Sân trước một cành mai.”

Thư pháp Võ Việt Tuấn

Friday, January 31, 2014

Mừng Xuân Giáp Ngọ

Họa sỹ Nhật Tân

Mừng Xuân Giáp Ngọ

Bánh Chưng bánh Tét vui Xuân đến
Hoa Cúc hoa Mai mừng Tết sang
Thềm Xuân gió thoảng mưa rơi nhẹ
Tâm bình thanh thản chúc an khang.

Thư pháp Võ Việt Tuấn