Monday, October 31, 2022

CÁO PHÓ / OBITUARY of Mr. NGUYỄN SANH TỴ

 

CÁO PHÓ / OBITUARY

Thuận thế Vô thường, Gia đình chúng con/chúng tôi xin báo tin:

In Loving Memory of Beloved Husband, Father, caring Mentor, Friend and Relative to many.

 

CHỒNG, CHA

 Ông: NGUYỄN SANH TỴ / Mr. TY SANH NGUYEN 

(9.26.1953 – 10.31.2022)

Pháp danh / Dharma Name: Nguyên Phú

 

Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1953 tại Huế, Việt Nam

Born on September 26, 1953 in city of Huế, Thừa Thiên province, Vietnam. 

 

Đã mãn phần vào lúc 8:00 AM ngày 31 tháng 10, 2022

(Nhằm ngày 7 tháng 10, năm Nhâm Dần) 

 tại Thủ phủ Sacramento, CA, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 69 tuổi


Mr. Nguyen passed away peacefully at home at 8:00AM on Monday October 31, 2022 in the city of Sacramento, CA.  

He was 69 years old.


Linh cữu hiện quàn tại East Lawn at 9189 E. Stockton Blvd, Elk Grove, CA 95624. Tel. (916) 732-2031

Memorial Services will be held at East Lawn, 9189 E. Stockton Blvd, CA 95624. Tel. (916) 732-2031


 TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

On Behalf of our Nguyen-Sanh Family 

 

Vợ / Wife: Ngô Thị Thu, PD: Nguyên Nhơn

Trưởng Nam / Oldest Son: Nguyễn Sanh Dân, PD: Nhật Minh Quán 

Dâu / Daughter-in-Law: Trương Minh Tracy

Út Nam / Youngest Son: Nguyễn Sanh Duy, PD: Nhuận Tuệ Quán 

 


CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG 

Special OBITUARY Note

 

Xin miễn cho mọi sự phúng điếu bằng vòng hoa, lễ vật hay hiện kim.  Mọi phúng điếu, xin cúng dường trực tiếp đến các Đạo Tràng, Chùa, và Tu Viện mà cố Phật tử đã nhiều năm sinh hoạt khi sinh tiền hoặc ủng hộ trực tiếp đến các Hội Từ Thiện theo như ý nguyện.


In lieu of flowers or monetary gift, please donate directly to your choice of charitable organizations or to the following temples, where Mr. Nguyen was involved with his Buddhist practices:


1.  Chùa Kim Quang/Kim Quang Temple -

3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, CA  95825

2. Chùa Quang Nghiêm / Quang Nghiem Temple -

2294 E Fremont St, Stockton, CA 95205

3. Chùa Phổ Từ / Pho Tu Temple -

17327 Meekland Ave, Hayward, CA 94541

4. Thiền Viện Diệu Nhân / Dieu Nhan Buddhist Convent and Meditation Center - 

4187 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672

 

Mọi chi tiết về Tang lễ, xin liên lạc / Contact Information:  

1. Nguyễn Sanh Điệp Hùng tại số đt. 916.712.3500; email: hung58LL@gmail.com

2. Bạch Xuân Khỏe tại số đt. 916.607.4066 hoặc email: tamthuongdinh@gmail.com

 


Chương Trình Tang Lễ

Memorial Service Schedule

 

Hương Linh Cố Phật Tử thọ Ngũ Giới

 Ông: NGUYỄN SANH TỴ / Mr. Ty Sanh Nguyen

(9/26/1953 – 10/31/2022)

Pháp danh / Dharma Name: Nguyên Phú

 

Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1953 tại Huế, Việt Nam

Born on September 26, 1953 in city of Huế, Thừa Thiên province, Vietnam. 

 

Đã mãn phần vào lúc 8:00 AM ngày 31 tháng 10, 2022

(Nhằm ngày 7 tháng 10, năm Nhâm Dần) 

 tại Thủ phủ Sacramento, CA, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 69 tuổi

 

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2022

- (Nhằm ngày 20 tháng 10, năm Nhâm Dần) 

Sunday, November 13, Năm 2022


09:30 AM – Lễ Trị Quan - Nhập Liệm / Blessing Casket Ceremony - East Lawn, Elk Grove, CA

- Lễ Bạch Phật Khai Kinh / Opening Prayer Ceremony

- Lễ Phục Hồn, Thọ Tang và Cúng Cơm

11:00 AM – Thăm viếng / Visitation

12:30 PM - Lễ cầu nguyện và thăm viếng của Đạo Tràng Chùa Phổ Từ và Phổ Trí.

01:00 PM – Lễ cầu nguyện và thăm viếng của Ban Điều Hợp Sinh Hoạt GĐPT Bắc California.
1:30 AM – Thăm viếng / Visitation
03:00 PM – Đại Lễ Cầu Siêu / Grand Public Prayer Session
  • Thuyết Pháp Độ Linh
  • Tiến Linh (cúng cơm)

4:00 PM – Thăm viếng Cầu nguyện của Đạo Tràng Chùa Kim Quang và Gia Đình Phật Tử Kim Quang / Prayer Session - Kim Quang Temple and Kim Quang Youth Group, Sacramento, CA

4:30 - 7:00 PM – Thăm viếng / Visitation

7:00 PM – Chia sẻ về Cuộc đời Phật tử Nguyễn Sanh Tỵ / Celebration of Life - East Lawn, Elk Grove, CA

-   Hát cho nhau nghe / Music night.

 

Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

- (Nhằm ngày 21 tháng 10, năm Nhâm Dần) 

Monday, November 14, Năm 2022

 

08:00 AM    - Cúng Trà / Tea Offering/Visitation

09:00 AM    - Lễ Tưởng Niệm / Remembrance Ceremony

(Có chương trình riêng / Special program)

10:45 AM        - Lễ Khiển Điện - Di Quan / Blessing Casket Ceremony

12:00 PM    - Lễ Hỏa Táng / Cremation Ceremony -

East Lawn Memorial Park & East Sacramento Mortuary. 4300 Folsom Blvd. Sacramento, CA 95819. Phone: (916) 732-2000.

01:30 PM        - Lễ An Vị Hương Linh tại Chùa Kim Quang / Altar Welcoming Ceremony at Kim Quang Temple

02:00 PM        - Hoàn mãn / Conclusion. 


TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO / Special OBITUARY Note

 

Xin miễn cho mọi sự phúng điếu bằng vòng hoa, lễ vật hay hiện kim.  Mọi phúng điếu, xin cúng dường trực tiếp đến các Đạo Tràng, Chùa, và Tu Viện mà cố Phật tử đã nhiều năm sinh hoạt khi sinh tiền hoặc ủng hộ trực tiếp đến các Hội Từ Thiện theo như ý nguyện / In lieu of flowers or cash, please donate directly to your choice of charitable organizations or to the following temples, where Mr. Nguyen was involved with his Buddhist practices:

1. Chùa Kim Quang/Kim Quang Temple - 3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, CA  95825

2. Chùa Quang Nghiêm / Quang Nghiêm Temple  - 2294 E Fremont St, Stockton, CA 95205

3. Chùa Phổ Từ / Pho Tu Temple - 17327 Meekland Ave, Hayward, CA 94541

4. Thiền Viện Diệu Nhân / Dieu Nhan Buddhist Convent and Meditation Center - 4187 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672


Mọi chi tiết về Tang lễ, xin liên lạc / Contact Information:  

1. Nguyễn Sanh Điệp Hùng tại số đt. 916.712.3500; email: hung58LL@gmail.com

2. Bạch Xuân Khỏe tại số đt. 916.607.4066 hoặc email: tamthuongdinh@gmail.com

Friday, October 28, 2022

Tuệ Sỹ - TỐNG BIỆT HÀNH

 

TỐNG BIỆT HÀNH

Một bước đường thôi nhưng núi cao
Trời ơi ! Mây trắng đọng phương nào
Đò ngang neo bến đầy sương sớm
Cạn hết ân tình nước lạnh sao
Một bước đường xa xa biển khơi
Mấy trùng sương mỏng nhuộm tơ trời
Thuyền chưa ra bến bình minh đỏ
Nhưng mấy ngàn năm tống biệt rồi
Cho hết đêm hè trông bóng ma
Tàn thu khói mộng trắng Ngân hà
Trời không ngưng gió chờ sương đọng
Nhưng mấy nghìn sau ố nhạt nhoà
Cho hết mùa thu biệt lữ hành
Rừng thu mưa máu dạt lều tranh
Ta so phấn nhụy trên màu úa
Trên phím dương cầm hay máu xanh
Tuệ Sỹ
(Nha Trang 1977)


LEAVE-TAKING   

 

Just one step on the road but the mountain’s high 

Oh heaven, where do they gather, the white clouds? 

At the pier, ferries are filled with morning dew 

Kindness has dried up; is the water cold? 

 

One step on the far road, far from the sea 

Layers of mist tint the silken sky 

The boat’s not yet at the pier; it’s early morning 

For thousands of years, people have said goodbye 

 

At the end of summer nights you can see ghosts 

In autumn, dream-smoke whitens the Milky Way 

The sky doesn’t stop the wind to wait for dew 

But thousands of years later, the color’s faded 

 

At the end of autumn, farewell, the journey starts 

In the forest, blood is raining on thatched huts 

We compare: stamens are like that faded color 

Like ivory piano keys, or blue blood.


Poem by Tue Sy

Translated by Nguyễn Bá Chung và Martha Collins

Tuesday, October 25, 2022

Những bài nhạc của Đức Quảng, phổ thơ Bạch Xuân Phẻ


1a. Nhạc phẩm ĐÔI CHÂN MẸ - Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Hiếu Ngọc.

https://www.youtube.com/watch?v=jIvcLSikA7M


1b. Nhạc phẩm ĐÔI CHÂN MẸ - Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Hiếu Ngọc. (Karaoke version)

https://www.youtube.com/watch?v=_soa0x7CCVU


2a. Nụ Cười Của Mẹ
Nhạc phẩm NỤ CƯỜI CỦA MẸ - Ý thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh
https://www.youtube.com/watch?v=mbpQVvz2XC0

2b. Nụ Cười Của Mẹ (Karaoke version)
Nhạc phẩm NỤ CƯỜI CỦA MẸ - Ý thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh
https://www.youtube.com/watch?v=h_5bne7ckWg&t=196s

3. Nhạc phẩm HOA LAM – Thơ Tâm Thường Định
Nhạc: Đức Quảng – Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ Quốc Thắng.
https://www.youtube.com/watch?v=IRvvCiVPazo

3a. HOA LAM  
Thơ Tâm Thường Định – Nhạc: Đức Quảng 
Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ Quốc Thắng.

3b. HOA LAM  Karaoke
Thơ Tâm Thường Định – Nhạc: Đức Quảng 
Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ Quốc Thắng.

Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Phiêu Bồng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Quốc Thắng.

Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Phiêu Bồng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Quốc Thắng.


5. Nhìn Trăng Rằm Nhớ Mẹ (thơ) Thơ: Bạch Xuân Phẻ
https://www.youtube.com/watch?v=YHb71XRAMYA

5a. ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ 
Thơ: Phe X. Bach - Nhạc: Đức Quảng 
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

5b. ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ karaoke
Thơ: Phe X. Bach - Nhạc: Đức Quảng 
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

6a. ĐÔI MẮT THẦN TIÊN (Kính tặng thầy Tuệ Sỹ) 
Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Phiêu Bồng 
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

6b. ĐÔI MẮT THẦN TIÊN Karaoke 
Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Phiêu Bồng 
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

7a. Nhạc phẩm VẺ ĐẸP KỲ CO (thắng cảnh biển Quy Nhơn)
Thơ Phe X. Bach - Nhạc Đức Quảng
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Quốc Thắng.
https://www.youtube.com/watch?v=VrzQXlErWgo

7b. Nhạc phẩm VẺ ĐẸP KỲ CO (thắng cảnh biển Quy Nhơn) -
Thơ Phe X. Bach - Nhạc Đức Quảng
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Quốc Thắng. (Karaoke version)
https://www.youtube.com/watch?v=JcSE-3n9vwU

8. Nợ Nhau. Thơ: Bạch X. Phẻ - Nhạc Nguyễn Hoàng (Đức Quảng)
Lúc sanh tiền anh không dám lấy tên thiệt; cả Ca sỹ và người Hoà âm cũng không dám ghi tên vì "sợ".
https://www.youtube.com/watch?v=vHPVRTWTU_g&t=28s

9a. Nhạc phẩm VƯỜN MAI TRẮNG NỞ 

Tưởng niệm cố huynh trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai 

Lời: Tâm Thường Định - Nhạc: Đức Quảng 

Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Lâm minh Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=iSM_19u3Mwo


9b. Nhạc phẩm VƯỜN MAI TRẮNG NỞ Karaoke

https://www.youtube.com/watch?v=fFpYvBslwl8


9. CÁI DUYÊN CỦA MỘT BÀI HÁT - Có Bao Giờ Cha Biết

9a. CÓ BAO GIỜ CHA BIẾT?
Thơ: Bạch X. Phẻ; Nhạc: Phiêu Bồng
Hoà Âm: Nhạc sỹ Nguyễn Hữu Tân; Ca sỹ: Vivian Nhã Trang

10. Áo Trắng Phiêu Bồng
Thơ: Bạch Xuân Phẻ
Nhạc và trình bày: Nguyễn Văn Quang