Tuesday, October 25, 2022

Những bài nhạc của Đức Quảng, phổ thơ Bạch Xuân Phẻ


1a. Nhạc phẩm ĐÔI CHÂN MẸ - Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Hiếu Ngọc.

https://www.youtube.com/watch?v=jIvcLSikA7M


1b. Nhạc phẩm ĐÔI CHÂN MẸ - Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Hiếu Ngọc. (Karaoke version)

https://www.youtube.com/watch?v=_soa0x7CCVU


2a. Nụ Cười Của Mẹ
Nhạc phẩm NỤ CƯỜI CỦA MẸ - Ý thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh
https://www.youtube.com/watch?v=mbpQVvz2XC0

2b. Nụ Cười Của Mẹ (Karaoke version)
Nhạc phẩm NỤ CƯỜI CỦA MẸ - Ý thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh
https://www.youtube.com/watch?v=h_5bne7ckWg&t=196s

3. Nhạc phẩm HOA LAM – Thơ Tâm Thường Định
Nhạc: Đức Quảng – Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ Quốc Thắng.
https://www.youtube.com/watch?v=IRvvCiVPazo

3a. HOA LAM  
Thơ Tâm Thường Định – Nhạc: Đức Quảng 
Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ Quốc Thắng.

3b. HOA LAM  Karaoke
Thơ Tâm Thường Định – Nhạc: Đức Quảng 
Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ Quốc Thắng.

Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Phiêu Bồng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Quốc Thắng.

Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Phiêu Bồng - Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Quốc Thắng.


5. Nhìn Trăng Rằm Nhớ Mẹ (thơ) Thơ: Bạch Xuân Phẻ
https://www.youtube.com/watch?v=YHb71XRAMYA

5a. ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ 
Thơ: Phe X. Bach - Nhạc: Đức Quảng 
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

5b. ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ karaoke
Thơ: Phe X. Bach - Nhạc: Đức Quảng 
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

6a. ĐÔI MẮT THẦN TIÊN (Kính tặng thầy Tuệ Sỹ) 
Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Phiêu Bồng 
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

6b. ĐÔI MẮT THẦN TIÊN Karaoke 
Thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Phiêu Bồng 
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

7a. Nhạc phẩm VẺ ĐẸP KỲ CO (thắng cảnh biển Quy Nhơn)
Thơ Phe X. Bach - Nhạc Đức Quảng
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Quốc Thắng.
https://www.youtube.com/watch?v=VrzQXlErWgo

7b. Nhạc phẩm VẺ ĐẸP KỲ CO (thắng cảnh biển Quy Nhơn) -
Thơ Phe X. Bach - Nhạc Đức Quảng
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Quốc Thắng. (Karaoke version)
https://www.youtube.com/watch?v=JcSE-3n9vwU

8. Nợ Nhau. Thơ: Bạch X. Phẻ - Nhạc Nguyễn Hoàng (Đức Quảng)
Lúc sanh tiền anh không dám lấy tên thiệt; cả Ca sỹ và người Hoà âm cũng không dám ghi tên vì "sợ".
https://www.youtube.com/watch?v=vHPVRTWTU_g&t=28s

9a. Nhạc phẩm VƯỜN MAI TRẮNG NỞ 

Tưởng niệm cố huynh trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai 

Lời: Tâm Thường Định - Nhạc: Đức Quảng 

Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Lâm minh Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=iSM_19u3Mwo


9b. Nhạc phẩm VƯỜN MAI TRẮNG NỞ Karaoke

https://www.youtube.com/watch?v=fFpYvBslwl8


9. CÁI DUYÊN CỦA MỘT BÀI HÁT - Có Bao Giờ Cha Biết

9a. CÓ BAO GIỜ CHA BIẾT?
Thơ: Bạch X. Phẻ; Nhạc: Phiêu Bồng
Hoà Âm: Nhạc sỹ Nguyễn Hữu Tân; Ca sỹ: Vivian Nhã Trang

10. Áo Trắng Phiêu Bồng
Thơ: Bạch Xuân Phẻ
Nhạc và trình bày: Nguyễn Văn Quang


No comments:

Post a Comment