Monday, October 31, 2022

CÁO PHÓ / OBITUARY of Mr. NGUYỄN SANH TỴ

 

CÁO PHÓ / OBITUARY

Thuận thế Vô thường, Gia đình chúng con/chúng tôi xin báo tin:

In Loving Memory of Beloved Husband, Father, caring Mentor, Friend and Relative to many.

 

CHỒNG, CHA

 Ông: NGUYỄN SANH TỴ / Mr. TY SANH NGUYEN 

(9.26.1953 – 10.31.2022)

Pháp danh / Dharma Name: Nguyên Phú

 

Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1953 tại Huế, Việt Nam

Born on September 26, 1953 in city of Huế, Thừa Thiên province, Vietnam. 

 

Đã mãn phần vào lúc 8:00 AM ngày 31 tháng 10, 2022

(Nhằm ngày 7 tháng 10, năm Nhâm Dần) 

 tại Thủ phủ Sacramento, CA, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 69 tuổi


Mr. Nguyen passed away peacefully at home at 8:00AM on Monday October 31, 2022 in the city of Sacramento, CA.  

He was 69 years old.


Linh cữu hiện quàn tại East Lawn at 9189 E. Stockton Blvd, Elk Grove, CA 95624. Tel. (916) 732-2031

Memorial Services will be held at East Lawn, 9189 E. Stockton Blvd, CA 95624. Tel. (916) 732-2031


 TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

On Behalf of our Nguyen-Sanh Family 

 

Vợ / Wife: Ngô Thị Thu, PD: Nguyên Nhơn

Trưởng Nam / Oldest Son: Nguyễn Sanh Dân, PD: Nhật Minh Quán 

Dâu / Daughter-in-Law: Trương Minh Tracy

Út Nam / Youngest Son: Nguyễn Sanh Duy, PD: Nhuận Tuệ Quán 

 


CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG 

Special OBITUARY Note

 

Xin miễn cho mọi sự phúng điếu bằng vòng hoa, lễ vật hay hiện kim.  Mọi phúng điếu, xin cúng dường trực tiếp đến các Đạo Tràng, Chùa, và Tu Viện mà cố Phật tử đã nhiều năm sinh hoạt khi sinh tiền hoặc ủng hộ trực tiếp đến các Hội Từ Thiện theo như ý nguyện.


In lieu of flowers or monetary gift, please donate directly to your choice of charitable organizations or to the following temples, where Mr. Nguyen was involved with his Buddhist practices:


1.  Chùa Kim Quang/Kim Quang Temple -

3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, CA  95825

2. Chùa Quang Nghiêm / Quang Nghiem Temple -

2294 E Fremont St, Stockton, CA 95205

3. Chùa Phổ Từ / Pho Tu Temple -

17327 Meekland Ave, Hayward, CA 94541

4. Thiền Viện Diệu Nhân / Dieu Nhan Buddhist Convent and Meditation Center - 

4187 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672

 

Mọi chi tiết về Tang lễ, xin liên lạc / Contact Information:  

1. Nguyễn Sanh Điệp Hùng tại số đt. 916.712.3500; email: hung58LL@gmail.com

2. Bạch Xuân Khỏe tại số đt. 916.607.4066 hoặc email: tamthuongdinh@gmail.com

 


Chương Trình Tang Lễ

Memorial Service Schedule

 

Hương Linh Cố Phật Tử thọ Ngũ Giới

 Ông: NGUYỄN SANH TỴ / Mr. Ty Sanh Nguyen

(9/26/1953 – 10/31/2022)

Pháp danh / Dharma Name: Nguyên Phú

 

Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1953 tại Huế, Việt Nam

Born on September 26, 1953 in city of Huế, Thừa Thiên province, Vietnam. 

 

Đã mãn phần vào lúc 8:00 AM ngày 31 tháng 10, 2022

(Nhằm ngày 7 tháng 10, năm Nhâm Dần) 

 tại Thủ phủ Sacramento, CA, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 69 tuổi

 

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2022

- (Nhằm ngày 20 tháng 10, năm Nhâm Dần) 

Sunday, November 13, Năm 2022


09:30 AM – Lễ Trị Quan - Nhập Liệm / Blessing Casket Ceremony - East Lawn, Elk Grove, CA

- Lễ Bạch Phật Khai Kinh / Opening Prayer Ceremony

- Lễ Phục Hồn, Thọ Tang và Cúng Cơm

11:00 AM – Thăm viếng / Visitation

12:30 PM - Lễ cầu nguyện và thăm viếng của Đạo Tràng Chùa Phổ Từ và Phổ Trí.

01:00 PM – Lễ cầu nguyện và thăm viếng của Ban Điều Hợp Sinh Hoạt GĐPT Bắc California.
1:30 AM – Thăm viếng / Visitation
03:00 PM – Đại Lễ Cầu Siêu / Grand Public Prayer Session
  • Thuyết Pháp Độ Linh
  • Tiến Linh (cúng cơm)

4:00 PM – Thăm viếng Cầu nguyện của Đạo Tràng Chùa Kim Quang và Gia Đình Phật Tử Kim Quang / Prayer Session - Kim Quang Temple and Kim Quang Youth Group, Sacramento, CA

4:30 - 7:00 PM – Thăm viếng / Visitation

7:00 PM – Chia sẻ về Cuộc đời Phật tử Nguyễn Sanh Tỵ / Celebration of Life - East Lawn, Elk Grove, CA

-   Hát cho nhau nghe / Music night.

 

Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

- (Nhằm ngày 21 tháng 10, năm Nhâm Dần) 

Monday, November 14, Năm 2022

 

08:00 AM    - Cúng Trà / Tea Offering/Visitation

09:00 AM    - Lễ Tưởng Niệm / Remembrance Ceremony

(Có chương trình riêng / Special program)

10:45 AM        - Lễ Khiển Điện - Di Quan / Blessing Casket Ceremony

12:00 PM    - Lễ Hỏa Táng / Cremation Ceremony -

East Lawn Memorial Park & East Sacramento Mortuary. 4300 Folsom Blvd. Sacramento, CA 95819. Phone: (916) 732-2000.

01:30 PM        - Lễ An Vị Hương Linh tại Chùa Kim Quang / Altar Welcoming Ceremony at Kim Quang Temple

02:00 PM        - Hoàn mãn / Conclusion. 


TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO / Special OBITUARY Note

 

Xin miễn cho mọi sự phúng điếu bằng vòng hoa, lễ vật hay hiện kim.  Mọi phúng điếu, xin cúng dường trực tiếp đến các Đạo Tràng, Chùa, và Tu Viện mà cố Phật tử đã nhiều năm sinh hoạt khi sinh tiền hoặc ủng hộ trực tiếp đến các Hội Từ Thiện theo như ý nguyện / In lieu of flowers or cash, please donate directly to your choice of charitable organizations or to the following temples, where Mr. Nguyen was involved with his Buddhist practices:

1. Chùa Kim Quang/Kim Quang Temple - 3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, CA  95825

2. Chùa Quang Nghiêm / Quang Nghiêm Temple  - 2294 E Fremont St, Stockton, CA 95205

3. Chùa Phổ Từ / Pho Tu Temple - 17327 Meekland Ave, Hayward, CA 94541

4. Thiền Viện Diệu Nhân / Dieu Nhan Buddhist Convent and Meditation Center - 4187 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672


Mọi chi tiết về Tang lễ, xin liên lạc / Contact Information:  

1. Nguyễn Sanh Điệp Hùng tại số đt. 916.712.3500; email: hung58LL@gmail.com

2. Bạch Xuân Khỏe tại số đt. 916.607.4066 hoặc email: tamthuongdinh@gmail.com

No comments:

Post a Comment