Introduction - writing about the author / Bài viết về Tác giả

Xin trân trọng giới thiệu một số bài viết về tác giả. 


1. After Reading Phe Bach's Poems - Đọc thơ Bạch X. Phẻ - Nguyên Giác Phan Tấn Hải.
2. ĐỌC THƠ HIỂU NGƯỜI - Huỳnh Đức
3. LỜI GIỚI THIỆU Thi phẩm Hương Lòng - Vĩnh Hảo
4. Điểm Thơ: HƯƠNG LÒNG của Bạch Xuân Phẻ - Trần Kiêm Đoàn
5. Giới thiệu Thi phẩm: MẸ, CẢM XÚC VÀ EM - Trần Kiêm Ðoàn
6. Introduction by Michael A. Bender
7. Bạch Xuân Phẻ, Thơ Giữa Bến Bờ Như Không by Uyên Nguyên
8. MỘT NHÀ THƠ VIỆT NAM TRÌNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ VỀ HÀNH TRẠNG CỦA CÁC TU SĨ PHẬT GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI TẠI ĐẠI HỌC DREXEL By Trần Trung Đạo
10. A BOOK REVIEW - AWAKEN: Buddhism, Nature, and Life -  
Phê Bình Sách: TỈNH THỨC: Phật giáo, Thiên nhiên, và Cuộc sống by Helen Alexander
11. Bạch Xuân Phẻ, Người Thơ Dưới Bóng Thiền - Nguyễn Hoàng Lãng Du
12. TỈNH - THƠ GIỮA ĐỜI - Trần Kiêm Đoàn
13. THAY LỜI TỰA cho tập thơ Tưởng Niệm và Tri Ân - Thích Thiện Duyên
14. Vườn Thơ Vời Vợi Nghĩa Ân Của Bạch Xuân Phẻ - Tâm Huy - Huỳnh Kim Quang
15. THAY LỜI BẠT: Tâm Tình Của Một Người Con - Nguyên Lương
16. TUỔI TRẺ ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜITrần Kiêm Ðoàn
17. Time to Take your Place by Dr. David Inniss (our Graduation Speech) 
18. Tuổi Trẻ Gieo Duyên Theo Tinh Thần Phật Giáo by Trần Kiêm Đoàn
19. Mừng Đại Lễ Vesak 2015 by Trần Khải


No comments:

Post a Comment