Buying Books / Mua Sách Ủng hộ

Mua sách ủng hộ việc thiện
To buy books to support charity work or to support publishing upcoming books, please send a check or money order to: (Nếu quý vị muốn có sách lưu niệm hay ủng hộ ấn phí cho những cuốn sách tiếp, xin gởi ngân phiếu đến)
Phe X. Bach
1836 North Bend Dr.
Sacramento, CA 92835 - U.S.A.
All the fund generated from these books will be divided into different charities.
Tất cả lợi nhuận từ những cuốn sách này sẽ được tặng vào các quỹ từ thiện.
Free shipping on domestic orders. Outside U.S.A. please add $4 USD postage fee per book.
(Nội địa Hoa Kỳ miễn cước phí. Ngoài Hoa Kỳ xin thêm $4 Mỹ kim cho mỗi cuốn sách)


Hãy mua sách qua tác giả hoặc mua hệ thống Amazon.
How to buy books / Cách mua sách:
Mua sách này ở đây:
1. Amazon.com, Hoa Kỳ
2.  Morebooks.de, tại Âu Châu
 4. Mua Tập Thơ: Tưởng Niệm và Tri Ân

Hương Lòng - Perfume of the Heart (2007)
Hương Lòng - Perfume of the Heart (2007)

Mẹ Cảm Xúc và Em (2004)
Mẹ Cảm Xúc và Em (2004)

All the books listed below can be brought at Amazon.com as well.

Tất cả những cuốn sách phía dưới có thể mua qua hệ thống online như Amazon.com
Best Teaching Practices: A Supporting Guide for New Teachers, 2013.
You can buy this book for $60 from me or buy it directly online at Amazon.com
Sách này giá $60; Hay mua ở tiệm sách Amazon.com
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/365934690X/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new

NXB TRUNG ĐẠO - TÂM TRONG: Tuyển Tập Thơ

NXB TRUNG ĐẠO - THẦY TÔI


Hoa Đàm số 1: Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo: Đường Hướng Giáo Dục Của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ


Hoa Đàm số 2: Nghĩ Về Truyền Thông Phật Giáo


                         

Hoa Đàm số 3: Phật Giáo Ứng Dụng và Môi Sinh


Upcoming books/Sách sắp xuất bản

1. Tiểu luận - Tâm Bút Bạch Xuân Phẻ (Vietnamese)
2. Tập thơ: Tỉnh (Vietnamese)


No comments:

Post a Comment