Showing posts with label SRMC. Show all posts
Showing posts with label SRMC. Show all posts

Thursday, December 15, 2016

WHY WE ARE HERE - VÌ SAO TA CHỌN CHỐN NÀY

Spirit Rock Meditation Center 

WHY WE ARE HERE

An environment of non-harming, silence, and solitude
Always at ease and peaceful,
friendly and loving
without hostility, only nobility.
All come to practice with gentleness and relaxation,
cultivating loving-kindness, compassion, joy, and equanimity.
With hope, we continually engage in the practice
to change ourselves, others, communities and societies.

VÌ SAO TA CHỌN CHỐN NÀY
Một môi trường hoà-ái, im lặng, và cô đơn tĩnh mịch
Luôn thoải mái và yên bình
Thân thiện và yêu thương
Không có sự thù địch, chỉ có sự trân quý như Phật tánh
Tất cả đến đây để thực hành bằng sự dịu dàng và thư giãn
Trồng thêm yêu thương, nhân ái, từ bi, niềm vui và thanh thản
Với hy vọng tiếp tục dấn thân vào cuộc đời—
Thực hành
Thay đổi

Bản thân, gìa đình, cộng đồng và xã hội.

Monday, August 8, 2016

IN THE STILLNESS - TRONG SỰ TĨNH LẶNG

Spirit Rock Meditation Center - Photo: BXK
Nơi yên tĩnh - Photo: BXK

IN THE STILLNESS

It is a windy afternoon
The forest is orchestrating 
The grass is dancing
The sun is radiating
The insects are singing
The robins are picking food 
The lizards are sun-bathing
And the yogis are practicing...
Compassion and kindness.

TRONG SỰ TĨNH LẶNG

Một buổi chiều lộng gió
Cánh rừng đang dàn dựng buổi hoà tấu
Cỏ cây đang nhảy múa
Mặt trời đang tỏa sáng
Những con côn trùng ca hát
Chim họa mi vẫn đang tìm thức ăn
Những con thằn lằn đang tắm nắng
Và những hành giả đang thực hành...
Từ bi và Tử tế.