Friday, March 31, 2023

Chương Trình Tu Học của Hội Đuốc Tuệ
Ngày thứ Bảy, 1 tháng 4 năm 2023

08:00 AM:  Vân tập và Điểm tâm
09:00 - 9:30 AM: Giới thiệu - hướng dẫn (orientation)
9:30 -11:00 AM: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC BẰNG THIỀN TẬP (Lý Thuyết và Thực Hành) - 
TT. Thích Thiện Trí

11:00 - 11:30 AM -  Giải lao / Chuẩn bị dùng cơm
11:30 AM - 12:30 PM: Dùng cơm trong chánh niệm
12:30 - 1:30 PM Giờ lao tác / thiền hành / đọc sách / im lặng hùng tráng
1:30 - 2:00 PM - Thiền hành hoặc Mindfulness-based workshop
2:00 - 3:30 PM -
Chia sẻ kinh nghiệm mang Chánh niệm vào học đường - Cư sỹ Tâm Thường Định.

4:00 - 6:00 PM - Chương trình Có Mặt Cho Nhau 15 
(Có chương trình riêng)
Hát cho nhau nghe / Thiền trà / Book signing...

6:30PM - tiếp tục thực tập ở nhà.

Ngày Chủ nhật 2 tháng 4 năm 2023

07:00 AM: Tọa Thiền và trì tụng kinh chú.
08:00 AM: Thiền hành / thể dục buổi sáng       
08:30 AM: Điểm tâm
09:30 - 10:30AM CHÁNH NIỆM VỚI LỤC CĂN QUÁN (Lý Thuyết và Thực Hành) -  TT. Thích Thiện Trí
11:00AM - 12:00PM: Lễ Phật / Quá Đường
12:00 AM - 12:30 PM: Dùng cơm trong chánh niệm
12:30 - 1:30 PM Giờ lao tác / thiền hành / đọc sách / im lặng hùng tráng
1:30PM - 2:00 PM - Chuẩn bị cho Chương trình Có Mặt Cho Nhau

2:00 PM - 3:00PM – Lắng nghe chia sẻ về Lợi ích và kỹ năng Chánh niệm và thực tập. ~ Thử tìm con đường dẫn đến an vui hạnh phúc cho mình và cho người

3:00 PM - 3:30PM – Điều gì làm bạn bình an và hạnh phúc (Workshop format

3:30 PM- 4:00PM – Q & A - Câu hỏi và trà lời về Khoá tu dưỡng Chánh niệm

4:00 PM- 4:15PM –  Giải lao / Break / Music

4:15PM – Giới thiệu và những phút lắng lòng / Introduction and practice of mindfulness

4:20 PM - 4:50PM --- Giới thiệu tác giả và các nhà xuất bản Phật giáo Việt Nam tại California. / Introduction of Vietnamese Buddhist

Publishers

4:50 PM - 5:30PM – Thưởng thức sách / đọc sách / Music

5:30 PM - 6:00PM – Chia sẻ, giao lưu và ký tặng sách / Book signing 

6:00PM  --- Hoàn mãn / Let it be.
Thursday, March 30, 2023

Tâm Quảng Nhuận dịch Việt: Khái niệm lãnh đạo của Đức Phật | The Buddha’s concept of leadership

 

Vesak (Lễ Tam Hợp) được tổ chức như là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong nền văn minh nhân loại. Đó là ngày người sáng lập tôn giáo đầu tiên trên thế giới – Đức Phật – được sinh ra. Trước Đức Phật và ngay cả sau Đức Phật, hầu hết mọi tôn giáo đều được thành lập bởi một nhà tiên tri hoặc một vị thầy được truyền cảm hứng. Ngược lại, Đức Phật hoàn toàn là con người và không tuyên bố quyền lực thần thánh nào. Tuy nhiên, Ngài đã cố gắng cung cấp khả năng lãnh đạo tuyệt vời cho hàng triệu người theo dõi chỉ đơn giản dựa trên phẩm chất lãnh đạo của con người. Và Ngài đã để lại cho những ai theo mình một tấm gương và một khung khái niệm về sự lãnh đạo mẫu mực có thể được coi là tiến bộ vượt bậc ngay cả trong thế kỷ XXI.

Theo John Quincy Adams, một nhà lãnh đạo cũng là người có hành động truyền cảm hứng cho những người khác mơ ước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở nên tốt hơn. Các nhà lãnh đạo thường lấy cảm hứng từ những người khác để họ tuân theo một quá trình hành động nhất định nhằm đạt được một hoặc nhiều mục tiêu. Ảnh hưởng mà anh ta có thể có đối với những người khác chủ yếu phụ thuộc vào sức thu hút và tính cách của người lãnh đạo.

Một người lãnh đạo cần phải có kiến thức, đúng hơn là hiểu biết hơn những người còn lại; anh ấy có thể giữ cho những người theo mình bình tĩnh trong những tình huống bất lợi và quan tâm đến phúc lợi của họ. Một nhóm sinh viên đại học gần đây đã được yêu cầu lập danh sách những phẩm chất mà họ mong đợi từ một nhà lãnh đạo. Danh sách họ đưa ra bao gồm Chính trực, Tầm nhìn, Chiến lược, Giao tiếp hiệu quả, Thuyết phục, Khả năng thích ứng, Rộng lượng, Động lực, Làm việc theo nhóm, Hài hước, Ra quyết định, Sáng tạo, Linh hoạt, Thông cảm, Tận tâm và Khả năng tuân theo lý trí là những yếu tố quan trọng nhất đối với một nhà lãnh đạo . Lãnh đạo thực sự là một trách nhiệm đầy thách thức.

Theo các nhà tư tưởng lãnh đạo hiện đại, một nhà lãnh đạo nên có tầm nhìn và sứ mệnh, thành phần thiết yếu nhất trong lãnh đạo. Một tầm nhìn là một bức tranh rõ ràng về tương lai. Nó xác định những gì một người muốn trở thành hoặc đạt được như một mục tiêu. Cái thấy của Đức Phật đã được phát biểu rất rõ ràng từ lúc Ngài mới là một hành giả tu Bồ-đề. Như ngụ ý là nguyện vọng được lập dưới chân Đức Phật Dipankara, Ngài muốn tự mình giác ngộ, thoát khỏi vòng sinh tử và làm cho người khác cũng được giác ngộ và giải thoát. Ngài ấy đã biến nó thành hiện thực sau một hành trình dài và gian khổ qua Luân hồi. Mặc dù có nhiều khó khăn và thất bại, Đức Phật không bao giờ đi chệch khỏi con đường của mình mà vẫn kiên trì cho đến khi đạt được mục tiêu của, đó là sự Giác ngộ. Được hướng dẫn bởi tầm nhìn của mình, đã thực hiện một sứ mệnh toàn diện là giúp mọi người trong vũ trụ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhiệm vụ của Ngài đã được tuyên bố với Ma vương, ác quỷ, khi đáp lại lời mời nhập niết bàn sớm của mình. Tuyên bố rằng Ngài muốn tạo ra một nhóm tứ chúng, bao gồm nam, nữ cư sĩ, tăng và ni, những người đã học tốt Giáo pháp và Giới luật, thực hành nó, giảng dạy nó và phản ứng phê phán bất kỳ sự xuyên tạc nào của thông điệp. Đó là một sứ mệnh dựa trên tình yêu và trí tuệ phổ quát.

Khái niệm lãnh đạo của Phật giáo như được minh họa trong cuộc đời của Đức Phật có nhiều đặc điểm độc đáo bên cạnh những phẩm chất lãnh đạo thông thường mà các nhà tâm lý xã hội tranh luận ngày nay. Điều quan trọng nhất là Đức Phật không bao giờ tạo ấn tượng cho các đệ tử rằng Ngài đang áp đặt quyền lãnh đạo lên họ. Ngài muốn khẳng định rằng những người theo mình có cơ hội đạt được những đỉnh cao tương tự và trở thành những người ngang hàng với mình. Vai trò mà Ngài muốn đóng là vai trò của một người thầy tốt bụng, người chỉ đường cho sự xuất sắc, đây không phải là mục tiêu bất khả thi đối với những người dõi theo.

Đức Phật muốn sự lãnh đạo được cảm nhận một cách tinh tế và không gây tổn hại. Điều này được nhấn mạnh trong câu trả lời của Đức Phật đối với yêu cầu của Ananda về việc ‘nói điều gì đó’ về (tương lai của) Tăng đoàn. Đức Phật, hiểu rằng yêu cầu của Ananda có nghĩa là chỉ định một vị lãnh đạo tương lai, nên nói: “Này Ananda, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các nhà sư phụ thuộc vào tôi hoặc tôi đang điều hành Tăng đoàn. Bất cứ giáo lý nào tôi đã dạy họ và các quy tắc kỷ luật mà tôi đã thiết lập có thể trở thành thủ lĩnh của họ.” Điều này không nên được coi là một cái cớ để tránh một cuộc đấu tranh lãnh đạo vì Đức Phật đã đưa ra quan điểm này ngay cả trước đó. Khi ngài ngỏ lời với sáu mươi vị A-la-hán đầu tiên trước khi gửi họ đến thế gian nói chung, ngài nói: “Ta đã thoát khỏi mọi xiềng xích, con người và chư thiên; các ngươi cũng đã tự giải thoát mình khỏi mọi xiềng xích, con người và chư thiên.” Điều này cho thấy rằng Đức Phật muốn đối xử bình đẳng với những đệ tử đã đạt được mục tiêu. Nơi nào muốn thể hiện sự khác biệt, Ngài chọn chỗ hẹp nhất, nói rằng mình là maggakkhayi (người chỉ đường) trong khi những người đi theo là magganuga (người đi trên con đường). Vì vậy, Ngài tạo niềm tin cho người theo, thuyết phục rằng anh ta được chủ nhân công nhận đáng kính. Trên thực tế, điều này giúp phát triển lòng kính trọng và tình yêu đối với bậc thầy trong tâm trí của các môn đồ.

Mặt khác, điều này cho thấy một phẩm chất lãnh đạo khác mà Đức Phật nêu gương; khiêm tốn. Theo các nhà tư tưởng xã hội hiện đại, đó là một phẩm chất lãnh đạo hiệu quả. Nhà lãnh đạo khiêm hạ có thể nói chuyện với những người theo dõi một cách thân thiện hơn. Thân thiện được coi là một phẩm chất tuyệt vời trong đạo đức Phật giáo và có những lúc Đức Phật tự gọi mình là một vị thầy thông cảm và thân thiện (anukampakena hitesina). Các nhà sư có thể đến gặp Đức Phật bất cứ lúc nào thuận tiện cho cả hai bên và thảo luận về các vấn đề hoặc kinh nghiệm của họ.

Gương lãnh đạo tốt này được xây dựng trên sự tin tưởng, tình yêu và sự hiểu biết đòi hỏi mức độ chính trực cá nhân cao. Warren Bennis, được biết đến rộng rãi như một bậc thầy về lãnh đạo hiện đại, đã xác định tính chính trực là phẩm chất mà một nhà lãnh đạo đáng tin cậy nên đề cao. Chính trực có nghĩa là lời nói và hành động phù hợp với các giá trị bên trong. Một nhà lãnh đạo chính trực có thể được tin tưởng và sẽ được ngưỡng mộ vì tôn trọng các giá trị vững chắc. Các nhà lãnh đạo đáng tin cậy thực hành những gì họ dạy. Họ làm những gì họ nói và nói những gì họ làm. Đây chính xác là ý nghĩa trong khẩu hiệu của ông ‘Yathavadi-Tathakari, Yathakari-Tathavadi. Đức Phật là một hình mẫu lý tưởng cho các tu sĩ noi theo. Đức Phật không tin một người vô đạo đức không có nguyên tắc có thể lãnh đạo người khác. Ngài nói: “Người đang chìm trong bùn không thể nào kéo người khác đang chìm trong vũng bùn được. Nhưng có thể một người không chìm trong bùn sẽ kéo một người khác đang chìm trong vũng bùn.” Ngài rất tự tin vào sự chính trực của mình và chịu để những người theo dõi mình kiểm tra nhân cách của mình. Ngài đã dạy họ một thử nghiệm để thử thách các nhà lãnh đạo tôn giáo và yêu cầu các tín đồ của mình cũng áp dụng thử nghiệm này. Ngài rất cởi mở trong cuộc sống cá nhân của mình và không giữ bí mật với các tín đồ. Trong một số bài giảng, hãy lưu ý rằng Đức Phật giao tiếp với các đệ tử về những trải nghiệm cá nhân trong quá khứ của ngài vì không có gì phải che giấu và có nhiều điều để học hỏi.

Khái niệm lãnh đạo của Phật giáo có thể được kết tinh từ cách Đức Phật cung cấp các cơ hội đào tạo cho những người theo Ngài. Ngài cho rằng hậu bối nên tôn trọng và học hỏi tiền bối. Có tám mươi nhà sư cao cấp mà Đức Phật đã xác định là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự chính trực và thành tựu cá nhân của họ đến mức Ngài nhắc nhở những người khác rằng có nhiều điều để họ học hỏi từ những nhà sư cao cấp như vậy. Một lần, Đức Phật tán dương Sariputta và Moggallana như những thước đo của hành vi lý tưởng. Điều này một lần nữa cho thấy một phẩm chất lãnh đạo khác có trong Phật giáo. Các nhà lãnh đạo cũng nên đào tạo những người khác để lãnh đạo. Họ phải nhìn thấy tài năng của họ, đánh giá cao và khuyến khích họ và giới thiệu cho những người khác nữa. Khi thi hành bổn phận của người thầy Đức Phật nói một người thầy tốt hãy giới thiệu học trò của mình với đồng nghiệp của mình. Có những dịp Đức Phật ủy nhiệm cho các đệ tử cao niên có năng lực đảm nhận trách nhiệm huấn luyện các đệ tử nhỏ tuổi và quan sát các hoạt động của họ.

Agganna Sutta cung cấp cho chúng ta những phẩm chất lãnh đạo mà nhiều người ban đầu được cho là đã từng mong đợi. Có thông tin cho rằng họ đã tiếp cận một người có ngoại hình hấp dẫn, dễ chịu và có năng lực (abhirupataro, pasadikataro, mahesakkataro) và yêu cầu anh ta chấp nhận vai trò lãnh đạo của họ. Nói cách khác, họ tìm kiếm một người cân bằng về phẩm chất chỉ huy và dễ chịu. Lời khuyên dành cho các nhà lãnh đạo chính trị cũng cung cấp thêm thông tin về khái niệm lãnh đạo của Phật tử. Định nghĩa từ nguyên được đưa ra cho thuật ngữ ‘raja’ tức là ‘Dhammena janam ranjetiti raja’ có nghĩa là nhà vua với tư cách là người lãnh đạo nhân dân nên làm cho mọi người hài lòng bằng các chính sách cao quý. Về vấn đề này, bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng nên giữ cho nhóm của mình hài lòng bằng các chính sách tốt. Một nhà lãnh đạo không phải là một ông chủ luôn ra lệnh và sử dụng các biện pháp khắc nghiệt để bắt mọi người tuân theo mệnh lệnh của mình. Với những kỹ thuật giao tiếp tốt, anh ta nên thu hút sự tôn trọng từ họ không phải bằng vũ lực mà bằng những cách dễ chịu. Anh ta nên biến mình thành một người dễ chịu để chung sống.

Trong bài kinh cakkavatti sihanada, Đức Phật liệt kê năm đặc điểm mà một nhà cai trị lý tưởng thể hiện trong cương vị của mình:

 1. Có thể phân biệt tốt xấu (Atthannu)
 2. Biết lẽ phải (Dhammannu)
 3. Biết giới hạn của hình phạt, v.v. (Mattannu)
 4. Biết thời gian thích hợp cho công việc xét xử, khéo léo và linh động. (Kalannu)
 5. Biết cộng đồng của mình; họ là loại người nào. (Parisannu)

Một nhà lãnh đạo chính trị, theo Phật giáo, cần phải có một mức độ đạo đức cao. Nó đặc biệt như vậy khi một hệ thống quân chủ đang thịnh hành. Nhà vua thường có quyền lực to lớn tập trung vào ông ta mà một vị vua vô đạo đức có thể lạm dụng. Để ngăn chặn sự lạm dụng như vậy, Phật giáo đề xuất rằng họ nên rèn luyện bản thân theo 10 nguyên tắc gọi là raja Dhamma.

 1. Bố thí (Dana)
 2. Đạo đức (Sila)
 3. Từ thiện (Pariccaga)
 4. Chính trực (Ajjava)
 5. Mềm dẽo (Maddava)
 6. Tự chủ (Tapa)
 7. Trầm tĩnh (Akkodha)
 8. Bất bạo động (Avihimsa)
 9. Kiên nhẫn (Khanti)
 10. Không chướng ngại (Avirodha)

Các nhà lãnh đạo nên hoàn vẹn về mặt đạo đức, có lòng trắc ẩn và phải có một tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng. Họ không nên lạm dụng vai trò lãnh đạo của mình để tự tôn vinh bản thân hoặc trục lợi cá nhân. Họ phải là người giao tiếp tốt và có thể đại diện cho tập thể tổ chức với tư cách là người có thể nói thay cho tập thể tổ chức đó.

Theo: The Nation Thailand

The Buddha’s concept of leadership

The Nation Thailand

Vesak is celebrated as the beginning of a new era in human civilization. It is the day the world’s first human founder of a religion – the Buddha – was born. Before the Buddha, and even after him, almost every religion was founded by either a prophet or an inspired teacher. The Buddha, on the contrary, was purely human and claimed no divine authority. Yet he managed to provide an unsurpassingly great leadership to millions of followers simply on human leadership qualities. And he left to his followers an example and a conceptual frame for exemplary leadership that could be seen as remarkably progressive even in the twenty first century.

According to John Quincy Adams, a leader is one whose actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more. Leaders normally get others inspired to follow a certain course of action to achieve a goal or goals. The influence he can have on followers mostly depends on the charisma and personality of the leader.

A leader needs to have knowledge, rather be more aware than the rest of the people; he could keep followers cool in adverse situations, and care for the welfare of his followers. A group of college students were recently asked to make a list of qualities they would expect from a leader. The list they made consisted of Integrity, Vision, Strategy, Effective Communication, Persuasion, Adaptability, Generosity, Motivation, Teamwork, Sense of Humour, Decision Making, Creativity, Flexibility, Sympathy, Dedication and Amenability to Reason as the most vital for a leader. Leadership is indeed a challenging responsibility.

A leader should have a vision and a mission, the most essential ingredient in leadership, according to modern leadership thinkers. A vision is a clear picture of the future. It defines what one wants to become or achieve as a goal. The Buddha’s vision was very clearly stated from the time he was just a Bodhi-aspirant. As implied in is aspiration made at the feet of the Buddha Dipankara, he wanted to become himself enlightened, get free from life-death continuum and make others also enlightened and free. He made it a reality after a long and arduous journey through Samsara. Despite much hardships and setbacks the Buddha never veered from his course but persevered until he achieved his goal, the Enlightenment. Guided by his vision he made an inclusive mission of helping everyone in the universe to live a happier life. His mission was stated to Mara, the evil one, when he responded to his invitation to an early parinibbana. He stated that he wanted to create a four-fold following, comprising of laymen, laywomen, monks and nuns, who, having learned the Dhamma and vinaya well, practice it, teach it and respond critically to any distortion of the message. It was a mission based on universal love and wisdom.

The Buddhist concept of leadership as it is exemplified in the life of the Buddha has many unique features in addition to the usual leadership qualities that social-psychologists enlist today. The most important was that the Buddha never gave the impression to his followers that he was imposing leadership on them. He wanted maintain that there was the possibility to his followers to attain the same heights and become his equals. The role he wanted to play was that of a kind teacher who showed the way for excellence which was not an impossible goal for the followers.

The Buddha wanted the leadership to be felt in a subtle and non-inflicting manner. This is underscored in the Buddha’s respond to Ananda’s request on ‘saying something’ on (the future of) the Sangha. The Buddha, having understood that the request of Ananda meant an appointment of a future leader, said: “Ananda, it never occurred to me that the monks are dependent on me or I am governing the Sangha. Whatever teachings I have given them and the rules of discipline I have instituted may become their leader.” This should not be taken as an excuse made to avoid a leadership struggle since the Buddha had made this stand even prior to this. When he addressed the first sixty Arahants before sending them to the world at large he said: “I am freed from all shackles, human and divine; you also have freed yourself from all shackles, human and divine.” This shows that the Buddha wanted to treat the followers who had attained the goal as his equals. Where the difference wanted to be shown he chose the narrowest, stating that he was maggakkhayi (the one who gave road directions) while the followers were magganuga (who trod the path). Thus he instils confidence in the follower convincing that he has respectable recognition from the master. This, in effect, helps to develop appreciation and love towards the master in the minds of the followers.

On the other hand, this shows another leadership quality that the Buddha exemplifies; humility. It is, according to modern social thinkers, an effective leadership quality. Modest and humble leader can address the followers in friendlier way. Friendliness is considered a great quality in the Buddhist ethics and there were times that the Buddha called himself as a sympathetic and friendly teacher (anukampakena hitesina). The monks could approach the Buddha any time it was convenient for both parties and discuss their problems or experiences.

This kind of fine leadership built on trust, love and understanding demands a high degree of personal integrity. Warren Bennis, widely known as a modern leadership guru, has identified integrity as a quality that a credible leader should uphold. Integrity means alignment of words and actions with inner values. A leader with integrity can be trusted and will be admired for adhering to strong values. Credible leaders practice what they teach. They do what they say and say what they do. This was exactly what was meant in his motto ‘Yathavadi- Tathakari, Yathakari-Tathavadi. The Buddha was an ideal role model for monks to emulate. The Buddha did not believe an immoral person without principals could lead others. He said: It is impossible that one who is himself sunk in the mud should pull out another who is sunk in the mire. But it is possible that one not sunk in the mud himself should pull out another who is sunk in the mire.” He was so confident in his personal integrity that he lay bear his own personality to be examined by his followers. He taught them an acid test for testing religious leaders and asked his followers to apply the test to his as well. He was very open in relation to his personal life and kept no secrets from the followers. In some of his discourses we note that the Buddha communicates with disciples of his past personal experiences as there was nothing to hide and much to learn from.

The Buddhist concept of leadership could be crystallised from the way the Buddha provided training opportunities for his followers. He believed that the juniors should respect and learn from the seniors. There were eighty senior monks that the Buddha had identified as specialists in various fields. Their personal integrity and attainments were such that he reminded the others that there were much for them to learn from such senior monks. Once, the Buddha extolled Sariputta and Moggallana as the measures of ideal behaviour. This again shows another leadership quality implied in Buddhism. The leaders should train others also for leadership. They must see their talents, appreciate and encourage them and introduce to others too. When enlisting the duties of teachers the Buddha said a good teacher introduce his students to his colleagues. There were occasions that the Buddha deputised capable senior followers to undertake the responsibility of training junior disciples and observed their activities.

Agganna Sutta provides us the leadership qualities the early men are supposed to have expected of their leader. It is reported that they approached ‘physically attractive, pleasant and capable (abhirupataro, pasadikataro, mahesakkataro) person and asked him to accept their leadership. In other words, they looked for a balanced person of commanding and pleasant qualities. Advice given to political leaders also provides more information on the leadership concept of Buddhists. The etymological definition given to the term ‘raja’ i.e., ‘Dhammena janam ranjetiti raja’ meant that the king as the leader of people should make people happy with noble policies. Any leader, for that matter, should keep his group happy with good policies. A leader is not a boss who keeps giving orders and use harsh measures to keep everyone follow his orders. With good communicative techniques he should draw respect from them not by force but by pleasant ways. He should make himself a pleasant person to live with.

In the cakkavatti sihanada sutta the Buddha enumerates five characteristics an ideal ruler shows in his dealings:

1 Atthannu (able discriminate good from bad)
2 Dhammannu (knows righteousness)
3 Mattannu (knows the limit of punishment etc.)
4 Kalannu (Knows suitable time for court work, pleasure and tour)
5 Parisannu (Knows his assembly; as to what type of people are they).

A political leader, according to Buddhism, should have a high degree of moral integrity. It is especially so when a monarchical system is prevailing. The king normally has enormous power centred upon him which an immoral king could abuse. To prevent such abuse, Buddhism proposes that they should train themselves in 10 principles called raja Dhamma.

1. Dana (generosity)
2. Sila (morality)
3. Pariccaga (philanthropy)
4. Ajjava (Uprightness)
5. Maddava (Gentleness)
6. Tapa (Self-control)
7. Akkodha (Absence of anger)
8. Avihimsa (Non-violence)
9. Khanti (patience)
10. Avirodha (Non obstruction)

Leaders should be morally integral, compassionate and must have a clear vision and mission. They should not abuse their leadership for self-glorification or personal gain. They have to be good communicators and be able to represent the group as persons able to talk for the group.

Sunday, March 26, 2023

Mindfulness and Self-Care: A Workshop for all CTA Members - April 11th 4:30 PM

 


To the Members of the Capital Service Center Council,

 

This email is being sent to you on behalf of the Capital Service Center Council Instruction and Professional Development Committee.

 

Mindfulness and Self-Care: A Workshop for all CTA Members

 

Presenter: Dr. Phe Bach of C. Mindfulness and San Juan Teachers Association

 

When: Tuesday April 11, 2023

4:30 – 7:00 p.m. PST

 

Where: California Teachers Association

Capital Service Center Council

4100 Truxel Road

Sacramento, CA 95834

 

This Workshop is FREE for all CTA members in the CSCC and Region 2!

 

Snacks and Drinks will be provided.

Free Book Giveaway

 

Limited Space Available

Register NOW

 

RSVP to Dr. Phe Bach at phexbach@gmail.com

Or  Naqiba Gregory naqgreg@gmail.com     

 

Training is offered by the California Teachers Association Capital Service Center Council Instruction and Professional Development Committee.

 

Friday, March 24, 2023

What are the current top 10 crises in Vietnam, in the USA, and in the world ? 10 khủng hoảng hàng đầu ở Việt Nam, Hoa Kỳ, Thế giới hiện nay là gì?

 

Photo: Bodhi Media

What are the current top 10 crises in Vietnam?

As an AI language model, I don't have access to real-time news updates or current events beyond my knowledge cutoff date. However, I can provide you with a list of some of the ongoing issues that Vietnam has been facing:

1. COVID-19: Like many other countries around the world, Vietnam has been dealing with the COVID-19 pandemic, with sporadic outbreaks and waves of infections.

2. Environmental pollution: Vietnam is facing serious environmental pollution problems, particularly in its major cities, due to rapid industrialization and urbanization.

3. Natural disasters: Vietnam is prone to natural disasters such as floods, typhoons, and landslides, which can cause significant damage to infrastructure and displacement of people.

4. Corruption: Corruption remains a significant challenge for Vietnam, with allegations of bribery, embezzlement, and other corrupt practices reported in both the public and private sectors.

5. Economic inequality: There is a growing wealth gap in Vietnam between urban and rural areas, with many people struggling to make ends meet.

6. Human rights violations: There have been reports of human rights abuses in Vietnam, including censorship, restrictions on freedom of speech, and political oppression.

7. Education: Although the Vietnamese education system has made significant progress in recent years, there are still concerns about access to education and the quality of education provided.

8. Gender inequality: Women in Vietnam still face discrimination and gender-based violence, and there are gaps in gender representation in political and economic decision-making.

9. Aging population: Vietnam is facing an aging population, which is expected to put pressure on healthcare and social welfare systems in the coming years.

10. Cybersecurity: Vietnam is experiencing an increase in cyber attacks and other online threats, which are becoming more sophisticated and difficult to prevent.


10 khủng hoảng hàng đầu ở Việt Nam hiện nay là gì?

Là một mô hình ngôn ngữ AI, tôi không có quyền truy cập vào các bản cập nhật tin tức theo thời gian thực hoặc các sự kiện hiện tại sau ngày giới hạn kiến thức của mình. Tuy nhiên, tôi có thể cung cấp cho bạn danh sách một số vấn đề đang diễn ra mà Việt Nam đang phải đối mặt:

1. COVID-19: Giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang phải đối phó với đại dịch COVID-19, với những đợt bùng phát và đợt lây nhiễm lẻ tẻ.

2. Ô nhiễm môi trường: Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ở các thành phố lớn, do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng.

3. Thiên tai: Việt Nam thường xuyên phải hứng chịu thiên tai như lũ lụt, bão và sạt lở đất, có thể gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng và khiến người dân phải di dời.

4. Tham nhũng: Tham nhũng vẫn là một thách thức lớn đối với Việt Nam, với các cáo buộc về hối lộ, tham ô và các hành vi tham nhũng khác được báo cáo ở cả khu vực công và khu vực tư nhân.

5. Bất bình đẳng kinh tế: Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn ở Việt Nam giữa thành thị và nông thôn, trong đó nhiều người phải vật lộn để kiếm sống.

6. Vi phạm nhân quyền: Đã có báo cáo về các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm kiểm duyệt, hạn chế quyền tự do ngôn luận và đàn áp chính trị.

7. Giáo dục: Mặc dù hệ thống giáo dục Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn những lo ngại về khả năng tiếp cận giáo dục và chất lượng giáo dục được cung cấp.

8. Bất bình đẳng giới: Phụ nữ ở Việt Nam vẫn phải đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời có những khoảng trống về đại diện giới trong quá trình ra quyết định chính trị và kinh tế.

9. Già hóa dân số: Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, được dự báo sẽ gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội trong những năm tới.

10. An ninh mạng: Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa trực tuyến khác ngày càng tinh vi và khó ngăn chặn.


What are the current top 10 crises in the USA?

As an AI language model, I do not have personal beliefs or opinions. However, here are some of the major crises that were ongoing in the USA around my knowledge cutoff date of 2021-09:

COVID-19 pandemic - The pandemic continues to be a major crisis in the United States, with a significant impact on public health and the economy.

Political polarization - The country remains deeply divided along political lines, which has led to social unrest, protests, and in some cases, violence.

Gun violence - The United States has a high rate of gun violence, with mass shootings and homicides continuing to be a significant problem.

Racial inequality - There has been a renewed focus on racial inequality in the United States, with ongoing protests and activism following the killing of George Floyd and other Black Americans.

Immigration policy - The United States continues to grapple with issues related to immigration policy, including border security, detention, and deportation.

Climate change - The United States has been impacted by extreme weather events, including wildfires, hurricanes, and flooding, which have highlighted the need for action on climate change.

Economic inequality - Income inequality continues to be a major issue in the United States, with many people struggling to make ends meet and access healthcare and other essential services.

Opioid epidemic - The opioid epidemic continues to be a major public health crisis in the United States, with high rates of addiction and overdose deaths.

Cybersecurity - The United States faces ongoing threats to cybersecurity, including attacks on critical infrastructure, businesses, and government institutions.

Education - Access to quality education remains a major issue in the United States, with significant disparities in resources and outcomes between different schools and districts.


10 cuộc khủng hoảng hàng đầu hiện nay ở Hoa Kỳ là gì?

Là một người mẫu ngôn ngữ AI, tôi không có niềm tin hay quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, đây là một số cuộc khủng hoảng lớn đang diễn ra ở Hoa Kỳ xung quanh ngày giới hạn kiến thức của tôi là 2021-09:

Đại dịch COVID-19 - Đại dịch tiếp tục là một cuộc khủng hoảng lớn tại Hoa Kỳ, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế.

Phân cực chính trị - Đất nước vẫn bị chia rẽ sâu sắc theo đường lối chính trị, dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội, biểu tình và trong một số trường hợp là bạo lực.

Bạo lực súng đạn - Hoa Kỳ có tỷ lệ bạo lực súng đạn cao, với các vụ xả súng và giết người hàng loạt tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng.

Bất bình đẳng chủng tộc - Đã có một sự tập trung mới vào bất bình đẳng chủng tộc ở Hoa Kỳ, với các cuộc biểu tình và hoạt động tích cực đang diễn ra sau vụ giết George Floyd và những người Mỹ da đen khác.

Chính sách nhập cư - Hoa Kỳ tiếp tục vật lộn với các vấn đề liên quan đến chính sách nhập cư, bao gồm an ninh biên giới, giam giữ và trục xuất.

Biến đổi khí hậu - Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cháy rừng, bão và lũ lụt, điều này đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động đối với biến đổi khí hậu.

Bất bình đẳng kinh tế - Bất bình đẳng thu nhập tiếp tục là một vấn đề lớn ở Hoa Kỳ, với nhiều người phải vật lộn để kiếm đủ sống và tiếp cận chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khác.

Dịch opioid - Dịch opioid tiếp tục là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn ở Hoa Kỳ, với tỷ lệ nghiện và tử vong do quá liều cao.

An ninh mạng - Hoa Kỳ phải đối mặt với các mối đe dọa liên tục đối với an ninh mạng, bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, doanh nghiệp và tổ chức chính phủ.

Giáo dục - Tiếp cận giáo dục chất lượng vẫn là một vấn đề lớn ở Hoa Kỳ, với sự chênh lệch đáng kể về nguồn lực và kết quả giữa các trường và học khu khác nhau.


What are the current top 10 crises in the world?

As an AI language model, my responses are based on available data up to my knowledge cutoff date of 2021-09. However, here are some of the major crises that were ongoing around that time:

COVID-19 pandemic - The pandemic continues to be a global health crisis that has affected millions of people and caused significant economic disruption.

Climate Change - The world continues to experience the effects of climate change, including rising temperatures, extreme weather events, and sea level rise.

Humanitarian Crisis in Syria - The ongoing conflict in Syria has led to a severe humanitarian crisis, with millions of people displaced and in need of assistance.

Yemen Crisis - The conflict in Yemen has caused widespread suffering and displacement, with millions of people in need of humanitarian assistance.

Rohingya Refugee Crisis - Hundreds of thousands of Rohingya refugees have fled violence and persecution in Myanmar, leading to a humanitarian crisis in neighboring countries.

Political instability in Afghanistan - The situation in Afghanistan continues to be unstable following the withdrawal of U.S. troops, with a surge in violence and displacement.

Economic crisis in Venezuela - The economic crisis in Venezuela has led to shortages of food, medicine, and other basic necessities, causing widespread suffering.

Political unrest in Belarus - The political situation in Belarus remains tense following a disputed election and crackdown on opposition.

Ethiopia conflict - The conflict in Ethiopia's Tigray region has caused significant displacement and humanitarian suffering.

Famine in Africa - Several countries in Africa are experiencing famine or food insecurity, including Ethiopia, South Sudan, and Somalia.

It's important to note that these crises are complex and multifaceted, and their resolution will require sustained efforts from governments, organizations, and individuals around the world.


10 cuộc khủng hoảng hàng đầu hiện nay trên thế giới là gì?

Là một mô hình ngôn ngữ AI, các câu trả lời của tôi dựa trên dữ liệu có sẵn cho đến ngày giới hạn kiến thức của tôi là 2021-09. Tuy nhiên, đây là một số cuộc khủng hoảng lớn đang diễn ra trong khoảng thời gian đó:

Đại dịch COVID-19 - Đại dịch tiếp tục là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu đã ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây ra sự gián đoạn kinh tế nghiêm trọng.

Biến đổi khí hậu - Thế giới tiếp tục hứng chịu những tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm nhiệt độ tăng, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và mực nước biển dâng.

Khủng hoảng Nhân đạo ở Syria - Cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với hàng triệu người phải di dời và cần được hỗ trợ.

Khủng hoảng Yemen - Cuộc xung đột ở Yemen đã gây ra đau khổ và di tản trên diện rộng, với hàng triệu người cần hỗ trợ nhân đạo.

Khủng hoảng người tị nạn Rohingya - Hàng trăm ngàn người tị nạn Rohingya đã chạy trốn bạo lực và đàn áp ở Myanmar, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở các nước láng giềng.

Bất ổn chính trị ở Afghanistan - Tình hình ở Afghanistan tiếp tục bất ổn sau khi quân đội Hoa Kỳ rút quân, với sự gia tăng bạo lực và di cư.

Khủng hoảng kinh tế ở Venezuela - Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản khác, gây ra nhiều đau khổ.

Bất ổn chính trị ở Belarus - Tình hình chính trị ở Belarus vẫn căng thẳng sau cuộc bầu cử gây tranh cãi và đàn áp phe đối lập.

Xung đột ở Ethiopia - Cuộc xung đột ở khu vực Tigray của Ethiopia đã gây ra sự di dời đáng kể và đau khổ nhân đạo.

Nạn đói ở Châu Phi - Một số quốc gia ở Châu Phi đang trải qua nạn đói hoặc mất an ninh lương thực, bao gồm Ethiopia, Nam Sudan và Somalia.

Điều quan trọng cần lưu ý là những cuộc khủng hoảng này rất phức tạp và đa diện, và việc giải quyết chúng sẽ đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ từ các chính phủ, tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới.

Sources / Nguồn: https://chat.openai.com/chat

Monday, March 20, 2023

THƯ MỜI - Tham dự buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 15

 

Sacramento, ngày 19 tháng 3, 2023THƯ MỜI

 V/v Tham dự buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 15


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


Kính gởi Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý Huynh trưởng, quý Đồng hương và bạn hữu xa gần


Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để tuyên dương giáo dục, văn học nghệ thuật, văn hoá cũng như truyền lửa cho nhau, và giới thiệu một số sách sách quý, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 15 sẽ được tổ chức tại Tu Viện Đại Bi, Địa chỉ: Address: 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844. Phone: (714) 360-5355 vào lúc 2:00-6:00 Chiều, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 04, 2023.


Buổi sinh hoạt này gồm có các tiết mục như sau:

I. Học và thực hành Chánh niệm: Học về lợi ích và kỹ năng thực hành Chánh niệm, từ 2:00PM  đến 4:00PM–một phần sinh hoạt của Hội Đuốc Tuệ

 • Thỉnh giảng: TT. Thích Thiện Trí và Cư sỹ Tâm Thường Định 

II. Book Fair Giới thiệu những cuốn sách Thư Viện Phật Việt đang có sau đây:

1. Trọn bộ đợt 1 (29 tập) của Thanh Văn Tạng trong Đại Tạng Kinh Việt Nam của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam ấn hành.

2. Ngục Trung Mị Ngữ / A Prisoner's Somniloquies - Tuệ Sỹ

3. Thiên Lý Độc Hành / Odyssey Unto Self - Tuệ Sỹ

4. Mindfulness Chánh Niệm - Chất liệu Tỉnh giác trong Cuộc sống và Học đường. Tâm Nhuận Phúc và Tâm Thường Định

5. Thơ Thiền Lý-Trần - Zen Poems From Early Vietnam. Nguyễn Duy, Kevin Bowen và Nguyễn Bá Chung, NXB Văn Hoá Sài Gòn.

6. Enlightened Emperor Trần Nhân Tông (Giác Hoàng Trần Nhân Tông). Thích Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, Thích Phước An. Cội Nguồn Tổ Việt và Lotus Media xuất bản.

7. Du Già Bồ Tát Giới - Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ do Hương Tích Phật Việt xuất bản.

8. Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng và Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa của Hòa Thượng Thích Phước An do Lotus Media xuất bản.

9. Tuệ Sỹ - Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Một tuyển tập 2, 3. Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu biên tập do Hương Tích Phật Việt và NXB Trung Đạo tái bản.

10. Thiền Lâm Tế Nhật Bản của Thiền sư Matsubara Taidoo do Hòa Thượng Thích Như Điển dịch. Viên Giác Tùng Thư và Lotus Media xuất bản.

11. Hương Tích - Phật Học Luận Tập I, II, III, IV, and V do Hòa Thượng Tuệ Sỹ chủ trương. Thượng tọa Thích Hạnh Viên và cộng tác viên thực hiện. Hương Tích Phật Việt xuất bản.

12. Phổ Hương Tình Thầy của Thượng Tọa Thích Từ Lực, Lotus Media xuất bản.

13. Within A Tree, There Is A Flower. Within A Rock, There Is A Flame của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Úc Châu, Lotus Media xuất bản.

14.     Nghiên Cứu Triết Học Trung Quán Tập 1 của Dr. T.R.V. Murti do TT. Thích Nhuận Châu dịch, do Ananda Viet Foundation xuất bản.

15.    Chánh Niệm Trong Đời Thường – Mindfulness in Everyday Life do Cư Sĩ Tâm Diệu, Nguyên Giác và Tâm Thường Định biên tập. Do Bodhi M. Foundation, Lotus Media và Ananda Viet Foundation xuất bản.

16.     Để Ngộ Tông Chỉ Phật của cư sỹ Nguyên Giác, Ananda Việt Foundation xuất bản.

17. Viết Từ Phương Xa của Nguyên Giác Phan Tấn Hải do Bodhi Media xuất bản. 

18. Lời Ca Của Gã Cùng Tử - Vĩnh Hảo do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản.

19.    Tìm Hiểu Thơ Thiền Việt Nam của Như Hùng do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản.

20. Từ Mảnh Đất Tâm của Tâm Huy Huỳnh Kim Quang do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản.

21. Only Love Can Save Us from Climate Change, Tuyển tập Hoa Đàm 7, Lotus Media xuất bản. 

22. Xuân Hoan Hỷ. Tuyển tập Hoa Đàm 10, Lotus Media xuất bản. 

23. Đêm Nghe Sông Hằng Hát, Trần Trung Đạo do Lotus Media xuất bản.

24. Thơ Tôi Có Dáng Em Ngồi của Ngô Vân Quy do Lotus Media xuất bản.

25. Tuệ Sỹ - Vị Thầy Của Bốn Chúng, Tâm Thường Định Bạch X. Phẻ do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản lần thứ 3. 

26. Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Về, Tâm Thường Định Bạch X. Phẻ do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản lần thứ 2. 

3. Hát cho nhau nghe: Ca nhạc sỹ Nguyên Quang, Doãn Quốc Hưng, Tâm Nguyên Trí… 

4. Publishers: Giới thiệu các nhà xuất bản Phật giáo Việt Nam tại California

Đồng thời giới thiệu một số sách mới của Phật giáo, ngành giáo dục và khuyến khích văn hoá đọc trong cộng đồng người Việt. Dự trù có ~300 đầu sách.

Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời chư thiện tri thức, quý vị cư sĩ, và đồng hương; quý Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử cùng các bạn trẻ hoan hỷ dành ít thì giờ đến để CÓ MẶT CHO NHAU 15. 

       Sự hiện diện của quý Thầy Cô và quý vị là động lực lớn, là đạo tình đầm ấm, và là tấm lòng quý giá trên đời dành cho nhau. Mọi sự liên lạc, ủng hộ hay đóng góp xây dựng, xin email về Htr. tamthuongdinh@gmail.com. Cell: (916)-607-4066 hoặc Htr. Tâm Định: (619) 488-7279.  Nếu ủng hộ tịnh tài để mua sách, xin Venmo @PheBach hoặc PayPal @tamthuongdinh.

Trân trọng kính cung thỉnh và kính mời.

Thay mặt Ban Tổ Chức

Htr. Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ

Htr. Tâm Định - Nguyễn Xuân Hiệp

Chương trình này có sự bảo trợ và giúp đỡ của:

1. Chùa Kim Quang; Tu Viện Đại Bi, Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,

2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức

3. Hội Đuốc Tuệ, Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Ananda Viet Foundation

4. Bodhi Media, Asian World Media, Liên Phật Hội

5. Cội Nguồn Tổ Việt Foundation, Nguyệt San Chánh Pháp

6. Bodhi Academy Foundation, Bodhi M. Foundation, Thao Bach Foundation

7. Simplified Builders, C. Mindfulness LLC
Sacramento, March 19th, 2023


  

Invitation

Dear Venerable Sangha, fellow Buddhist laypersons, and colleagues

Dear our beloved Vietnamese, friends, and members of the VBYA 

Ladies and Gentlemen,


In order to create an opportunity for all of us to interact, learn, and discuss the work of sharing Buddhism through education, literature and arts, and the introduction of Vietnamese Buddhist publishers as well as a new book-signing event, a special gathering titled, "Presencing for Each Other–15", will be held at Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844. Phone: (714) 360-5355 from 2:00-6:00PM, Saturday, April 1st, 2023. 

The gathering consists of the following activities:

1. Learning and practicing mindfulness together

2. Book Fair: book exhibitions, especially 20 special books listed above.

3. Music for our mindful soul: Musicians Nguyên Quang, Doãn Quốc Hưng, Tâm Nguyên Trí…

4. Introducing some Vietnamese Buddhist publishers in California and as well as books released by Lotus Media, Inc., Ananda Viet Foundation, Bodhi Media, Hương Tích Phật Việt, Hoa Đàm, etc... including those by The late Most Venerable Thích Nhất Hạnh, The Most Venerable Thích Tuệ Sỹ, Thầy Như Điển, Thầy Từ Lực, Thích Hạnh Viên, Thầy Nguyên Tạng, cư sĩ Thiện Quả, Nguyên Giác, Nguyên Minh, Như Hùng, Vĩnh Hảo, Trần Kiêm Đoàn, Trần Trung Đạo, Ngô Vân Quy, Tâm Thường Định, Nguyễn Duy, Kevin Bowen, Nguyễn Bá Chung, v.v…


We humbly request your presence. We hope that all of you can join us in this meaningful gathering, including all members of the youth groups, in order to spend some quality time in the “Presence for

Each Other".


Your presence is an honor and motivation for all of us in the warming spirit of the Dharma. Any questions and/or support financially to buy books, please contact/Paypal at tamthuongdinh@gmail.com or Venmo @PheBach.


Respectfully yours, 


On behalf of the organizing committee 


Phe Bach and Scottie NguyenProgram / Chương Trình

2:00 PM - 3:00PM – Lắng nghe chia sẻ về Lợi ích và kỹ năng Chánh niệm và thực tập

3:00 PM - 3:30PM – Workshop format - Điều gì làm bạn bình an và hạnh phúc

3:30 PM- 4:00PM – Q & A - Câu hỏi và trà lời về Khoá tu dưỡng Chánh niệm

4:00 PM- 4:15PM –  Giải lao / Break / Music

4:15PM – Giới thiệu và những phút lắng lòng / Introduction and practice of mindfulness

4:20 PM - 4:50PM --- Giới thiệu tác giả và các nhà xuất bản Phật giáo Việt Nam tại California. / Introduction of Vietnamese Buddhist

Publishers

4:50 PM - 5:30PM – Thưởng thức sách / đọc sách / Music

5:30 PM - 6:00PM – Chia sẻ, giao lưu và ký tặng sách / Book signing 

6:00PM  --- Hoàn mãn / Let it be. 


This program is sponsored and supported by the following organizations:

1. Chùa Kim Quang; Tu Viện Đại Bi, Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,

2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức

3. Hội Đuốc Tuệ, Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Ananda Viet Foundation

4. Bodhi Media, Asian World Media, Liên Phật Hội

5. Cội Nguồn Tổ Việt Foundation, Nguyệt San Chánh Pháp

6. Bodhi Academy Foundation, Bodhi M. Foundation, Thao Bach Foundation

7. Simplified Builders, C. Mindfulness LLC