Monday, May 31, 2021

TÂM THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ XÂY DỰNG NHÀ CHÚNG, CỔNG TAM QUAN, VÀ TƯỜNG RÀO

    TÂM THƯ KÊU GỌI 
ỦNG HỘ XÂY DỰNG NHÀ CHÚNG, 
CỔNG TAM QUAN,  TƯỜNG RÀO 

Kính bạch Chư tôn đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý thiện tri thức xa gần,
Kính thưa quý vị,
        Bậc cổ đức có câu: “Mái chùa che chở hồn dân tộc,
                                  Nếp sống muôn đời của tổ Tông”.

            Thật vậy, “Cây đa, bến nước, mái chùa” là một hình ảnh đẹp đã in sâu vào tâm thức của mỗi con người, và trở thành hồn thiêng của dân tộc Việt Nam.
        Chùa Tam Giang, 67 thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh ĐắkLắk. Sư cô có duyên lành được Hoà Thượng Trưởng ban trị sự tỉnh Đắklắk giới thiệu về đảm trách ngôi chùa này và được Giáo Hội bổ nhiệm vào năm 2014. 
          Chùa toạ lạc trên một ngọn đồi cao, một vùng sâu xa hẻo lánh, được Phật tử địa phương thành lập vào năm 1998 lúc đó là một am tranh nhỏ che mưa trú nắng, trải qua nhiều lần trùng tu, đến năm 2002 trùng tu có một chánh điện cho bà con Phật tử sinh hoạt khoảng 50 người và nơi thờ phượng cũng tạm ổn, nhưng đến nay trải qua bao năm tháng bào mòn của thời tiết, ngôi chùa cũng đã xuống cấp, la phong hư nứt , trời mưa dột ướt cả chánh điện, nhưng vẫn chấp vá tạm thời, hiện tại cần nhất là có một ngôi nhà cho chúng ở và bà con về tu tập có nơi nghỉ ngơi, hiện tại chưa có nhà chúng một bên là khoảng đất trống, một bên là nhà vòm che bằng Tôn để sinh hoạt nhưng trời mưa nước chảy như ngoài sân. Mỗi lần mưa lớn là phải dùng thau hứng nước cả đêm không ngủ. 
        Thứ hai, là công trình cổng Tam quan cũng như bở tường rào đang làm dang dở hiện tại hết kinh phí, không có tiền để mua bi đặt cống thoát nước, phần đông bà con ở đây chưa hướng về chùa nhiều, còn có số bà con về chùa thì đa phần các cụ lớn tuổi, cho nên đời sống kinh tế ở đây khó khăn, đa phần là làm nông rất nghèo. 
         Trên tinh thần “Hoằng dương Phật pháp” cùng với tâm nguyện “trùng hưng Tam Bảo” và thể theo lòng mong mỏi của Nhân dân và Phật tử địa phương, Trụ Trì chùa Tam Giang xin phát đại nguyện xây dựng nhà chúng và làm cổng Tam quan, tường rào, để trang nghiêm cảnh Phật, làm đẹp cảnh quan quê hương đất nước, đồng thời kế thừa truyền thống văn hoá của dân tộc và giúp Phật tử có điều kiện tốt hơn đi lễ Phật, nghe Pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề.
        Vẫn biết rằng, cuộc sống còn nhiều khó khăn, hơn nữa trong mùa dịch bệnh, nhưng mỗi tấm lòng của quý vị ủng hộ chùa cũng nói lên được đạo tâm vô lượng của quý vị trong sự nghiệp Hoằng Truyền Chánh Pháp. Dù chỉ là một giọt dầu cũng thắp lên một ngọn đèn sáng, một viên gạch, một bao xi măng, một cái bi đặt cống…cũng góp phần tạo nền móng cho ngôi chùa Tam Giang sau này.
                        Ăn cũng hết, mặc cũng mòn,
                        Cúng dường Tam Bảo phúc còn mai sau.
        Chúng con nhất tâm, trên nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ tát và hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ sức chú nguyện của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Đồng thời, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành của quý phật tử, thiện nam tín nữ gần xa cùng những người con của quê hương Việt Nam trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài phát tâm ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi nhà chúng và cổng Tam quan cũng như tường rào sớm được hoàn thành viên mãn. Đức Phật dạy:
                “Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa,
                Thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt phát tâm”.
Với ý nghĩa cao cả và nguyện vọng to lớn đó, chúng con (tôi) thiết tha kêu gọi, Chư Tôn đức Tăng ni, quý doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, Chư vị thiện nam tín nữ, chư vị mạnh thường quân, các bậc tri thức, khách thập phương gần xa, hoan hỷ phát tâm cúng dàng, của ít lòng nhiều góp phần xây dựng ngôi nhà chúng và cổng Tam quan cũng như bờ rào chùa Tam Giang được hoàn thành vào thời gian sớm nhất!
                “Làm thiện được phước theo mình,
                  Kiếp sau sẽ được, tái sinh sang giàu.
                 Hồng Ân Tam Bảo bao la.
                 Pháp quang soi chiếu, thân ta an lành”.
Kính chúc Chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, quý vị phật tử cùng gia quyến thân tâm thường lạc, sống an lành dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật.

                                                              Thay mặt Bổn tự
                                                              Trụ Trì
                                             Tỳ kheo ni: Thích nữ Quảng Định

Mọi sự tuỳ hỷ cúng dàng, xin liên hệ:
      Số điện thoại Sư cô  Trụ Trì: 0909966980
      Số tài khoản: 0231000644495
Nguyễn Thị Ngọc Bích, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ĐắkLắk.

Dưới đây là một số hình ảnh chùa Tam Giang và công trình còn đang dang dở chưa hoàn thiện. Xin mời quý vị hoan hỷ quan tâm. 

          Nam Mô A Di Đà Phật 


Thursday, May 27, 2021

Quảng Pháp: Những Cây Ô Liu Dưới Ánh Sáng Mặt Trời

 

Viết và gởi về tất cả Anh-Chị-Em ở ở hai bờ thương, nhớ

Nhân kỳ họp gần nhất của hai Ban Điều Nghiên GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ ở chùa Phổ Từ, Hayward, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Từ Lực, tôi được anh Đồng Duy Lê Ngọc Luôn kể mấy điều dặn dò của anh Phúc Thiện Ngũ Duy Thành trước khi về gặp gỡ với anh chị em, cần nhất là nói và làm những việc đừng gây tổn thương cho nhau, nó đồng thời là tổn thương tập thể tổ chức. Anh Luôn nhấn mạnh, “anh Thành nhắc nhở hoài điều này với tụi anh”.  Qua đó anh Luôn cũng dặn dò chúng tôi trong Ban Điều Nghiên, mặc dù thì với các anh, những đứa em như chúng tôi những lần về gặp gỡ các anh chị, đâu còn biên giới của Ban này, hay Ban kia. Toàn bộ ý nghĩa và nhiệm vụ của Hai Ban Điều Nghiên, cũng chỉ mong góp phần xóa mờ những khái niệm phân biệt đối đãi mà thôi. Quả thực di giáo của Đức Thế Tôn vẫn được Cố Đại Lão Hòa Thượng Quảng Độ thâm thiết trùng tuyên có gợi lên cho chúng ta bài học thiết thực nào trong hoàn cảnh phân hóa của thực thể GĐPT trong nhiều năm qua không: “… mỗi thành viên trong Tăng, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, đều có thể là sơ duyên hoặc thân duyên cho tình trạng bản thể thanh tịnh của Tăng bị hoen ố bởi khách trần phiền não, bản thể thanh tịnh bị phá hoại bởi dị giới, dị kiến, dị oai nghi. Quy lỗi cho các đồng phạm hạnh khác và tự khẳng định không lỗi, dù đúng hay sai, thảy đều là nhân duyên cho Tăng-già không hòa hiệp”. Và nữa, trong pháp Yết Ma, để thiện pháp được duy trì và tăng trưởng tăng ích trong cộng đồng đệ tử Phật, “khí phấn tảo chỉ tranh luật”, hay “Như thảo phú địa”, nghĩa là chấm dứt đấu tranh như quăng bỏ giẻ rách, hay như rải cỏ che lấp chỗ đất dơ… Anh-Chị-Em mình, đã đến lúc nên chăng?

Này A Nan, như vậy gọi là Ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật. Này A Nan! Sự đấu tranh ấy phải được đoạn trừ như vậy. Tức do luật chấm dứt đấu tranh như quăng bỏ dẻ rách.

Này A Nan! Nay ta nói cho thầy sáu pháp ủy lao, hãy lắng nghe kỹ, hãy khéo suy nghĩ kỹ. Tôn giả A Nan bạch rằng: Kính vâng, con xin vâng lời lắng nghe. Ðức Phật dạy:
Thế nào là sáu: Thần nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng phạm hạnh, pháp ấy gọi là pháp ủy lao. Ðó là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được là sa môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết Bàn.

Khẩu nghiệp nói năng từ hòa, ý nghiệp từ hòa, có lợi lộc nào đúng pháp mà được, cho đến miếng cơm ở chính trong bình bát của mình, với phần lợi như vậy, mang chia xẻ cho các vị đồng phạm hạnh, pháp đó gọi là pháp ủy lao, là pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến cho ái niệm khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được là sa môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết Bàn.

Nếu có giới nào không bị sứt mẽ, không bị hư thủng, không bị dơ, không bị đen, vững vàng như mặt đất được thánh khen ngợi, đầy đủ cẩn thận, thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được là sa môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết Bàn.

Nếu có kiến giải của thánh có sự xuất yếu, có sự thấy rõ, có sự thấu triệt, đưa đến sự chân chánh diệt khổ, với kiến phần như vậy, cùng chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được là sa môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết Bàn.

Này A Nan! Ta vừa nói sáu pháp ủy lạo, vì vậy mà ta giảng giải. Này A Nan! Nếu các thầy đối với sáu gốc rễ của đấu tranh mà đoạn tuyệt hoàn toàn, và với bảy pháp chấm dứt đấu tranh, khi trong tăng chúng khởi lên đấu tranh, thì chấm dứt bằng luật chấm dứt đấu tranh như quăng bỏ dẻ rách, rồi lại thực hành sáu pháp ủy lạo ấy, thì này A Nan! Như vậy sau khi Ta khuất bóng, các con sống cộng đồng hòa hợp hoan hỷ không tranh chấp, cùng đồng nhất trong một tâm, cùng đồng nhất trong một giáo pháp, hòa hợp như nước với sữa, khoái lạc du hành như lúc Ta còn tại thế. | Kinh Trung A Hàm, Phẩm Đại | Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ.

Niên trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành | Ảnh: Sen Trắng

Trở lại lời dặn của anh Phúc Thiện, có xa khác gì mấy điều mà anh Quang Ngộ Đào Duy Hữu và Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng đã nhắc tôi khi xe bắt đầu chuyển bánh về Phổ Từ. Tâm tình của các anh bây giờ ví là sự “trở về” thì đã là sao. “Để hợp nhất được, mình không đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì hết”.

Sự cẩn mật chính đáng của các Anh Chị hai BHD, rồi hai Ban Điều Nghiên Hợp Nhất dường như là kinh nghiệm của bài học quá khứ, khi mà hoàn cảnh “Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận. Chẳng biết xa lòng có những ai?” (Phạm Hầu). Bởi hoàn cảnh còn xa lòng ấy nên nhất cử nhất động, từng lời nói các Anh đều cẩn trọng đến nhiều lúc ta nghe lặng yên như tờ. Cho nên, có hiện tượng nhiều anh chị em không hiểu nhiệm vụ của hai Ban Điều Nghiên phải làm những gì, và đã tạo được những gì trong thời gian vừa qua, nhưng là tiền đề tươi sáng sắp tới.

Thảo luận bấy giờ là một nghệ thuật để dần đưa anh chị em đến mảnh đất tăng trưởng sự hiểu biết và tình thương. Song, im lặng lại là một công án trên tất cả đỉnh cao của sự quán chiếuchứng nghiệm.

Một hôm, bỗng nhận được một mẫu tin nhắn điển hình như của chị Tâm Phùng dưới đây, cảm xúc như vỡ òa, như muốn khóc. Tất nhiên có rất nhiều anh chị em không có được cùng cảm xúc như vậy. Làm sao để thế hệ các em mình sau nữa, được hưởng trọn vẹn gia tài tình thương và trí huệ của tất cả các bậc Tiền Bối hiếm hoi còn lại của tổ chức trong thời điểm này, như thế hệ chúng tôi may mắn đã từng, đó là một trong những điều tôi và anh Quảng Quý đã nói với nhau buổi sáng hôm nay.

Tôi rất “lười” họp BHD, cái này anh trưởng ban Quang Ngộ Đào Duy Hữu biết, chị Nguyên Thuyết Lê Minh Thi biết, và nhiều anh chị em thân gần tôi biết. Song, lạ kỳ là tôi không từ nan họp mặt Ban Điều Nghiên, dù họp ở một nơi xa tôi vẫn cố gắng về. Ở đó tôi tìm lại được mình, đồng nghĩa được tắm gội trong nguồn suối mát của tổ chức mình… Những tranh luận, dẫu gay gắt nếu có, từ trong bản chất của lịch sử đất nước, đạo pháp và phong trào, tôi nhìn ra tình cảm của những thế hệ anh chị trưởng đáng tuổi Ông, Cha, Chú, Mẹ, Dì… của mình dắt díu nhau đi trong phong vận nghiệt ngã của một dân tộc. Sự bảo vệ tổ chức, đồng nghĩa bảo bọc đàn em, cách nào cũng có ý nghĩa tình thương tuyệt đối. Nơi thế giới tình thương đó, có khi không cần lý lẽ!

Anh Tâm Nghĩa ôm chầm Chị Trưởng Tâm Phùng trong một dịp gặp gỡ hiếm hoi | Ảnh: Sen Trắng

Hôm qua có gọi thăm Trưởng niên Quảng Quý Huỳnh Kim Lân, đầu dây giọng nói đủ nghe, nhưng không hối hả được như trước, anh thấm bịnh đã lâu. Song, mừng là vì những ngày nằm bịnh, anh em hai miền Thiện Minh-Liễu Quán và nhất là anh chị em GĐPT Kim Quang vẫn năng lui tới hỏi han, hỗ trợ khi cần. Tôi và anh lại có dịp nói với nhau nhiều về ý tưởng sinh hoạt trong GĐPT, cùng nhau nhắc lại chuyện vui buồn cũ mới. Khác với “quan niệm” của tôi về anh lúc trước, khi đề cập đến tâm tư hòa hợp, anh khuyến khích “bây giờ các em phải là người đứng ra để làm việc này”. Xa hơn, anh thúc giục tôi phải làm điều đó ngay, trong thời hạn ngắn sắp tới. Nhân duyên, anh Lân nguyên là Tổng Thư Ký nhiệm kỳ anh Tâm Kiểm làm trưởng ban; còn tôi lại là người được anh Tâm Kiểm hay gọi đùa là “thư ký thường trực của VPTBHD” bấy giờ. Đến một lúc, tôi thuộc anh như khi đọc vài dòng, đôi chữ trong một văn bản, là biết anh chấp bút hoặc dự phần soạn thảo. Hôm nay, còn được anh truyền trao, khuyến khích, và thúc đẩy là niềm vui lớn!

One year I went to Italy for a retreat, and I noticed that the olive trees were growing in small groups. I was surprised and asked: ‘Why do you plant olive trees in groups of three or four?”

Our Italian friends explained that each group of three or four is actually just one tree. Some years earlier, it had been so cold that all the olive trees had died. But deep down at the level of the roots they were still alive. After the harsh winter, when spring came, the young shoots sprouted. So instead of having one trunk, the olive trees had three or four trunks. On the surface, it appeared that there were three or four olive trees, but in fact they were one.

If you are siblings of the same parents, you are part of the same tree. You have the same roots, the same father and mother. These three or four olive trees also have the same block of roots. They look like different trees, but they are just one. It would be odd if one tree discriminated against the other, if they were to fight and kill each other; that would be sheer ignorance. Looking deeply, they know that they are brothers and sisters; they are truly one. | Thich Nhat Hanh, Honouring Family Ties

Cũng vậy, liền sau buổi họp mặt của Ban Điều Nghiên như tôi đề cập trên ở chùa Phổ Từ, Chị Trưởng Tâm Phùng có gọi hỏi thăm ngay. Qua chị, tôi hiểu còn nhiều khó khăn, và còn cần rất nhiều thời gian. Vì cái khó chị kể, có khác gì cái khó của các em bên này. Nhưng, hiểu được cái khó của nhau, đã là một bước dài đến gần với nhau rồi vậy. Và thời gian của người này thì không phải là thời gian của người khác. Cho nên khi chia sẻ với anh chị em thuộc Ban Điều Nghiên bên mình, tôi đồng ý và đề nghị “chờ”. Chờ đợi bấy giờ mang một ý nghĩa khác không phải là chờ suông, hay thái độ thụ động hững hờ và vô tâm. Mọi thứ đang diễn ra vẫn quá tốt đẹp. Đẹp bởi từ căn để tôi tin rồi một lúc nào đó chúng ta tự điều chỉnh nhận thức về ý nghĩa “huyết thống”, hơn là “hợp nhất”. Như hình ảnh cây Ô liu trong một bài pháp thoại ngắn của Sư Ông Nhất Hạnh, Chung một cội nguồn – Honouring Family Ties”– người ta nhìn trên mặt đất có nhiều cây Ô liu mọc lên, nhưng dưới tầng sâu không ai biết chỉ có một thân rễ… Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy được mình chung huyết thống, có cùng một rễ như thế, thì dù biểu hiện của sự vươn lên như thế nào, chúng ta đều có thể tương thích với nhau dưới ánh mặt trời Chánh Pháp…

Mặc cốc, 16 tháng Tư, 2021
Quảng Pháp Trần Minh Triết

 

Cách đây chừng sáu năm, trong chuyến đi giảng dạy ở Ý, thầy có đi ngang qua một vùng đất trồng toàn cây ô liu. Ở Pháp hình như không có cây ô liu, hoặc có thể chỉ có một vài cây ở miền Nam, nhưng bên Ý thì có rất nhiều. Thầy nhận thấy những cây ô liu trong đám ruộng đó mọc rất ngộ nghĩnh, thay vì mọc từng cây riêng rẽ thì nó mọc một khóm ba bốn cây chụm lại với nhau. Những cây ô liu đó cũng còn trẻ thôi, khoảng chừng bảy đến tám tuổi. Khi hỏi lại, người ta cho biết trước đó bảy tám năm có một trận lạnh rất lớn và tất cả các cây ô liu trong vùng đó chết hết, người ta phải cắt sát gốc. Nhưng những cây ô liu đó chỉ chết phần trên thôi, phần gốc vẫn còn sống. Khi cây ô liu bị cắt sát gốc rồi thì từ một cây ô liu mẹ sanh ra ba đến bốn cây ô liu con. Cho nên, chín mười năm sau mình thấy những cây ô liu mọc lên từng khóm. Mình lầm tưởng, cứ nghĩ rằng có ba hay bốn cây ô liu riêng biệt, nhưng khi nhìn sâu thì mình thấy kỳ thực chúng cũng chỉ là một cây thôi, từ một gốc mà đi lên.

Giả dụ cây ô liu thứ nhất ganh tỵ với cây ô liu thứ hai. Cây ô liu thứ hai đánh lộn với cây ô liu thứ ba thì rất buồn cười. Như vậy là có sự phân biệt: “Tôi là cây ô liu khác, còn anh là cây ô liu khác”. Không biết các cây ô liu có ganh tỵ, có giận hờn nhau hay không. Nhưng có những em bé hay những người lớn, tuy phát xuất từ một gốc mà thỉnh thoảng họ vẫn ganh tỵ, giận hờn nhau. Họ làm giống như họ là những con người khác nhau, không dính líu gì tới nhau hết. Họ không biết rằng họ từ một gốc mà đi lên, họ bị sự phân biệt, kỳ thị làm cho chia rẽ. | Thích Nhất Hạnh, Chung một cội nguồn.

Vài hình ảnh
hai Ban Điều Nghiên “hợp nhất”
GĐPTVN tại Hoa Kỳ

Monday, May 24, 2021

Sen Trắng tổng hợp: Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh (1931-2021)

Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh (1931-2021)

Sen Trắng tổng hợp

Vào lúc 8 giờ 24/05/2021, tôi Tỳ kheo Thich Nguyên Lý, Chùa Từ Hiếu, Quận 8, Sài Gòn;
Hoà Thượng Thích Thái Hoà Trú Trì Chùa Phước Duyên, Tp. Huế; Hoà Thượng Thích Toàn Lạc, Chùa Kim Quang, Tp. Huế;
Thượng Toạ Thích Kiến Tuệ, Trú Trì Chùa Vạn Thông, Bà Rịa Vũng Tàu,
thừa uỷ nhiệm Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ, Viện Tăng Thống GHPGVNTN đến Chùa Bảo Quốc, Tp. Huế
dâng hương nguyện cầu Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN
cao đăng Phật Quốc, hồi nhập ta bà, hoá độ chúng sanh.
Sau đó Đoàn viếng thăm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu, Tp. Huế
và Hoà Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Không Tánh tại Chùa Phước Thành, Huế. |Ảnh và tin: FB Thích Nguyên Lý

 

Lời Thưa: Huế giữa mùa Vui, bỗng trầm lắng một cung bật. Lời Di Giáo, Vô Thường rưng rức theo nhịp chuông mõ vọng buồn. Huế đương giữa mùa cung đón Phật thị hiện, cùng lúc thất chúng đệ tử phải chịu tang, đưa tiễn một bậc Sư Trưởng, mà Chúc Lụy dặ dò thâm nghĩa Thiền môn: “Tang lễ diễn ra một cách đơn giản tâm tang nội trong ba ngày tại chùa Báo Quốc Huế, không nhận hoa cũng như phúng viếng trướng liễn; Các thế hệ học trò của tôi hãy im lặng hùng tráng, tụng kinh Di giáo và không đọc tiểu sử điếu văn. Không lễ Phất trần, thay vào đó đọc bài kinh Vô Thường mà tôi đã dịch; Lễ 49 ngày thì in “Lệ Chân Toàn Tập” – những kinh sách, bài giảng mà tôi đã dịch và dạy cúng dường niệm ân Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật Tử…” – Một đời Sư Trưởng, châu hạt xá lợi phải chăng là những bài pháp thường hằng với thiên thu.

Nhưng ngẫm cho sâu, buồn vui chỉ là chuyện phàm phu, bậc Chân Tăng đến hay đi tác thành những đại nhân duyên chứng độ cho hết thảy muôn sinh còn khổ đau. Phải chăng Hòa Thượng đã thành toàn sứ mệnh cuối cùng bằng lời giáo huấn thâm thiết mong tùy thuận hóa giải mọi nghịch hạnh phiền não trong hàng tăng chúng, đệ tử: “Trong hoàn cảnh phân hóa, tranh chấp, thù hận, đổ vỡ hiện nay, chúng ta cần dùng pháp Lục Hòa để cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, yêu thương, xây dựng”.

Linh Sơn Cốt Nhục, dẫu mỗi người mỗi phương mà lời đó đã ứng với tâm tình của đương vị xử lý Viện Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ: “Nửa thế kỷ đất nước hòa bình, nhưng dân tộc thì không hòa bình. Nửa thế kỷ Đạo Pháp trùng hưng, nhưng Tổ ấn không trùng quang. Làm sao để thực hiện ý chỉ thi thiết giáo luật của Đức Thế Tôn, hóa giải những xung đột trong Tăng bằng biện pháp cuối cùng là ‘như thảo phú địa’?”

Tâm tình này, cũng là tâm tình chung của đại khối đệ tử Phật, chưa bao giờ tha thiết như lúc này.

Mùa Phật Đản đang về, cầu nguyện cho Cho Chánh Pháp thường trụ lâu dài, làm ngọn đuốc bao dung nhân ái, soi tỏ quê hương dân tộc giữa đêm trường tối tăm, để muôn người hòa hiệp tương thân tương ái, sống thanh bình và phúc lạc.

Cùng thắp nén tâm hương tưởng nguyện một bậc Thầy vừa xả báo thân, nhập miền Vô Ưu…


Bộ Ảnh Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượn Thích Thiện Hạnh (1931-2021)
Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

An Trú và Trịnh Vĩnh Thịnh thực hiện