Monday, May 24, 2021

Sen Trắng tổng hợp: Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh (1931-2021)

Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh (1931-2021)

Sen Trắng tổng hợp

Vào lúc 8 giờ 24/05/2021, tôi Tỳ kheo Thich Nguyên Lý, Chùa Từ Hiếu, Quận 8, Sài Gòn;
Hoà Thượng Thích Thái Hoà Trú Trì Chùa Phước Duyên, Tp. Huế; Hoà Thượng Thích Toàn Lạc, Chùa Kim Quang, Tp. Huế;
Thượng Toạ Thích Kiến Tuệ, Trú Trì Chùa Vạn Thông, Bà Rịa Vũng Tàu,
thừa uỷ nhiệm Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ, Viện Tăng Thống GHPGVNTN đến Chùa Bảo Quốc, Tp. Huế
dâng hương nguyện cầu Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN
cao đăng Phật Quốc, hồi nhập ta bà, hoá độ chúng sanh.
Sau đó Đoàn viếng thăm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu, Tp. Huế
và Hoà Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Không Tánh tại Chùa Phước Thành, Huế. |Ảnh và tin: FB Thích Nguyên Lý

 

Lời Thưa: Huế giữa mùa Vui, bỗng trầm lắng một cung bật. Lời Di Giáo, Vô Thường rưng rức theo nhịp chuông mõ vọng buồn. Huế đương giữa mùa cung đón Phật thị hiện, cùng lúc thất chúng đệ tử phải chịu tang, đưa tiễn một bậc Sư Trưởng, mà Chúc Lụy dặ dò thâm nghĩa Thiền môn: “Tang lễ diễn ra một cách đơn giản tâm tang nội trong ba ngày tại chùa Báo Quốc Huế, không nhận hoa cũng như phúng viếng trướng liễn; Các thế hệ học trò của tôi hãy im lặng hùng tráng, tụng kinh Di giáo và không đọc tiểu sử điếu văn. Không lễ Phất trần, thay vào đó đọc bài kinh Vô Thường mà tôi đã dịch; Lễ 49 ngày thì in “Lệ Chân Toàn Tập” – những kinh sách, bài giảng mà tôi đã dịch và dạy cúng dường niệm ân Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật Tử…” – Một đời Sư Trưởng, châu hạt xá lợi phải chăng là những bài pháp thường hằng với thiên thu.

Nhưng ngẫm cho sâu, buồn vui chỉ là chuyện phàm phu, bậc Chân Tăng đến hay đi tác thành những đại nhân duyên chứng độ cho hết thảy muôn sinh còn khổ đau. Phải chăng Hòa Thượng đã thành toàn sứ mệnh cuối cùng bằng lời giáo huấn thâm thiết mong tùy thuận hóa giải mọi nghịch hạnh phiền não trong hàng tăng chúng, đệ tử: “Trong hoàn cảnh phân hóa, tranh chấp, thù hận, đổ vỡ hiện nay, chúng ta cần dùng pháp Lục Hòa để cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, yêu thương, xây dựng”.

Linh Sơn Cốt Nhục, dẫu mỗi người mỗi phương mà lời đó đã ứng với tâm tình của đương vị xử lý Viện Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ: “Nửa thế kỷ đất nước hòa bình, nhưng dân tộc thì không hòa bình. Nửa thế kỷ Đạo Pháp trùng hưng, nhưng Tổ ấn không trùng quang. Làm sao để thực hiện ý chỉ thi thiết giáo luật của Đức Thế Tôn, hóa giải những xung đột trong Tăng bằng biện pháp cuối cùng là ‘như thảo phú địa’?”

Tâm tình này, cũng là tâm tình chung của đại khối đệ tử Phật, chưa bao giờ tha thiết như lúc này.

Mùa Phật Đản đang về, cầu nguyện cho Cho Chánh Pháp thường trụ lâu dài, làm ngọn đuốc bao dung nhân ái, soi tỏ quê hương dân tộc giữa đêm trường tối tăm, để muôn người hòa hiệp tương thân tương ái, sống thanh bình và phúc lạc.

Cùng thắp nén tâm hương tưởng nguyện một bậc Thầy vừa xả báo thân, nhập miền Vô Ưu…


Bộ Ảnh Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượn Thích Thiện Hạnh (1931-2021)
Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

An Trú và Trịnh Vĩnh Thịnh thực hiện

No comments:

Post a Comment