Saturday, January 20, 2024

Brief biography for Dr. Sung Nguyen - Tóm tắt tiểu sử Tiến sỹ Nguyễn Sung

Brief biography for Dr. Sung Nguyen

Dr. Sung Nguyen, Google AI Technologist. Dr. Nguyen started at Google in 2005 - the early days of Google Enterprise, now Google Cloud. Prior to Google, he worked at NASA (KSC), Lockheed Martin (FAA STARS, Tactical Defense projects), Data Card, and Borland Software. He authored various technical papers on software development, spoke at Boland Software International Conferences, and co-authored "Mastering JBuilder" - a Java development book published by Wiley and Sons in 2003. His doctoral research on the IoT security framework research was advised directly by Dr. Vint Cerf - the father of the Internet. 


Dr. Nguyen was born in 1971 and grew up in a rural town called Chu Lai, in the middle of Vietnam. Prior to migrating to the US in 1991, he studied mathematics and informatics in Saigon. Dr. Nguyen studied for two years at NOVA and transferred to Embry Riddle Aeronautical University (ERAU). Dr. Nguyen loved space studies and technology. He continued his path to earning a bachelor's degree in Computer Science for Aviation and two minors in Mathematics and Space Studies at ERAU. During his three years at ERAU, he worked at NASA­ Kennedy Space Center. In 1996, he joined Lorel/Lockheed Martin, Minnesota, to work on the FAA STARS program and then moved to a special tactical defense project. In 1998, he earned his Master's degree in Software Engineering and Software Systems at the University of St. Thomas, MN. He earned his Doctorate in Systems Engineering at George Washington University.


His graduate research on communication buses for distributed systems (middleware) was used on a couple of tactical defense projects. Since his research was similar to the early days of the Common Object Request Broker, he ended up leaving the government environment and joining commercial software development. He joined Borland Software in 1999 as a Distributed System specialist. During his six years at Borland, he traveled almost a million miles and was involved in various software projects. He authored various technical papers on software development. Annually, he spoke at Borland's software developer conferences. In 2003, he and his two friends published a technical book, "Mastering JBuilder" ­ by WILEY. In 2005, he joined Google. His interest was to apply his field experiences to "enterprise information sharing" and to help Google grow its Enterprise search business. He was with Google for 16 years. ­ The company with one of the world's largest research groups focused exclusively on organizing the world's information and making it universally accessible and useful. He loves to see how he can help make finding information a fast and seamless experience for billions of people. His focus is to bring the power of search to previously unexplored areas and to help people access and use even more of the ever ­expanding information in their lives. He said, "how cool it is to transform a search result into a piece of knowledge for yourself and your business." Dr. Nguyen is active with many educational programs for young people. He has been involved with the Vietnamese Buddhist Youth (GDPT) for 30 years and has been the US Eastern Director of Research, Development, and Training since 2004. He is the president and co-­founder of Boddiyouth.org, whose vision is to create a nourishing environment for young people to unfold their potential and achieve a balanced and all ­embracing lifestyle. He also founded and served as a director for the Retreat Of Awakening camp program. Dr. Nguyen believes his best work is accomplished through serving the young generation, raising his children, and being an active citizen of his community. He is grateful for the goodwill and support of his family, friends, and all friends near and far. 


Dr. Nguyen is now retired from Google and is actively involved with projects as part of his small contributions to help his motherland Vietnam. Now, he serves as a Data Scientist for BeowulfChain Corporation. 


2018. Dr. Nguyen joined the advisory board of the Lotus School Foundation, which has built more than 27 schools with a total of 100 classrooms in rural, mountainous areas across Vietnam. The organization is aiming to build 100 schools for Vietnam by 2025. 


2019. Dr. Nguyen took on the role of Director of Technology at The Michael Dukakis Institute (MDI) for Leadership and Innovation. Also, he is the Director of the AI World Society Project (AIWS) in Vietnam.


2020. Dr. Nguyen served as the Director of Education for the Vietnam Children Funds organization, which has built more than 50 elementary schools across Vietnam.  


2021. During the peak COVID impacts, Dr. Nguyen worked with a group of volunteers in Ho Chi Minh City and founded TuVanCovid.com, applying the telemedicine concept to help 2000+ Covid patients. He and a group of doctors founded OneStop Telehealth company and serves as its Chief Technical Officer. 


More information about Dr. Nguyen's work-life can be found at https://www.linkedin.com/in/sungnguyen 
                      Tóm tắt tiểu sử Tiến sỹ Nguyễn Sung


Tiến sĩ Nguyễn Sung, Chuyên gia Công nghệ AI của Google. Ông bắt đầu làm việc tại Google vào năm 2005 - những ngày đầu của Google Enterprise, nay là Google Cloud. Trước khi đến Google, ông từng làm việc tại NASA (KSC), Lockheed Martin (FAA STARS, các dự án Quốc phòng), Data Card và Borland Software. Ông là tác giả của nhiều bài báo kỹ thuật về phát triển phần mềm, diễn thuyết tại Hội nghị Quốc tế Borland Software, và đồng tác giả cuốn sách "Mastering JBuilder" - một cuốn sách về phát triển ngôn ngữ Java được nhà xuất bản Wiley và Sons phát hành năm 2003. Đề tài luận án tiến sĩ của Ông về nền tảng bảo mật Internet Vạn Vật được hướng dẫn trực tiếp bởi Tiến sĩ Vint Cerf - vị cha đẻ của Internet.


Tiến sĩ Nguyễn Sung sinh năm 1971 và lớn lên ở một thị trấn nông thôn tên Chu Lai, ở miền Trung Việt Nam. Trước khi di cư sang Mỹ vào năm 1991, Ông học toán và tin học tại Sài Gòn. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Khoa Học Máy Tính cho Hàng không và Không gian tại Đại học Hàng không Embry Riddle (ERAU). Trong ba năm tại ERAU, Ông làm việc tại Trung tâm Không gian NASA Kennedy. Năm 1996, ông gia nhập Lockheed Martin, làm việc trong dự án STARS của Cục Điều Phối Không Lưu quốc gia Hoa Kỳ, sau đó việc với  những dự án quốc phòng đặc biệt. Ông lấy bằng Thạc sĩ Software Engineering và Software System tại Đại học St. Thomas, MN. Ông tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, và đạt được bằng Tiến sĩ về Systems Engineering tại Đại học George Washington, Thủ đô Hoa Kỳ.


Tiến sĩ Nguyễn Sung tích cực tham gia và điều hành nhiều chương trình giáo dục cho giới trẻ. Ông là Huynh Trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam (GDPT) hơn 30 năm, và hiện đang là Phó Trưởng ban Nghiên Cứu Huấn Luyện Ban hướng dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông cũng là chủ tịch và đồng sáng lập của Bodhi Youth Organization, một tổ chức với tầm nhìn tạo ra một môi trường nuôi dưỡng cho giới trẻ để phát triển tiềm năng và đạt được một lối sống toàn diện và cân đối. Ông cũng đồng sáng lập và thành viên trong Ban Điều hành của trại Retreat Of Awakening. Ông tin rằng công việc tốt nhất của Ông được thực hiện là thông qua việc phục vụ thế hệ trẻ, nuôi dưỡng con cái hạnh phúc, và là một công dân đóng góp tích cực. Ông luôn biết ơn sự thiện chí và sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và tất cả mọi người ở gần xa.


Ông đang tích cực tham gia vào các dự án như một phần nhỏ đóng góp của mình để giúp đỡ đất nước mẹ đẻ Việt Nam. Hiện tại, Ông giúp Tập đoàn Beowulf Chain trong vai trò Chuyên gia Khoa học Dữ liệu.  Năm 2018, Ông tham gia ban cố vấn của Quỹ Xây Trường Hoa Sen, đã xây dựng hơn 40 trường học với tổng cộng 150 lớp học ở các khu vực nông thôn, miền núi trên khắp Việt Nam. Tổ chức này đang hướng đến mục tiêu xây dựng 100 trường học cho Việt Nam vào năm 2025. Năm 2019, Ông đảm nhận vai trò Giám đốc Công nghệ tại Viện Michael Dukakis (MDI) về Lãnh đạo và Đổi mới. Bên cạnh đó, Ông cũng là Giám đốc Dự án AI World Society (AIWS) tại Việt Nam. Năm 2020, Ông tiếp tục nhận vai trò Giám đốc Giáo dục cho tổ chức Quỹ Trẻ em Việt Nam, đã xây dựng hơn 50 trường tiểu học trên khắp Việt Nam. Năm 2021, trong đỉnh điểm của tác động từ COVID, Ông đã cùng một nhóm chuyên gia y tế tình nguyện tại Sài gòn sáng lập ra TuVanCovid.com, áp dụng trải niệm y tế từ xa để giúp hơn 2000 bệnh nhân Covid. Sau đó, Ông cùng với một nhóm bác sĩ sáng lập công ty Y tế từ xa OneStop, và làm việc như một Giám đốc Kỹ thuật.


Thông tin thêm về cuộc sống làm việc của Ông có thể được tìm thấy tại https://www.linkedin.com/in/sungnguyen."Sinh Hoạt Xã Hội, thời đại mới AI."  
(Phương thức ứng dụng AI trong sinh hoạt GĐPT)
12 giờ PST trưa thứ Bảy ngày 24 tháng 2 - tức 3h pm EST (New York / Eastern time). 
Please do the survey before the workshop

1. Survey/ Khảo sát

2. Chương trình Hội Thảo / Workshop program
Time (minutes)Session (English)Session (Vietnamese)Description (English)Description (Vietnamese)
5Workshop Objectives and OverviewMục Tiêu và Tổng Quan của Hội ThảoIntroduction by facilitator and outline of workshop goals.Giới thiệu.
15Presentation: Basics of AI and Its Role in EducationTrình Bày: Cơ Bản về AI và Vai Trò của AI trong Giáo DụcSlide presentation on AI technology and its role in education.Trình bày slide về công nghệ AI và vai trò của AI trong giáo dục.
15Virtual Group Discussion: Opportunities and ChallengesThảo Luận Nhóm: Cơ Hội và Thách ThứcBreakout room discussions on AI's benefits and challenges in GDPT settings.Nhóm thảo luận trong phòng breakout về lợi ích và thách thức của AI trong môi trường GDPT.
15Interactive Demonstration of AI Tools (Youth Education)Trình Diễn Tương Tác về Công Cụ AI (Giáo Dục Thanh Thiếu Niên)Demonstration of AI tools suitable for children's education using screen sharing.Trình diễn các công cụ AI phù hợp cho giáo dục đoàn sinh
15Collaborative BrainstormingTrao đổi tương tácBrainstorming session using Zoom’s whiteboard or shared documents.Phiên brainstorming sử dụng bảng trắng của Zoom hoặc tài liệu chia sẻ.
5Virtual BreakGiải LaoShort break for participants.Giải lao
15Presentation: AI in Thanh Thieu LearningTrình Bày: AI trong Học Tập của Thanh ThiếuPresentation and discussion of case studies via screen share.Trình bày và thảo luận các nghiên cứu tình huống sinh hoạt trong GDPT
15Group Activity: AI-Enhanced Lesson Plan DevelopmentSinh hoạt Nhóm: Phát Triển Kế Hoạch Bài Học Ứng dụng AIBreakout rooms for designing AI-integrated lesson plans for adolescents.Các phòng breakout để thiết kế kế hoạch bài học tích hợp AI cho thanh thiếu niên.
15Focused Discussion: AI in Quan Tri Hanh Chanh GDPTThảo Luận Tập Trung: AI trong Quản Trị Hành Chánh GDPTDiscussion on the use of AI for GDPT management and administrative tasks.Thảo luận về việc sử dụng AI cho các nhiệm vụ quản lý và hành chánh của GDPT.
5Wrap-Up and Key InsightsTổng Kết và Những Hiểu Biết ChínhRecap of main discussion points and highlight of action items.Tóm tắt các điểm thảo luận chính và nhấn mạnh các hành động cần thực hiện.
5Feedback and ClosingPhản Hồi và Kết ThúcOnline survey or Zoom poll for feedback and final remarks.Khảo sát trực tuyến hoặc bình chọn qua Zoom để thu thập phản hồi và kết thúc


No comments:

Post a Comment