Tuesday, February 15, 2011

Hương Người

Hương Người
                Tưởng niệm "Sư Huynh"


Thong dong bóng hạc về Tây
Bao phiên sanh tử tâm Thầy mới hay
Nguyện hợp nhất Lam đong đầy
Thầy đi hương quý đã bay ngược dòng.


Sacramento 2/12/11

TƯỞNG NIỆM KHI ANH CÒN SỐNG


                           Thư pháp: Uyên Nguyên - Hoa Đàm - Retrieved from fb on 2-18-13

TƯỞNG NIỆM KHI ANH CÒN SỐNG
                                    Kính tặng Thầy Thích Phổ Hòa
(Hay cây cổ thụ nhà Lam, trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân)
… Khi tôi mất, xin hãy mặc áo Lam cho tôi
Và xin hãy đắp quan tài bằng lá cờ Hoa Sen Trắng*…

Ngày anh mất chắc mây sầu ảm đạm
Gió cũng ngừng để đưa tiễn anh đi
Bao áo Lam trưởng lão đến xuân thì
Đều ghi tạc một đời anh hy hiến
Cho tổ chức, quê hương và dân tộc
Rồi xuất gia cầu đạo Bồ Đề
Tấm gương ấy sáng ngời không phai nhạt
Nhưng anh đi chúng ta vẫn phải hát
“Đây gia đình cùng nhau chung thân ái”
Để nối tiếp nguyện vọng anh để lại
Là “thống nhất bất khả phân” của tổ chức GĐPT Việt Nam
Đẹp biết bao khi hoài bảo nhà Lam
Được  thực hiện trước ngày anh ra đi vĩnh viễn
50 năm trước, Đại Hội Thống nhất GĐPT Toàn Quốc đầu tiên
Đại Hội kỳ V vào tháng 12 năm 1961 tại Chùa Xá Lợi, Sàigòn
Chúng ta có quyền hy vọng, 50 năm sau, tháng 12 năm 2011,
Cũng có thể có một Đại Hội Hợp Nhất GĐPT Hoa Kỳ
Mà anh suốt đời ấp ủ
Bao nhiêu viết mực cũng không đủ
Để viết về công trạng và hạnh nguyện của anh
Đêm nay một mảnh trăng thanh
Tưởng niệm anh khi anh còn sống
Xin nguyện cầu cho tất cả
Tay trong tay lòng bên lòng
Xây dựng tổ chức GĐPT Việt Nam
Bằng chất liệu thương yêu, bao dung, và tha thứ.
Nam Mô Thầy Phổ Hoà thương yêu đang sống đạo
Nén hương lòng thành kính gởi đến anh.

Tâm Thường Định.
Cuối năm 2009.

* Lời của trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân