Wednesday, March 31, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 31 THÁNG BA, 2021

 Special Issue Announcement | CJBS: BUDDHISM AND SOCIAL CHANGE

LAY QUAN THE AM.jpg


Lạy đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. (C) | https://sentrangusa.com/2021/03/31/lang-mai-kinh-nhac-tieng-hai-trieu-lay-duc-bo-tat-quan-the-am/

TUE SY 3 - THANG MAN GIANG LUAN 1.jpg

Trúc Mộc thiền sư đã khuyên bảo vua Trần Thái Tôn rằng: “Bệ hạ đã ở địa vị nhân chủ thì phải lấy cái tâm của chúng sanh làm cái tâm của mình”, ở đây cũng vậy, Bồ-tát không thấy có nỗi khổ riêng biệt của mình ngoài thống khổ đại đồng của tất cả chúng sanh. Cho nên, chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi biết rằng Bồ-tát Thường Đề mặc dù tu tập Bát-nhã ba-la-mật nhưng đôi mắt lúc nào cũng vẫn đẫm lệ. Và cư sĩ Duy-ma-cật nói với Bồ tát Văn-thù: “Vì chúng sanh bệnh cho nên Bồ-tát bệnh.” | https://sentrangusa.com/2020/04/03/tue-sy-thang-man-giang-luan-cuu-canh-cua-bo-tat-dao/?fbclid=IwAR38lc52hBAPkN9GaGOadyJPCueUztAUFIdWbq9wz8dImHYZYR8PixGdDoQ

CHAN VAN DO QUY TOAN 14.jpg

Chúng ta đều nhớ câu: “Tiếng ta còn, nước ta còn.” Câu nói của Phạm Quỳnh cũng giải thích lịch sử: Nếu không giữ được tiếng nói trong một ngàn năm Bắc thuộc, thì chắc bây giờ không còn dân tộc Việt Nam. Một nửa ngữ vựng Việt Nam có gốc từ chữ Hán, tiếng Nhật cũng vậy. Nhưng người Việt và người Nhật Bản đều sử dụng các chữ vay mượn đó theo cú pháp của mình, chứ không bỏ mất gốc. | https://sentrangusa.com/2021/03/31/chan-van-do-quy-toan-toi-yeu-tieng-nuoc-toi/

DAT LAI LAT MA 14 - 19.jpg

Sức mạnh là nằm ở nơi bạn, cần có sự kiên nhẫn và thời gian để trau dồi tâm bi này. Dĩ nhiên, sự ái trọng tự thân, sự luyến ái đặc biệt của ta với cái cảm giác về một cái ngã tồn tại độc lập, chính là những hoạt động cơ bản kìm hãm tâm bi của chúng ta dành cho người khác. Thực vậy, tâm bi chân thực chỉ có thể được cảm nhận khi nào sự tự luyến ái này được đoạn trừ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể bắt đầu và tiến hành ngay bây giờ. | https://sentrangusa.com/2021/03/31/duc-dat-lai-lat-ma-tam-bi-va-ca-nhan/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 31 THÁNG 3, 2021:

1. Special Issue Announcement | CJBS: BUDDHISM AND SOCIAL CHANGE | Introduction | https://sentrangusa.com/2021/03/30/special-issue-announcement-cjbs-buddhism-and-social-change-introduction/

2. Wendi L. Adamek | University of Calgary | CJBS: As if This Is Home | https://sentrangusa.com/2021/03/31/wendi-l-adamek-university-of-calgary-cjbs-as-if-this-is-home/

3. Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 2-Abstract & Introduction | https://sentrangusa.com/2021/04/01/quang-minh-thich-fsu-library-vietnamese-buddhism-in-america-2-abstract-introduction/

4. Daniel Capper, Ph.D. | Contemporary Buddhism: American Buddhist Protection of Stones in terms of Climate Change on Mars and Earth | https://sentrangusa.com/2021/03/31/daniel-capper-ph-d-contemporary-buddhism-american-buddhist-protection-of-stones-in-terms-of-climate-change-on-mars-and-earth/

5. Thích Như Điển: Bài Pháp thoại tại Chùa Beeh Low See, Singapore, và Mahakaruna Buddhist Center-Vihara Mahavira Graha Medan tại Indonesia, 28.03.2021 | https://sentrangusa.com/2021/04/01/thich-nhu-dien-bai-phap-thoai-tai-chua-beeh-low-see-singapore-va-mahakaruna-buddhist-center-vihara-mahavira-graha-medan-tai-indonesia-28-03-2021/

6. Như Tâm Nguyễn Khắc Từ: Xây Dựng Gia Đình Phật Tử | https://sentrangusa.com/2021/03/31/nhu-tam-nguyen-khac-tu-xay-dung-gia-dinh-phat-tu/

7. Đồng Thái Phạm Văn Thông | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Phật Giáo Đối Diện Với Nền Văn Minh Thời Đại https://sentrangusa.com/2021/03/31/dong-thai-pham-van-thong-luan-khoa-van-hanh-i-phat-giao-doi-dien-voi-nen-van-minh-thoi-dai/

8. Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Khai Từ | https://sentrangusa.com/2021/03/31/phuc-trung-huynh-ai-tong-luoc-su-gia-dinh-phat-tu-viet-nam-khai-tu/

9. Trịnh Thanh Thủy: Căn bệnh thời đại “Nghiện video games & game-online” và những cái chết liên hệ https://sentrangusa.com/2021/04/01/trinh-thanh-thuy-can-benh-thoi-dai-nghien-video-games-game-online-va-nhung-cai-chet-lien-he/

10. Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Đường Lối Giáo Dục Của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử | https://sentrangusa.com/2021/04/01/quang-thanh-dang-ngoc-sinh-tieu-luan-ket-khoa-van-hanh-i-duong-loi-giao-duc-cua-to-chuc-gia-dinh-phat-tu/

Tuesday, March 30, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 30 THÁNG BA, 2021

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 1-Acknowledgements, Table Of Contents

 LE MANH THAT 8.jpg


Quân địch một lần nữa bị quét sạch ra khỏi bờ cõi. Nỗi kinh hoàng của chúng mấy năm sau tên phó sứ Trần Phu vẫn còn cảm thấy trong bài thơ Sứ hoàn cảm sử của Trần Cương Trung thi tập, đặc biệt là hai câu:

Kim khoa ảnh lý đan tâm khổ
Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh
(Giáo sắt sáng ngời lòng thắm khổ
Trống đồng vang dội bạc đầu phơ)

Ngày 17 tháng 3 năm Mậu Tý (1288), vua Trần Nhân Tông và Thượng hoàng đã về phủ Long Hưng, đem theo bọn tướng tá giặc đã bắt được như Tích Lệ Cơ, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Đường Ngột Đãi, Mai Thế Anh, Sầm Đoạn, A Thai, Điền nguyên soái v.v.. để hiến tiệp trước bàn thờ của vua Trần Thái Tông, người anh hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1258. Đứng trước tòa lăng của người ông anh hùng, mà quân giặc đã đào bới, đến nỗi mấy con ngựa đá phải lấm bùn, vị Hoàng đế anh hùng, nhà quân sự thiên tài Trần Nhân Tông không ngăn nổi xúc cảm đã thốt lên hai câu thơ, mãi mãi thể hiện tấm lòng nhân hậu ngay cả với vật vô tri như ngựa đá của một con người vừa ra khỏi khói lửa của chiến tranh, cũng niềm tin mãnh liệt vào sự trường tồn vĩnh viễn của dân tộc:
Xã tắc đôi phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng 

https://sentrangusa.com/2021/03/30/tri-sieu-le-manh-that-vua-tran-nhan-tong-va-cuoc-chien-tranh-ve-quoc-nam-1288/

TU HANH THOI DUC PHAT 5.jpg

Khi ấy Duy-ma-cật đi đến bảo con rằng: “Thưa ngài A-nan, có chuyện gì mà cầm bát đứng đây sớm thế?”

Con đáp: “Cư sỹ, đức Thế Tôn thân có chút bệnh, cần sữa bò, vì vậy tôi mới đến đây.”

Duy-ma-cật chặn lại: “Thôi im đi, ngài A-nan. Chớ nói những lời như vậy. Thân Như Lai là thể kim cương. Mọi điều xấu đã bị đoạn trừ; mọi điều thiện hội đủ; làm gì có bệnh? Làm gì có não? Ngài hãy im lặng mà đi. Chớ phỉ báng Như Lai. Đừng để người khác nghe được lời thô tháo đó. Chớ để chư thiên có uy đức và Bồ-tát đến từ các quốc độ thanh tịnh nghe thấy.

Thưa ngài A-nan, Chuyển luân thánh vương mới chỉ tích góp vài công đức nhỏ đã không còn bệnh não. Huống chi Như Lai đã hội đủ vô lượng phước đức thù thắng lại còn bệnh sao? Nhất định không có chuyện đó. Hãy đi đi, thư̛a ngài A-nan, đừng làm xấu hết cả chúng tôi.

Nếu người Bà-la-môn ngoại đạo nghe lời này, họ sẽ nghĩ: Sao đáng gọi là Tôn Sư? Người này cứu được ai khi ông chưa cứu nỗi thân mình? Hãy âm thầm mà đi nhanh đi, đừng để ai nghe lời ngài nói.

A-nan, nên biết, thân Như Lai là Pháp thân, không phải do tâm tư dục vọng. Phật là đức Thế Tôn, vượt ngoài ba cõi. Thân Phật là vô lậu, vì các lậu đã dứt sạch. Thân Phật là vô vi không thể gọi tên. Thân như vậy làm sao có bệnh?”

Duy-ma-cật Sở Thuyết, bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sỹ

https://sentrangusa.com/2021/03/30/dao-sinh-tu-hanh-thoi-duc-phat-ky-5-nhu-lai-phap-than-than-phat-vo-lau/

TROMG MỤC LỤC HÔM NAY, 30 THÁNG BA, 2021

1. Nhật Lực Lê Khắc Long: Có Một Tháng Ba | Giỗ Ba lần thứ 5, Cố H.Tr Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ | https://sentrangusa.com/2021/03/29/nhat-luc-le-khac-long-co-mot-thang-ba-gio-ba-lan-thu-5-co-h-tr-nguyen-than-le-khac-ky/

2. Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ hai: Phật học tùng thư https://sentrangusa.com/2021/03/30/thich-tri-hai-1906-1979-hoi-ky-thanh-lap-hoi-phat-giao-viet-nam-thoi-ky-thu-hai-phat-hoc-tung-thu/

3. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chống lại Áp lực và Trầm cảm | Countering Stress and Depression | https://sentrangusa.com/2021/03/30/duc-dat-lai-lat-ma-chong-lai-ap-luc-va-tram-cam-countering-stress-and-depression/

4. Ngoc Le | CJBS: The Mindful Teen: Secular And Buddhist Mindfulness For Adolescents – A Talk By Dr. Dzung X. Vo (Ubc, March 22, 2016) | https://sentrangusa.com/2021/03/30/ngoc-le-the-mindful-teen-secular-and-buddhist-mindfulness-for-adolescents-a-talk-by-dr-dzung-x-vo-ubc-march-22-2016/

5. Thái Hạo: Học Để Làm Gì? | https://sentrangusa.com/2021/03/30/thai-hao-hoc-de-lam-gi/

6. Diana Winston | Lion’s Roar: Forum: Next-Gen Buddhism | https://sentrangusa.com/2021/03/30/diana-winston-lions-roar-forum-next-gen-buddhism/

7. Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu): 4 bài haiku (223-226) | https://sentrangusa.com/2021/03/30/matsuo-basho-%e6%9d%be%e5%b0%be%e7%ac%86%e7%84%a6-tung-vi-ba-tieu-4-bai-haiku-223-226/

_____________________________________  

https://sentrangusa.com/
https://www.facebook.com/GDPTHoaKy

  _____________________________________    

Nguồn tham khảo: 

https://thuvienphatviet.com/
https://www.facebook.com/thuvienphatviet
https://bodhimedia.net/
https://www.facebook.com/GDPT2018
https://www.facebook.com/LotusMediaInc


Monday, March 29, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 29 THÁNG BA, 2021

Đạo Sinh: Câu Chuyện Thầy Trò | Kỳ 33 | Tham Khảo 2 | Kết Sử

 CAU CHUYEN THAY TRO 33.jpg


Trong tiếng Phạn và Pāli, saṃyojana có nghĩa là “sự trói buộc”. Có 10 Trói Buộc thường được liệt kê là những thứ trói buộc con người vào vòng tái sinh | https://sentrangusa.com/2021/03/29/dao-sinh-cau-chuyen-thay-tro-ky-33-tham-khao-2-ket-su/

THICH TAM CHAU 4.jpg

Ngục thất giam hãm của cường quyền bất công còn rộng rãi hơn ngục thất tối tăm của cái “ta” ích kỷ. Những xiềng xích trói buộc tù nhân còn ít bền chắc hơn những xiềng xích của ham muốn đê hèn trong mỗi cá nhân. | https://sentrangusa.com/2021/03/29/thich-tam-chau-dao-phat-voi-con-nguoi-phan-ii-phuong-phap-lam-nguoi-cuu-canh-va-giai-thoat/

TRONG MỤC LỤC BÀY, 29 THÁNG BA, 2021

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời Kỳ Thứ Nhất: Lục Hòa Tịnh Lữ | https://sentrangusa.com/2021/03/29/thich-tri-hai-1906-1979-hoi-ky-thanh-lap-hoi-phat-giao-viet-nam-thoi-ky-thu-nhat-luc-hoa-tinh-lu/

Tâm Minh Vương Thúy Nga: Chúng Tôi Học Kinh – Kỳ 3 | Kinh Pháp Bảo Đàn | https://sentrangusa.com/2021/03/29/tam-minh-vuong-thuy-nga-chung-toi-hoc-kinh-ky-3-kinh-phap-bao-dan-pham-nghi-van/

Nguyễn Quang Vinh: Chùa Thiên Mụ Những Năm 18XX-19XX | https://sentrangusa.com/2021/03/29/nguyen-quang-vinh-chua-thien-mu-nhung-nam-18xx-19xx/

- Nguyễn Thị Hậu: Ở Nhà Mùa Đại Dịch | https://sentrangusa.com/2021/03/29/nguyen-thi-hau-o-nha-mua-dai-dich/

- Thái Hạo: Những Sự Đàn Áp Trong Giáo Dục | https://sentrangusa.com/2021/03/29/thai-hao-nhung-su-dan-ap-trong-giao-duc/

- Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sự hợp tác giữa Khoa học và Tôn giáo | https://sentrangusa.com/2021/03/29/dat-lai-lat-ma-su-hop-tac-giua-khoa-hoc-va-ton-giao/

- Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | VII. The September 2007 Crackdown | https://sentrangusa.com/2021/03/29/human-rights-watch-2009-the-resistance-of-the-monks-buddhism-and-activism-in-burma-vii-the-september-2007-crackdown/

- Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: The Life of the Buddha | https://sentrangusa.com/2021/03/29/buddhism-for-kids-basic-buddhism-facts-about-buddhism-for-kids-the-life-of-the-buddha/

Saturday, March 27, 2021

LÊN VÀ XUỐNG NÚI

Cùng con tung tăng - Photo: BXP

 

LÊN VÀ XUỐNG NÚI


Sáng nay ta lên núi

Mưa phùn ướt nhẹ vai

Ai ở đây với núi

Tim nào ướt phôi phai


Trưa nay ai trên núi

Trà ngọt đắng bờ môi

Uống thinh không hương núi

Tự tại áng mây trôi


Chiều tối thời xuống núi

Vơi rớt nhẹ cái tôi

Mẹ cha trong bóng núi

Mưa từng hạt nhẹ rơi!


Tu Viện Diệu Nhân, Rescue, CA

Tâm Thường Định

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 27 THÁNG BA, 2021

Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Introduction to Buddhism

 THICH THAI HOA 6.jpg

Bồ Tát Thường Bất Khinh đã thành công trên con đường chuyển hóa Pháp Hoa vào thời đại của Ngài, đó là thời đại mà những người không tu học, tự cho là mình đã tu học, những người không có căn bản và nội dung của sự thực nghiệm và chứng ngộ, mà tự cho mình đã thực nghiệm và đã có nội dung chứng ngộ. | https://sentrangusa.com/2021/03/27/thich-thai-hoa-bo-tat-thuong-bat-khinh-chuyen-van-phap-hoa-xuyen-suot-moi-thoi-dai/

CHAN VAN DO QUY TOAN 13.jpg
Chiếm đất thì dễ nhưng cưỡng ép thay đổi phong tục của người phương Nam rất khó. Những phong tục truyền từ đời Hùng Vương xuống, đã tạo nên nếp sống thuần hậu, có thể gọi là nền văn hiến riêng của dân Việt. Đến đầu thế kỷ 20 người Việt vẫn tiếp tục nhuộm răng, ăn trầu, đàn bà mặc váy, cài nút áo bên trái, vân vân, giống như tổ tiên hai ngàn năm trước. Trong thời Bắc thuộc, người Việt vẫn giữ các hình thức bề ngoài này, biểu tượng cá tính riêng của dân mình. Giữ những tập tục này là điều nhỏ, nhưng thái độ của dân Việt biểu lộ một quyết tâm gìn giữ truyền thống của tổ tiên, nhờ thế giữ được hồn tính và tinh thần độc lập. | https://sentrangusa.com/2021/03/28/chan-van-do-quy-toan-suc-de-khang-cua-dan-toc-viet/TRONG MỤC LỤC NÀY, 27 THÁNG BA, 2021

1. VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Mang lại Chất lượng cho Sự nghiệp của Phật giáo | https://sentrangusa.com/2021/03/26/vp-thanh-duc-dat-lai-lat-ma-mang-lai-chat-luong-cho-su-nghiep-cua-phat-giao/

2. Thích Tín Nghĩa: THÔNG TƯ Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Tại Atlanta, Georgia và Boulder, Colorado. | https://sentrangusa.com/2021/03/26/29078/

3. Di Sản Trung Hưng: Chân dung những pho tượng cổ chùa Bút Tháp. | https://sentrangusa.com/2021/03/26/di-san-trung-hung-chan-dung-nhung-pho-tuong-co-chua-but-thap/

4. Masaoka Shiki | 正岡 子規, Chánh Cương Tử Quy (204-210): 7 bài Haiku | https://sentrangusa.com/2021/03/27/masaoka-shiki-%e6%ad%a3%e5%b2%a1-%e5%ad%90%e8%a6%8f-chanh-cuong-tu-quy-204-210-7-bai-haiku/

5. DVTGP: Những Tháng Cuối Cùng của Đức Phật | The last months of the Buddha’s life | L.69 Phật nhập Niết-bàn | L.69 The Buddha’s passing away | https://sentrangusa.com/2021/03/27/dvtgp-nhung-thang-cuoi-cung-cua-duc-phat-the-last-months-of-the-buddhas-life/

6. Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Introduction to Buddhism | https://sentrangusa.com/2021/03/28/buddhism-for-kids-basic-buddhism-facts-about-buddhism-for-kids-introduction-to-buddhism/

7. Nyanatiloka Maha Thera | Thích Trí Chơn (1933-2011) dịch Việt: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với nhân loại | https://sentrangusa.com/2021/03/28/nyanatiloka-maha-thera-thich-tri-chon-1933-2011-dich-viet-anh-huong-cua-phat-giao-doi-voi-nhan-loai/


Friday, March 26, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 26 THÁNG BA, 2021

 124441618_10157904053633181_3139877925155763857_o.jpg


LỜI THƯA SEN TRẮNG: Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trú trì Chùa Từ Hiếu Quận 8, Sài Gòn, hôm 26 tháng Ba, 2021, vừa gởi ra một Thư Kêu Gọi, qua đó tha thiết mong mỏi sẽ nhận được sự hỗ trợ của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng, Ni; Quý Phật Tử, Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm trong lẫn ngoài nước cho đợt cứu trợ đồng bào Dân Tộc Tại Kon-Tum, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Đây là chuỗi công tác từ thiện tiếp nối 3 chuyến đi năm ngoái mà cũng theo Hòa Thượng, các chuyến đi này chỉ kịp thời cứu trợ đồng bào trong các vùng lũ lụt, tức những vùng trũng, thấp. Riêng những vùng Cao Nguyên chưa đáp ứng được nhưng hoàn cảnh người sắc tộc, thiểu số ở những địa phận nói trên đang lâm vào cảnh thiếu ăn, thiếu mặc rất trầm trọng. 

Chương trình từ thiện sắp tới đây sẽ khởi sự từ ngày 02 tháng Tư cho đến ngày 08 tháng Tư, năm 2021, với dự kiến gồm bốn ngàn phần quà cứu trợ, trị giá mỗi gói là 500.000 ngàn đồng Việt Nam, gồm phẩm vật lẫn tiền mặt. 

Thủy chung với chí nguyện “Từ Bi-Cứu Khổ” như lời giáo huấn của Chư Phật và trong tình tự quê hương dân tộc, trước cảnh đói, lạnh lo lắng của người cùng trong một nước, chia sớt một miếng khi đói cho nhau quả là việc nên làm, cần làm, ý nghĩa và thiết thực hơn lúc nào hết. 

Những mang trong người giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, tin rằng lời kêu gọi của Hòa Thượng sẽ chạm sâu bao tấm lòng nhân hậu vốn luôn được nuôi dưỡng trong tâm thức của những người con Phật, mà khi hữu sự, hữu duyên luôn sẵn sàng tiếp ứng tận tình. 

Trước Phật sự cần thiết và ý nghĩa như đã trình bày, Sen Trắng xin chuyển tiếp Thư Kêu Gọi nêu trên của Hòa Thượng, những mong thêm phần hỗ trợ.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

______________________________________

https://sentrangusa.com/2021/03/26/thich-nguyen-ly-ghpgvntn-chua-tu-hieu-q8-thu-keu-goi-cuu-tro-dong-bao-dan-toc-tai-kon-tum-quang-nam-va-thua-thien-hue/

Thích Đức Nhuận (1924-2002): Sứ Mệnh Người Phật Tử Đối Với Dân Tộc Và Đạo Pháp

THICH DUC NHUAN 1.jpg


Đích thực, tinh thần Phật giáo không bao giờ suy giảm ở trong tâm tư và dòng sống của dân tộc Việt Nam, kể từ ngày Việt Nam đón nhận đạo Phật.

Câu nói có thể là vu khoát, nhưng cũng rất thật, dù cho những người không phải là Phật tử, không nhận là người theo đạo Phật, mà sống đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam thì ít nhiều trong họ cũng tàng chứa phần nào giáo pháp của đạo Phật rồi. Truyền thống dân tộc này là tinh thần bao dung, vô ngã, không chấp trước, không thiên kiến, không chật hẹp; luôn luôn mở rộng để đón nhận, gạn lọc những chất liệu tốt đẹp bất cứ từ đâu đến để chuyển hóa dân tộc. Đó cũng là đặc tính đích thực của đạo Phật. Cũng bắt nguồn từ khởi điểm ấy, mà chúng ta có thể nói là truyền thống của dân tộc và đạo pháp chỉ là một thể duy nhất, phối hợp hòa điệu duy nhất cũng vậy.

Nói như thế, lại cũng không có nghĩa là chúng ta, những người nhận mình là con Phật đã có được tinh thần truyền thống tốt đẹp cả đâu... | https://sentrangusa.com/2021/03/26/thich-duc-nhuan-1924-2002-su-menh-nguoi-phat-tu-doi-voi-dan-toc-va-dao-phap/

TU HANH THOI DUC PHAT 4.jpg


“Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát này không thích quán sát, đàm luận các việc thế gian như thế, chỉ thích quán sát, đàm luận Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Tu-bồ-đề, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm áo, xa lìa các tướng, có thể chứng Vô thượng Đại bồ-đề.

Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát này thường không xa lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí,
– tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, bỏ sự tham lam, keo kiệt;
– tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, bỏ sự phá giới;
– tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, bỏ sự cáu giận, tranh chấp;
– tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, bỏ sự biếng nhác;
– tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, bỏ sự tán loạn;
– tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bỏ sự ngu si.”

https://sentrangusa.com/2021/03/26/dao-sinh-tu-hanh-thoi-duc-phat-ky-4-tu-nga-va-tu-tap/

TRONG MỤC LỤC NGÀY 26 THÁNG BA, 2021:

1. Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Sứ Mệnh Chuyển Hóa Con Người Và Xã Hội Của Đạo Phật Qua Người Cư Sĩ: Trật tự của thế giới đang thay đổi tận gốc rễ với viễn tượng chưa mấy sáng sủa, những khuynh hướng cuồng tín, bạo lực của cá nhân và tập thể đang đối diện trước thử thách sống còn, nhân loại trong những lo sợ thường trực vì nạn khủng bố, bạo động và chiến tranh đang dò tìm con đường đến trú xứ của ổn định, hòa bình và an lạc. Đạo Phật chắc chắn giúp ích được rất nhiều cho con người trong hoàn cảnh bất an hiện nay. Vấn đề còn lại là ở nơi hạnh nguyện của người con Phật trong sứ mệnh chuyển hóa mà hàng cư sĩ là lực lượng tiên phong... | https://sentrangusa.com/2021/03/26/tam-huy-huynh-kim-quang-su-menh-chuyen-hoa-con-nguoi-va-xa-hoi-cua-dao-phat-qua-nguoi-cu-si/

2. Fabrice Midal | Hoang Phong dịch Việt: Người Phật tử ngày nay trong thế giới Tây Phương: Người tu tập trong từng ngày phải nhớ đến hành động quy y của mình, và phải xem đấy như là một phép tu tập đích thật, và đấy cũng là một cách nhắc nhở mỗi người chúng ta không được quên cái lý tưởng mà chúng ta hằng mong muốn là mang lại cho sự sống của chính mình. Mặc dù không hề ý thức được, thế nhưng thực ra thì lúc nào chúng ta cũng bám víu quá nhiều vào  những thứ vô  ích và phù du, vì thế tốt hơn hết chúng ta nên tìm cho mình một hướng đi (tức là Phật Giáo) để gởi gắm con tim của chính mình... | https://sentrangusa.com/2021/03/26/fabrice-midal-hoang-phong-dich-viet-nguoi-phat-tu-ngay-nay-trong-the-gioi-tay-phuong/

3. Liên Hà: Phật Giáo Việt Nam Phải Là Phật Giáo Trẻ: Thế giới đổi thay, con người thay đổi thì đạo Phật cũng phải tùy duyên mà vận hành theo, nếu không đạo Phật sẽ bị khô cứng, lỗi thời, mất niềm tin (vô dụng, lý thuyết suông), bị lãng quên và chê trách. Tóm lại, Tăng ni trẻ ngày nay hãy giương cao ngọn cờ đạo pháp và dân tộc hơn nữa. Lấy tinh thần dấn thân phục vụ xã hội làm sức mạnh, niềm vui và lý tưởng sống. Lẽ đương nhiên chúng ta nhập thế nhưng không bị hoà tan trong trần thế. Mong rằng những vị Tăng ni trẻ sau những giờ học căng thẳng, hãy nên một lần suy gẫm về tương lai của chính mình và tương lai của Đạo Pháp để định hướng ngay trong giờ phút còn ngồi trên ghế nhà trường. Với tôi, đây chính là những ước mơ cháy bỏng trong lòng và tôi sẽ đi theo con đường mình đã chọn: Đạo Pháp và Dân Tộc... | https://sentrangusa.com/2021/03/26/lien-ha-phat-giao-viet-nam-phai-la-phat-giao-tre/

4. Thích Phước Đạt: Giáo Dục Thiếu Nhi: Các nhà nghiên cứu Phật giáo đã chỉ ra sự hình thành và phát triển nhân cách con người diễn ra có tính quy luật theo từng lứa tuổi, bắt đầu từ khi thọ thai cho đến trưởng thành. Mỗi giai đoạn phát triển đều có những đặc điểm riêng biệt. Vì thế, giáo dục bao giờ cũng hướng vào con người cụ thể với những đặc điểm tâm lý riêng về lứa tuổi, giới tính… và những đặc trưng độc đáo trong nhân cách. Do đó, giáo dục phải xuất phát từ những đặc điểm tâm sinh lý của đối tượng để đề ra các nội dung, cách thức phù hợp. Cụ thể là Phật giáo chủ trương giáo dục từ trong thai nhi cho đến khi lọt lòng, lớn lên và cả trưởng thành sau này mà có từng nội dung giáo dục, phương thức giáo dục phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ... | https://sentrangusa.com/2021/03/26/thich-phuoc-dat-giao-duc-thieu-nhu/

5. Thái Hạo: Tại Sao Ta Hèn? Chúng ta phê phán chế độ độc tài toàn trị, nhưng hãy cẩn thận, vì có thể chính ta cũng đang thi hành một đường lối tương tự trong gia đình của mình. Đường lối ấy thường nhân danh lòng tốt và sự yêu thương để làm lý lẽ. Cái tốt đối với ta chưa hẳn là tốt với người khác, đừng nhân danh! Hi vọng và mong mỏi của ta nhiều khi trở thành gánh nặng mà ta đã đặt lên vai đứa trẻ từ khi nào không hay. Không gì khổ nhọc bằng việc phải mang vác giấc mơ của người khác. | https://sentrangusa.com/2021/03/26/thai-hao-tai-sao-ta-hen/

6. Quảng Pháp: Tiễn anh Nguyễn Đức Quang là, “một nụ cười không tươi!” | (1944 – 27 tháng 3 năm 2011) | https://sentrangusa.com/2021/03/25/uyen-nguyen-tien-anh-nguyen-duc-quang-la-mot-nu-cuoi-khong-tuoi-1944-27-thang-3-nam-2011/

7. Ngô Nhân Dụng (Chân Văn Đỗ Quý Toàn): Triệu Con Tim, Còn Triệu Khối Kiêu Hùng (1944 – 2011) | https://sentrangusa.com/2021/03/25/ngo-nhan-dung-chan-van-do-quy-toan-trieu-con-tim-con-trieu-khoi-kieu-hung-1944-2011/

8. Uyên Nguyên: Trường Giang Con Sóng Sáng ‘Gươm Thiêng Hào Kiệt’ | https://sentrangusa.com/2021/03/25/uyen-nguyen-truong-giang-con-song-sang-guom-thieng-hao-kiet/

9. Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | VI – The Reemergence of Buddhist Political Activism in Burma | https://sentrangusa.com/2021/03/26/human-rights-watch-2009-the-resistance-of-the-monks-buddhism-and-activism-in-burma-vi-the-reemergence-of-buddhist-political-activism-in-burma/

_____________________________________  

Kính mời quý anh chị tham dự buổi học KINH PHÁP BẢO ĐÀN do Hòa Thượng Thích Đồng Trí thuyết giảng. ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159, Mã số: 616474 THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 26 tháng 03, năm 2021. Để ổn định và trang nghiêm đạo tràng, xin các Huynh Trưởng vào phòng học trước 15 phút. Kính chào tinh tấn, Quang Ngộ Đào Duy Hữu, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

_____________________________________  

https://sentrangusa.com/
https://www.facebook.com/GDPTHoaKy

  _____________________________________    

Nguồn tham khảo: 

https://thuvienphatviet.com/
https://www.facebook.com/thuvienphatviet
https://bodhimedia.net/
https://www.facebook.com/GDPT2018
https://www.facebook.com/LotusMediaInc