Saturday, March 27, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 27 THÁNG BA, 2021

Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Introduction to Buddhism

 THICH THAI HOA 6.jpg

Bồ Tát Thường Bất Khinh đã thành công trên con đường chuyển hóa Pháp Hoa vào thời đại của Ngài, đó là thời đại mà những người không tu học, tự cho là mình đã tu học, những người không có căn bản và nội dung của sự thực nghiệm và chứng ngộ, mà tự cho mình đã thực nghiệm và đã có nội dung chứng ngộ. | https://sentrangusa.com/2021/03/27/thich-thai-hoa-bo-tat-thuong-bat-khinh-chuyen-van-phap-hoa-xuyen-suot-moi-thoi-dai/

CHAN VAN DO QUY TOAN 13.jpg
Chiếm đất thì dễ nhưng cưỡng ép thay đổi phong tục của người phương Nam rất khó. Những phong tục truyền từ đời Hùng Vương xuống, đã tạo nên nếp sống thuần hậu, có thể gọi là nền văn hiến riêng của dân Việt. Đến đầu thế kỷ 20 người Việt vẫn tiếp tục nhuộm răng, ăn trầu, đàn bà mặc váy, cài nút áo bên trái, vân vân, giống như tổ tiên hai ngàn năm trước. Trong thời Bắc thuộc, người Việt vẫn giữ các hình thức bề ngoài này, biểu tượng cá tính riêng của dân mình. Giữ những tập tục này là điều nhỏ, nhưng thái độ của dân Việt biểu lộ một quyết tâm gìn giữ truyền thống của tổ tiên, nhờ thế giữ được hồn tính và tinh thần độc lập. | https://sentrangusa.com/2021/03/28/chan-van-do-quy-toan-suc-de-khang-cua-dan-toc-viet/TRONG MỤC LỤC NÀY, 27 THÁNG BA, 2021

1. VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Mang lại Chất lượng cho Sự nghiệp của Phật giáo | https://sentrangusa.com/2021/03/26/vp-thanh-duc-dat-lai-lat-ma-mang-lai-chat-luong-cho-su-nghiep-cua-phat-giao/

2. Thích Tín Nghĩa: THÔNG TƯ Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Tại Atlanta, Georgia và Boulder, Colorado. | https://sentrangusa.com/2021/03/26/29078/

3. Di Sản Trung Hưng: Chân dung những pho tượng cổ chùa Bút Tháp. | https://sentrangusa.com/2021/03/26/di-san-trung-hung-chan-dung-nhung-pho-tuong-co-chua-but-thap/

4. Masaoka Shiki | 正岡 子規, Chánh Cương Tử Quy (204-210): 7 bài Haiku | https://sentrangusa.com/2021/03/27/masaoka-shiki-%e6%ad%a3%e5%b2%a1-%e5%ad%90%e8%a6%8f-chanh-cuong-tu-quy-204-210-7-bai-haiku/

5. DVTGP: Những Tháng Cuối Cùng của Đức Phật | The last months of the Buddha’s life | L.69 Phật nhập Niết-bàn | L.69 The Buddha’s passing away | https://sentrangusa.com/2021/03/27/dvtgp-nhung-thang-cuoi-cung-cua-duc-phat-the-last-months-of-the-buddhas-life/

6. Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Introduction to Buddhism | https://sentrangusa.com/2021/03/28/buddhism-for-kids-basic-buddhism-facts-about-buddhism-for-kids-introduction-to-buddhism/

7. Nyanatiloka Maha Thera | Thích Trí Chơn (1933-2011) dịch Việt: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với nhân loại | https://sentrangusa.com/2021/03/28/nyanatiloka-maha-thera-thich-tri-chon-1933-2011-dich-viet-anh-huong-cua-phat-giao-doi-voi-nhan-loai/


No comments:

Post a Comment