Monday, March 8, 2021

THUYỀN BÁT NHÃ TRÊN SÔNG HỒNG

THUYỀN BÁT NHÃ TRÊN SÔNG HỒNG

                                             Tặng chh


Nỗi buồn một áng mây trôi

Thở sâu thật chậm thấy đồi vẫn xanh

Trong sương vạt nắng trong lành

Hồng Hà uyển chuyển khúc quanh cuộc đời

Thành nhân hãy nhẫn ai ơi

Nhẹ nhàng thong thả như lời khuyên răng

Hồ sâu mặt nước lăn tăn

Trăng Lăng Già* vẫn vầng trăng cõi lòng! 


Tâm Thường Định

Thuật ngữ nhà Thiền:  “Ăn Cơm Hương Tích, uống Trà Tào Khê, ngồi Thuyền Bát Nhã, ngắm Trăng Lăng GiàNo comments:

Post a Comment