Tuesday, March 30, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 30 THÁNG BA, 2021

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 1-Acknowledgements, Table Of Contents

 LE MANH THAT 8.jpg


Quân địch một lần nữa bị quét sạch ra khỏi bờ cõi. Nỗi kinh hoàng của chúng mấy năm sau tên phó sứ Trần Phu vẫn còn cảm thấy trong bài thơ Sứ hoàn cảm sử của Trần Cương Trung thi tập, đặc biệt là hai câu:

Kim khoa ảnh lý đan tâm khổ
Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh
(Giáo sắt sáng ngời lòng thắm khổ
Trống đồng vang dội bạc đầu phơ)

Ngày 17 tháng 3 năm Mậu Tý (1288), vua Trần Nhân Tông và Thượng hoàng đã về phủ Long Hưng, đem theo bọn tướng tá giặc đã bắt được như Tích Lệ Cơ, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Đường Ngột Đãi, Mai Thế Anh, Sầm Đoạn, A Thai, Điền nguyên soái v.v.. để hiến tiệp trước bàn thờ của vua Trần Thái Tông, người anh hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1258. Đứng trước tòa lăng của người ông anh hùng, mà quân giặc đã đào bới, đến nỗi mấy con ngựa đá phải lấm bùn, vị Hoàng đế anh hùng, nhà quân sự thiên tài Trần Nhân Tông không ngăn nổi xúc cảm đã thốt lên hai câu thơ, mãi mãi thể hiện tấm lòng nhân hậu ngay cả với vật vô tri như ngựa đá của một con người vừa ra khỏi khói lửa của chiến tranh, cũng niềm tin mãnh liệt vào sự trường tồn vĩnh viễn của dân tộc:
Xã tắc đôi phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng 

https://sentrangusa.com/2021/03/30/tri-sieu-le-manh-that-vua-tran-nhan-tong-va-cuoc-chien-tranh-ve-quoc-nam-1288/

TU HANH THOI DUC PHAT 5.jpg

Khi ấy Duy-ma-cật đi đến bảo con rằng: “Thưa ngài A-nan, có chuyện gì mà cầm bát đứng đây sớm thế?”

Con đáp: “Cư sỹ, đức Thế Tôn thân có chút bệnh, cần sữa bò, vì vậy tôi mới đến đây.”

Duy-ma-cật chặn lại: “Thôi im đi, ngài A-nan. Chớ nói những lời như vậy. Thân Như Lai là thể kim cương. Mọi điều xấu đã bị đoạn trừ; mọi điều thiện hội đủ; làm gì có bệnh? Làm gì có não? Ngài hãy im lặng mà đi. Chớ phỉ báng Như Lai. Đừng để người khác nghe được lời thô tháo đó. Chớ để chư thiên có uy đức và Bồ-tát đến từ các quốc độ thanh tịnh nghe thấy.

Thưa ngài A-nan, Chuyển luân thánh vương mới chỉ tích góp vài công đức nhỏ đã không còn bệnh não. Huống chi Như Lai đã hội đủ vô lượng phước đức thù thắng lại còn bệnh sao? Nhất định không có chuyện đó. Hãy đi đi, thư̛a ngài A-nan, đừng làm xấu hết cả chúng tôi.

Nếu người Bà-la-môn ngoại đạo nghe lời này, họ sẽ nghĩ: Sao đáng gọi là Tôn Sư? Người này cứu được ai khi ông chưa cứu nỗi thân mình? Hãy âm thầm mà đi nhanh đi, đừng để ai nghe lời ngài nói.

A-nan, nên biết, thân Như Lai là Pháp thân, không phải do tâm tư dục vọng. Phật là đức Thế Tôn, vượt ngoài ba cõi. Thân Phật là vô lậu, vì các lậu đã dứt sạch. Thân Phật là vô vi không thể gọi tên. Thân như vậy làm sao có bệnh?”

Duy-ma-cật Sở Thuyết, bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sỹ

https://sentrangusa.com/2021/03/30/dao-sinh-tu-hanh-thoi-duc-phat-ky-5-nhu-lai-phap-than-than-phat-vo-lau/

TROMG MỤC LỤC HÔM NAY, 30 THÁNG BA, 2021

1. Nhật Lực Lê Khắc Long: Có Một Tháng Ba | Giỗ Ba lần thứ 5, Cố H.Tr Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ | https://sentrangusa.com/2021/03/29/nhat-luc-le-khac-long-co-mot-thang-ba-gio-ba-lan-thu-5-co-h-tr-nguyen-than-le-khac-ky/

2. Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ hai: Phật học tùng thư https://sentrangusa.com/2021/03/30/thich-tri-hai-1906-1979-hoi-ky-thanh-lap-hoi-phat-giao-viet-nam-thoi-ky-thu-hai-phat-hoc-tung-thu/

3. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chống lại Áp lực và Trầm cảm | Countering Stress and Depression | https://sentrangusa.com/2021/03/30/duc-dat-lai-lat-ma-chong-lai-ap-luc-va-tram-cam-countering-stress-and-depression/

4. Ngoc Le | CJBS: The Mindful Teen: Secular And Buddhist Mindfulness For Adolescents – A Talk By Dr. Dzung X. Vo (Ubc, March 22, 2016) | https://sentrangusa.com/2021/03/30/ngoc-le-the-mindful-teen-secular-and-buddhist-mindfulness-for-adolescents-a-talk-by-dr-dzung-x-vo-ubc-march-22-2016/

5. Thái Hạo: Học Để Làm Gì? | https://sentrangusa.com/2021/03/30/thai-hao-hoc-de-lam-gi/

6. Diana Winston | Lion’s Roar: Forum: Next-Gen Buddhism | https://sentrangusa.com/2021/03/30/diana-winston-lions-roar-forum-next-gen-buddhism/

7. Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu): 4 bài haiku (223-226) | https://sentrangusa.com/2021/03/30/matsuo-basho-%e6%9d%be%e5%b0%be%e7%ac%86%e7%84%a6-tung-vi-ba-tieu-4-bai-haiku-223-226/

_____________________________________  

https://sentrangusa.com/
https://www.facebook.com/GDPTHoaKy

  _____________________________________    

Nguồn tham khảo: 

https://thuvienphatviet.com/
https://www.facebook.com/thuvienphatviet
https://bodhimedia.net/
https://www.facebook.com/GDPT2018
https://www.facebook.com/LotusMediaInc


No comments:

Post a Comment