Showing posts with label Thơ Thiền. Show all posts
Showing posts with label Thơ Thiền. Show all posts

Sunday, February 10, 2019

CHÙM THƠ ĐẦU XUÂN - TÂM THƯỜNG ĐỊNH

CHÙM THƠ ĐẦU XUÂN
Cảnh Tu Viện Diệu Nhân - DieuNhan.net


QUA CỬA THIỀN
Qua cửa thiền môn
Thị phi đã dứt
Tiếng chuông không lời

QUÉT DỌN
Quét dọn ngổn ngang
Nhẹ buông bao mối tơ lòng
Lối về thênh thang

CÓ KHÔNG
Trúc lay trong nắng sớm
Bóng in soi lối mòn
Có không bao hoa chớm


TÌM VỀ
Cửa chùa vẫn rộng mở 
Trời lạnh trong ngoài cõi tịch liêu
Phật cười như hơi thở!


NÉT VÀ NẾT TRONG NGÀY TẾT
Áo dài muôn sắc nhẹ bay
Tết vui lễ hội đẹp thay phút này
Rượu đâu đã uống mà say
Sống đời phạm hạnh ô hay kiếp người!


Vô Môn - ảnh DieuNhan.net

AI ĐỘNG?
Tiếng trúc hò cùng gió
Tiếng phong cầm càng to
Tiếng không lời lớn nhất
Phật cười không so đo!TUỆ MẠNG
Mọi vật chất vô thường 
Tâm linh, duyên nhân quả
Tuệ mạng cõi thênh thangTRÀ ĐẠO
Hoa tàn  
cánh mỏng nhẹ rơi
Trà thơm 
cũng đã cạn lời tiễn nhau.

Mùa xuân Ất Hợi,
Tu Viện Diệu Nhân, 2019.

Tuesday, July 3, 2018

LÊN NÚI - ASCENDING THE MOUNTAIN


Ba lô Đường dài ở California Lost Coast - Photo: BXK


LÊN NÚI

Ta lên núi mang chút hờn rải xuống
Gieo trần gian thêm mộng đẹp yêu thương.
Ta lên núi buông xa miền viễn mộng
Cõi uyên nguyên lặng lẽ một vạt sương.

Bạch X. Phẻ
ASCENDING THE MOUNTAIN

We climb the mountain to scatter down a bit of sorrow
We sow the mindfulness seeds of happiness 
for a better tomorrow and a more harmonious beautiful world
We climb the mountain to let go of the feudal dream
This earthy realm restores equanimity and manifests 
in the sparkling dew.

Phe X. Bach

Sunday, June 17, 2018

NGỒI LẶNG LẼ BÊN NHAU

Relaxing at a retreat with my daddy. Happy Father's Day.

NGỒI LẶNG LẼ BÊN NHAU

Lao xao khóm trúc vàng
Phong cầm reo trong gió
Vi vu hàng thông nhỏ 
Phật vẫn cười lặng thinh!

Ba cũng ngồi thinh lặng
Cõi vắng lá vàng bay
Ráng nắng chiều ai say
Ba ngồi yên bất động

Con ngồi mà tâm động
Sống chết mây nhẹ bay
Ba cười thấy thật hay
Phật và Ba cũng thế!

Tâm Thường Định
Tu Viên Diệu Nhân, Spring 2018.

Monday, January 1, 2018

BE HAPPY WITH WHAT WE HAVE - HẠNH PHÚC CÁI MÌNH ĐANG CÓ

Kỳ Co - Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định

HẠNH PHÚC CÁI MÌNH ĐANG CÓ

Cái có của Người
Cái không của Ta
Vẫn vui hiện tại
Ganh ghét buông xa!BE HAPPY WITH WHAT WE HAVE

The haves of others
The haves-not of us
We all need to be at ease and happy
Let go of the hates and forgo the greed.


Tuesday, October 17, 2017

CÂY TRẦM ĐẠI CỔ NGUYÊN SƠ


Gót Thầy - Photo: BXK
Một trong những cây rừng đẹp nhất trong vùng - Photo: BXK

Photos - Huỳnh Trọng Lương

CÂY TRẦM ĐẠI CỔ NGUYÊN SƠ
  Kính dâng Thầy Tuệ Sỹ

Thầy ngồi 
Trầm mặc ánh dương
Nghe đâu hư ảo 
Giọt sương hiện tiền
Mừng Thầy nắng ngã đầu hiên
Trầm hương cổ thụ 
Vạn niên bạt ngàn.

THE GIGANTIC ANCIENT PRISTINE EAGLE WOOD *
      For Zen Master Tue Sy

The Zen Master just sitting there
Whiling, he is thinking,
The sunshine and sunset just come and gone.
The dews just form and unform.
Greeting Thầy, the sun and moon have wandered in and out of the terrace (window)
The classic ancient pristine Eagle Wood is just

Forever not the end of thought but a new beginning.


*(Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte)

Thursday, February 23, 2017

Một Thoáng Chiêm Bao - Fleeting Glimpse of a Dream

Kiết Già - Tranh: Đinh Cường

Một Thoáng Chiêm Bao

Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
Khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao
Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận
Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao
                                         (Rừng Vạn Giã 1976)Fleeting Glimpse of a Dream

Your deep, innocent eyes on that day of gala
And your graceful, smiling lips dim the dazzling rays of the sun
Incarnating the virginal heron in the midst of the endless verdant prairie
In the fleeting glimpse of a dream, I’m in love with thee.
                                            Vạn Giã Forest, 1976.

Poem by Thích Tuệ Sỹ / Thơ Tuệ Sỹ
Translated by / Dịch bởi Bạch X. Phẻ
Edited by / Hiệu đính bởi GS. Nguyễn Văn Thái

Tuesday, January 24, 2017

Just Love More - Yêu Thương Thêm

Vượt qua... Photo: BXK

Just Love More 
In silence for many days
Just awoken in pure consciousness, 
knowing everything is fragile and changing
We need to just love more 
and 
have more love in this life.


Yêu Thương Thêm
Trong sự im lặng của nhiều ngày
Vừa tỉnh dậy trong ý thức tinh khiết, 
biết tất cả mọi sự là mong manh và luôn thay đổi.
Chúng ta chỉ cần phải yêu thương nhiều hơn nữa

hãy có nhiều tình yêu trong cuộc sống này.

Bạch X. Phẻ

Monday, November 28, 2016

Thơ Đổ Về ĐâuMảnh thơ! Photo: BXK


Thơ Đổ Về Đâu

Thơ đổ về đâu giọt hư không
Càng khôn vũ trụ những nỗi lòng
Hồn thơ lãng đãng không gian tĩnh
Nếm chớp vô thường cõi sắc không.


Trích từ Làng Huệ: 


Thursday, September 8, 2016

CHÉN TRÀ TÀO KHÊ

Chung Trà - Photo: Uyên Nguyên

CHÉN TRÀ TÀO KHÊ

Chén trà nét đẹp Á Đông
Đậm nhuần truyền thống nghĩa tình kết giao
Suối từ bi luôn ngọt ngào
Trà thơm tinh khiết thanh tao kiếp người

Mau tỉnh thức pháp thân huệ mạng
Dòng suối từ nuôi dưỡng chân tâm

Giới định tuệ chảy trong ngần
Truyền thừa chánh pháp muôn lần thoát ly
Qua sinh tử, đến và đi
Giác ngộ giải thoát, hành trì Thiệt... Không*

*Pháp phái Lâm Tế Liễu Quán do Tổ Liễu Quán truyền theo bài kệ như sau:
"Thiệt Tế Đại Đạo, 
Tánh Hải Thanh Trừng, 
Tâm Nguyên Quảng Nhuận 
Đức Bổn Từ Phong, 
Giới Định Phước Huệ, 
Thể Dụng Viên Thông 
Vĩnh Siêu Trí Quả, 
Mật Khế Thành Công, 
Truyền Trì Diệu Lý 
Diễn Xướng Chánh Tôn, 
Hạnh Giải Tương Ưng, 
Đạt Ngộ Chơn Không”.

Tuesday, March 1, 2016

MẸ VÀ HOA MỘC LAN - Our Mother and Magnolia

Our Mother was in front of the Magnolia's blooming in the backyard last spring. Photo: BXK
MẸ VÀ HOA MỘC LAN

Năm rồi Mộc Lan nở
Mẹ mỉm cười như hoa
Tình Mẹ đẹp muôn thuở
Sao dòng lệ ướt nhoà!

Mẹ ơi! Nhớ Mẹ quá...

OUR MOTHER AND MAGNOLIA

This time of year, the Magnolia blooms
Our mother, like the flowers, keeps smiling
Motherly love is forever
How come the tears blur my eyes?

Mommy! We're still mourning you...

Wednesday, November 11, 2015

TĨNH LẶNG

Thư pháp Võ Việt Tuấn
TĨNH LẶNG

Thanh cầm sáu tiếng ngân xa
Trần gian hư ảo
Ta Bà

Không


Đến đi trong cõi sắc không
Dừng chân
Tĩnh lặng
Thong dong
Mây ngàn!


Chùa Phước Thiện, Sacramento, CA

Thursday, September 17, 2015

Cutting Mom's NailsCutting Mom's Nails
To our beautiful mother

While doing the manicure for mom
with her pale and skinny hands,
the embodiment of all of the care and love;
I realize they are reserved for us, her descendants

All the hard work and suffering
of a dedicated mother you are willing to bear
to raise your young to have strong wings
that can fly across different mountain ranges

Now that we are living together, once again,
We are loving and caring for each other:
From you I learn how to love
with immense compassion.

Maternal love emulates the galaxies
in their immensity and eternity.
Doing the manicure for mom
reveals the echo of The Lotus Sutra.

Buddha mind is inside every one of us:
The Diamond Sutra - Our Mother's hands.


For Vietnamese version for this poem, please click here
http://phebach.blogspot.com/2012/01/cat-mong-tay-cho-me.html

For Vietnamese song of this poem, 
music by Nguyên Quang, please click here

https://www.youtube.com/watch?v=JGJ7c_b2MI4&feature=youtu.be

Thursday, July 23, 2015

Embracing Our Lasting Joy! - Mưa Tháng Sáu


Mom is meditating in the early dawn.

Mưa tháng Sáu
Nhẹ bay
Nhẹ bay
Ô hay
Mẹ về!

June shower
Sprinkling
Sprinkling
How beautiful
Mom is home!

Wednesday, July 15, 2015

GẶP NHAU TRONG YÊN LẶNG

Lặng Yên -Photo: Uyên Nguyên
GẶP NHAU TRONG YÊN LẶNG

Ngày Thinh Lặng gặp nhau
Nụ cười thay tiếng chào
Trên đồi vang tiếng sáo
Chiếc phong cầm nhẹ ngân

Ngày thinh lặng gặp nhau
Đoá hoa xuân tủm tỉm
Nắng vàng ấm trong tim
Tiếng ve từng hơi thở

Nhìn mây hồng lân lân
Nhìn hoa nở trong lòng
Nhìn người miền hạnh phúc
Nhìn Phật cõi vô song.

Saturday, July 4, 2015

KIẾP PHONG TRẦN - Poem and Music


                                              Thơ Bạch Xuân Phẻ - Nhạc Nguyên QuangKIẾP PHONG TRẦN

Đi hoang nửa kiếp phong trần
Sông dài biển rộng trăm lần ngược xuôi
Bao cay đắng bao ngậm ngùi
Thấy trong tuyệt vọng niềm vui trọn đầy

Bao hạnh phúc ai dựng xây
Có mầm đau khổ khói mây bập bềnh
Sợi mưa vạt nắng không tên
Mà sao thanh thản... bồng bềnh... thong dong

Đi hoang mới biết long đong
Rọi soi cõi vắng mênh mông bạt ngàn
Vô chung vô thuỷ hợp tan
Nghiêng vai trút hết ... trăng vàng vừa lên.
Wednesday, June 10, 2015

Tháng Sáu Mưa Rơi - June Shower

Mẹ và Chị Ba trước khi giải phẩu thay Pacemaker!

Tháng Sáu mưa rơi
Mẹ rời bệnh viện
Muộn phiền buông lơi

June shower is sprinkled
Mom is discharge
Sorrow vanished

Monday, June 1, 2015

Bình Minh - Dawn - Thơ Tuệ Sỹ; translated by Phe Bach

Hòn Mồng - Nhơn Lý, Quy Nhơn Bình Định. Photo: Nhơn Lý's friend.

Bình Minh

Tiếng trẻ khóc ngân vang lời vĩnh cửu
Từ nguyên sơ sông máu thắm đồng xanh
Tôi là cỏ trôi theo dòng thiên cổ
Nghe lời ru nhớ mãi buổi bình minh.

Buổi vô thủy hồn tôi từ đáy mộ
Uống sương khuya tìm sinh lộ viễn trình
Khi nắng sớm hôn nồng lên nụ nhỏ
Tôi yêu ai, trời rực ánh bình minh.

Đôi cò trắng yêu nhau còn bỡ ngỡ
Sao mặt trời thù ghét tóc nàng xinh?
Tôi lên núi tìm nỗi buồn đâu đó
Sao tuổi thơ không khóc buổi bình minh?

Dawn

The sound of a crying baby resounds words of eternity
In primeval times rivers of blood bathe​ the green fields
I am the grass swept​ along the current of antiquity
Listening to the lullaby that reminds me always ​of dawn.

​At​ the unbegining my soul arises from the depth of the grave ​

Gulping down the wee hours dew in search of a long-journeyed life path
When the aurora sun places its kiss onto the budding petals
​No matter whomever I love, ​dawn breaks​ out blazingly.

A pair of white herons in love stay unfledged​
Why should the sun ​loathe her graceful hair​?
​I ascend the mountain in search of some vague melancholy​
Why doesn't youth shed tears​ for dawn?


Poem by Most Venerable Thich Tue Sy
Translated by Phe Bach
Edited by Professor Thai V. Nguyen

Sunday, May 3, 2015

MẮT BIẾC TRONG THƠ TUỆ SỸ


Thầy Tuệ Sỹ - Tranh Đỗ Trung Quân
                    MẮT BIẾC TRONG THƠ TUỆ SỸ
      Thầy Tuệ Sỹ là một vị danh Tăng, một thạch trụ già lam, vị tu sĩ uyên bác mà cả hàng triệu người trên thế giới biết đến. Hồn thơ và sắc thái của Tuệ Sỹ vốn thanh tao và giải thoát, vốn lai láng và cao siêu—đã và đang làm nhiều người say mê, học hỏi và thả hồn mình trong nguồn suối từ miên viễn này.
       Khi đọc thơ Tuệ Sỹ, chúng ta có thể cảm nhận được sự hoàn mỹ và siêu việt của văn chương Việt Nam, ở đó là một bể học vô tận và sự đắc đạo của Người. Thơ Tuệ Sỹ tao nhã, giải thoát, và đầy chất liệu Bi-Trí-Dũng. Thơ ông có khi oai hùng, có khi ngậm ngùi, có khi lãng mạn, nhưng điểm chung là có cả niềm tin yêu, ước mơ và hy vọng. Cõi thơ Tuệ Sỹ thuộc loại độc nhất vô nhị, rất lạ thường, nhiều tư tưởng, thi ảnh (imagery), đầy thiền quán, và sâu thăm thẳm. Cõi bất nhị ấy, chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng tâm khảm, bằng tấm lòng trong sáng của mình; chúng tôi chưa có đủ khả năng bình luận, và ở đây xin mạn phép nhắc đến hai từ rất đẹp trong thơ Tuệ Sỹ mà thôi. Đó là hai từ Mắt biếc trong bài Một Thoáng Chiêm Bao: 
                Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
                Khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao
                Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận
                Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao
                                         (Rừng Vạn Giã 1976)
            Nhà văn Vĩnh Hảo đã nói về bài thơ này rất chi tiết và tuyệt vời (xin mời xem ở đây - http://www.vinhhao.info/Doctho/t/tuesy.htm).  Tôi cố tìm cái nghĩa ẩn dụ của từ “Mắt Biếc” trong thơ Tuệ Sỹ thì tìm thấy nhà thơ Tâm Nhiên cũng đã hỏi, “…Thế thì, tuyệt cùng ẩn ngữ thi ca Tuệ Sỹ là gì? Làm sao chỉ ra được, khi ngôn ngữ cứ lấp lánh ẩn hiện trong ánh sáng phát ra từ tâm cảm thâm trầm? Có ai nắm giữ được những tiếng dương cầm âm thanh thánh thót, phiêu diêu, dịu dàng vang ngân bất tận từ giữa lòng bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa?”
            Hỏi và trả lời của thi nhân Tâm Nhiên như thế thì quá tuyệt về lối ẩn ngữ của Tuệ Sỹ, vì thế chúng ta chỉ có sự lãnh hội và cảm nhận của mỗi cá nhân mà thôi. Nhưng để sự cảm nhận đó được trọn vẹn, nhất là đối với giới trẻ đang sống ở xứ người như chúng tôi, bài thơ cần được dịch ra tiếng Anh; nên chúng tôi cố gắng dịch bài này.Thiết nghĩ, nếu nói đến Mắt Biếc là nói đến nét đẹp ngây thơ (innocent), xinh xắn và đầy niềm hy vọng. Có lần tôi định dịch từ “Mắt Biếc” là mắt xanh (blue eyes), chỉ cho phái nữ và để có sự tương phản trong màu sắc, con cò ‘trắng’, nhưng thực ra trong văn học Việt Nam, từ "Mắt Biếc" hàm ý trẻ đẹp và sâu thẳm. Một vị Thầy dạy ngôn ngữ học, Giáo sư Nguyễn Văn Thái cũng nói như thế. Ông chia sẻ và tâm sự trong thâm tình,
…(Hãy) diễn tả từ "biếc" qua từ "deep" vì trong văn hóa và chủng tộc Á đông không bao giờ có "blue" eyes, và trong văn chương tiếng Việt từ "mắt biếc" hàm ý đẹp và sâu thẳm, chứ không phải là màu xanh. Từ "white" là trắng, nhưng anh nghĩ từ "trắng" ở đây mang một ý nghĩa thâm thúy hơn là sắc trắng. "Cò trắng" ở đây chuyên chở cái ý (connotation) được mang theo từ câu giới thiệu "mắt biếc ngây thơ", nghĩa là cái "trắng" trong hàm ý "untouched, unsullied". Quan trọng trong thơ là cách chọn từ (diction) có thể tạo "imagery" (thi ảnh) chứ không bộc bạch, làm mất cái đẹp và ý nghĩa của thơ: mình không nói "trắng" (trong tiếng Anh) mà hiểu là trắng, cái trắng tinh tuyền không bị vẫn đục (virginal = unsullied, untouched), cũng như khi nói "trắng" (trong tiếng Việt) mà không hiểu là trắng mà hiểu là "trinh nguyên" (virginal). Và sau cùng hai vế của câu thơ cuối không thể là nguyên nhân (cause) và hậu quả (effect) được, mà vế nói về "yêu" phải là nội tại trong thời gian (temporally internal) của vế nói về "giấc mơ", nên phải dùng từ "In" thay vì "because of" mặc dù con chữ tiếng Việt là "vì" (because).
Đó là những ý nghĩ của anh, nhưng thưởng thức thi ca là một tiếp nhận cá biệt và dịch thơ đòi hỏi phản ánh hàm ý (connotations) chứ không thể dùng bề mặt của con chữ (denotations) được. Sự tiếp nhận cá biệt là tích tụ của văn hóa và của kinh nghiệm cá nhân nên mỗi người hiểu một bài thơ rất khác nhau, ngoại trừ loại thơ chỉ dùng bề mặt của con chữ và trong trường hợp này thì không phải là thơ nữa. Do đó anh chỉ trình bày sự tiếp nhận của anh, và dĩ nhiên là những từ em muốn thay đổi không có gì là không đúng, nhưng theo ý anh thì em chỉ phản ánh denotations. Anh lấy một ví dụ: "người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn" đâu phải là những người có đôi mắt biếc mà là "Em có đôi mắt biếc..." nhưng nếu dùng từ "em" thì thô lỗ đối với một thi sĩ tao nhã (có lẽ là một bậc thiền sư), nhưng hàm ý vẫn là "em".
            Chúng tôi đồng tình cùng Giáo sư Nguyễn Văn Thái, nhưng chỉ thêm vào đây--chữ Người hay chữ ‘Em’ trong thơ Tuệ Sỹ--có thể là biểu tượng của cái hay, cái đẹp, rất Chân-Thiện-Mỹ và có lẽ là tiểu tượng cho cả một kiếp nhân sinh, một dân tộc, hay những gì tốt đẹp nhất dành cho tha nhân. Sự giải thích và chữ nghĩa của Giáo sư thật quý phái và trong sáng, nên cuối cùng chúng tôi đúc kết bài này qua phần tiếng Anh như sau:
                  Fleeting Glimpse of a Dream
Your deep innocent eyes on that day of gala
And your graceful smiling lips dim the dazzling rays of the sun
Incarnating the virginal heron in the midst of the endless verdant prairie
In the fleeting glimpse of a dream, I’m in love with thee.
                                            Vạn Giã Forest, 1976.
Poem by Thích Tuệ Sỹ / Thơ Tuệ Sỹ
Translated by / Dịch bởi Bạch X. Phẻ
Edited by / Hiệu đính bởi GS. Nguyễn Văn Thái

            Chỉ hai từ Mắt Biếc thôi, chúng ta thấy được cõi Chân-Thiện-Mỹ, niềm ước mơ, tương lai và hy vọng cho cả một dân tộc Việt Nam. Chỉ một bài thơ thôi mà chúng ta thấy được cả nỗi niềm, hoài niệm, quán tưởng của tác giả (cũng như nhiều người), chúng ta lãnh hội được sự thăng trầm của quê hương tổ quốc. Nhưng trên hết là chúng ta đã thấy được ở Thầy trí tuệ viên thông trong chốn thiền môn vô tịch.
            Nói tóm lại, ngôn ngữ thi ca của Tuệ Sỹ trong s
áng, tao nhã, sâu sắc chứa đựng nhiều ẩn dụ và biểu tượng. Sự suy diễn và lãnh hội hay cảm nhận của mỗi cá nhân tuỳ thuộc vào khế cơ, sự tu học, hành trì và kinh nghiệm sống của mỗi chúng ta. Thơ Tuệ Sỹ chỉ có ông mới Rõ-ràng-Thường-Biết, còn chúng ta thì xin hãy bước vào cõi thơ của Ông thật nhè nhàng, thanh thản với tấm lòng và trái tim rộng mở. Thì ở đó chúng ta mới thấy được Áng mây trắng thong dong trên bầu trời hay Bóng nhạn lướt qua dòng sông của Thầy. 
Tâm Thường Định
Tham khảo:
1. Hương Tích Phật Việt – Giấc Mơ Trường Sơn (2014).
2. Tâm Nhiên - Tuệ Sỹ Trên Ngõ Về Im Lặng – tải xuống ngày 23 tháng 4, 2015. http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=18625
3. Vĩnh Hảo – Đọc Thợ Tuệ Sỹ – tải xuống ngày 22 tháng 4, 2015. http://www.vinhhao.info/Doctho/t/tuesy.htm 

Wednesday, March 4, 2015

NGƯỜI TÌNH CỦA TA


Thư Pháp: Võ Việt Tuấn


NGƯỜI TÌNH CỦA TA
Em yêu hỡi hãy sống cho nhân loại
Sống vị tha, thanh thản, sống bao dung
Thì em ơi, ta toại nguyện vô cùng
Tình ta mãi thung dung trong ánh đạo.

Our Lover...
Oh my dear, live your life to the fullest for mankind
Live selflessly, serenely, and tolerance
Then my dear, your wish will come true
Our love always--mindful and leisurely--on the middle path.
San Francisco Bay - Photo: BXK
Hoa dại - Ảnh Nguyễn Sanh Tỵ
 

Sunday, February 22, 2015

Ăn củ Kiệu nhớ Quê hươngCác con múa Lân nhà Ông Mệ Ngoại.

Ăn củ Kiệu nhớ Quê hương

Hôm nay ăn củ kiệu
Lại nhớ về quê hương
Tuổi già và thiếu gạo
Sao vẫn còn xót thương

Hôm nay ăn củ kiệu
Lại nhớ về Tết ta
Bánh Tét vàng hoa cúc
Giấc mộng ngà đã qua!

Thong dong ba ngày Tết
Đã đi không có đi
Đang về thì chưa tới
Cho và nhận những gì?

Hồn sương còn ảo diễm
Huy hoàng vàng nắng mai
Bóng thời gian trôi khuất
Từ bi cõi tâm khai.