Wednesday, November 11, 2015

TĨNH LẶNG

Thư pháp Võ Việt Tuấn
TĨNH LẶNG

Thanh cầm sáu tiếng ngân xa
Trần gian hư ảo
Ta Bà

Không


Đến đi trong cõi sắc không
Dừng chân
Tĩnh lặng
Thong dong
Mây ngàn!


Chùa Phước Thiện, Sacramento, CA

No comments:

Post a Comment