Monday, November 2, 2015

Bán Tranh Đấu Giá gây Quỹ cho Học Bổng Quê Hương Nhơn Lý - Art Auction for Nhon Ly Scholarship Fund. By Nhon Ly Artist Hien Huynh


Bán Tranh Đấu Giá gây Quỹ cho Học Bổng Quê Hương Nhơn Lý 

Nhằm giới thiệu tài năng hoạ sỹ nghiệp dư, Huỳnh Lệ Hiền của Xã Nhơn Lý đến với mọi người và gây quỹ cho Học Bổng Quê Hương Nhơn Lý, đây là một trong những hoạt động hằng năm của Quỹ 
Khuyến Học Nhơn Lý. 

Huỳnh Lệ Hiền sinh ra và lớn lên ở Xã Nhơn Lý, tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật trường Đại Học Nghệ Thuật, Huế. Hiền đang dạy bộ môn Hội hoạ tại TPHCM. Chúng tôi xin được mạn phép kêu gọi quý vị Đồng hương Nhơn Lý và toàn thể quý vị trong và ngoài nước, mua tranh ủng hộ cho Học Bổng Quê Hương Nhơn Lý. Mỗi bức tranh trị giá bắt ở phần chú thích,  mỗi lần lên giá xin được ủng hộ $10. 

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi, Bạch X. Phẻ qua email kxbach@yahoo.com, với hoạ sỹ Hiền (Hiền Huỳnh's fb) hoặc trong phần comment phía dưới của bài này. Thời hạn đấu giá là bây giờ cho đến ngày 23 tháng Chạp năm 2015 or Jan. 30th, 2015. Xin kính mời quý vị. Xin thành thật ủng hộ việc làm tình nghĩa này.

Bạch X. Phẻ
   
Tranh #1 - 60x80 giá là 2,5 triệu VNĐ; $150

Tranh #2 - 50x 70 giá là 2,0 triệu VNĐ; $125
Tranh #3 - 45x65 giá là 2,0 triệu VNĐ - $125


Vũng Bấc KT 80x 150
Trinh #4 - Giá là 4,0 triệu VNĐ; beginning bit at $200

50x70 -
Tranh #5 - 50x 70 giá là 2,0 triệu VNĐ; $150


60x80
Trinh # 6 - Giá là 4,0 triệu VNĐ; beginning bit at $200

No comments:

Post a Comment