Showing posts with label Bạch Kim Phượng. Show all posts
Showing posts with label Bạch Kim Phượng. Show all posts

Thursday, September 14, 2017

Chị Sáu Tôi - MY MODEL SISTER


Chị Sáu Tôi

Chị em mình như thế
Trán vẫn rộng bao la
Luôn tự độ độ tha
Tâm ta và Tâm Mẹ.


Có những điều mới mẻ
Chị chia sẻ cho em
Mưa hay nắng bên thềm
Chị cũng đều san sẻ


Chị an vui mát mẻ
Giàu tình người vị tha
Ngay trong cõi Ta Bà
Chị ban vui cứu khổ

Có nỗi niềm thố lộ
Chị em mình giống nhau
Buồn vui hay khổ đau
Chúng ta đều nhớ Mẹ

Mẹ Từ Bi muôn thuở
Xin dìu dắt chúng con!
Ngày chị đưa tiễn em đi Ấn Độ.
Sacramento, September 4th, 2017