Tuesday, September 4, 2018

THẦY GIÁO LÀNG XƯƠNG LÝ

Lời dẫn từ chú Hân Võ:
Thầy Văn-giáo làng đã từ giã vĩnh viễn chúng ta, những đứa học trò nhỏ-một thời cặp sách đến lớp ê a với người. Thầy ra đi để lại một nỗi mất mát, thương tiếc, và khơi dậy một thời bao kỷ niệm... 

Xin nguyện cầu hương linh của Thầy sớm về cõi Niết Bàn.
Thành kính phân ưu với cô và gđ. 

Vì hoàn cảnh của Thầy, ra đi để lại một người vợ tàn tật (không biết cuộc sống của Cô rồi sẽ ra sao khi không còn thầy bên cạnh?), Hân xin đề nghị: Chúng ta quyên tiền phúng điếu; Trước là trang trải ma chay, sau là dư lại chút ít giao lại cho người lo lắng chăm sóc Cô. 
Nếu ai ủng hộ tiền phúng điếu, xin liên lạc:
Hân Võ (408-218-0747) ở Mỹ 
Như Thảo ở Sài Gòn 
Dathuc Tri Nguyen ở Nhơn Lý
hoặc gởi thẳng đến gđ. 
Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
Mô Phật
Thành kính phân ưu


THẦY GIÁO LÀNG XƯƠNG LÝ
Kính tiễn Thầy Văn

Thầy giáo làng năm ấy
Nay vĩnh viễn ra đi
Bao tuổi trẻ xuân thì
Học chữ vơi nghèo khó

Bao trẻ thơ bỡ ngỡ
Hay lạc lõng bơ vơ
Thầy bỏ công dạy dỗ
Ôi cái "hòm" lơ mơ!

Ai biết mà hoảng sợ
Học hành cho nên thân
Nay thành nhân hay thợ
Cũng là một trọng ân

Thầy đi như vạt nắng
Vực chiều loang ánh hồng
Thầy đi lòng nhẹ lắng
Tâm hương cõi hư không.  

Bạch X. Phẻ
Sacramento, CA

No comments:

Post a Comment