Thursday, September 13, 2018

TÂM và TẦM

USS Midways - San Diego. Photo: BXK

TÂM và TẦM 

Nếu kế hoặch có tầm, có tâm sẽ khác
Đất nước nào cũng sẽ tiến lên
Xin đừng học những gì đỗ nát
Đừng khóc than cho thân phận bọt bèo.

Bạch X. Phẻ