Showing posts with label Đinh Cường. Show all posts
Showing posts with label Đinh Cường. Show all posts

Thursday, February 23, 2017

Một Thoáng Chiêm Bao - Fleeting Glimpse of a Dream

Kiết Già - Tranh: Đinh Cường

Một Thoáng Chiêm Bao

Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
Khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao
Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận
Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao
                                         (Rừng Vạn Giã 1976)Fleeting Glimpse of a Dream

Your deep, innocent eyes on that day of gala
And your graceful, smiling lips dim the dazzling rays of the sun
Incarnating the virginal heron in the midst of the endless verdant prairie
In the fleeting glimpse of a dream, I’m in love with thee.
                                            Vạn Giã Forest, 1976.

Poem by Thích Tuệ Sỹ / Thơ Tuệ Sỹ
Translated by / Dịch bởi Bạch X. Phẻ
Edited by / Hiệu đính bởi GS. Nguyễn Văn Thái