Saturday, November 7, 2015

ĐIẾU VĂN Tưởng niệm Hoà Thượng Thích Hạnh Tuấn - GĐPT Miền Liễu Quán


Sau Lễ Cầu Siêu, Thọ Tang và Tưởng niệm Giác Linh Cố Hoà Thượng Thích Hạnh Tuấn của Miền Liễu Quán, bài hát Tôi Yêu Màu Lam và Giây Thân Ái đã ngân lên như lời tiễn biệt Giác Linh Cố Hoà Thượng. Photo: Trường Trần

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

ĐIẾU VĂN

Nhân ngày vía Đức Quan Âm Bồ Tát
Mùa Thu còn đầy lá vàng
Nắng ấm chưa tan
Duyên hạnh ngộ lỡ làng
Tin Thầy vừa quá vãng
Nghe như sét đánh ngang tai
Hỡi ôi!
Thầy thượng Hạnh hạ Tuấn đã ra đi
Lâm ly
Vô thường
Thầy xả bỏ báo thân với 39 hạ lạp
vừa tròn 60 tuổi xuân
Pháp danh: Thị Trạm
Pháp hiệu xuất gia: Hạnh Tuấn
Trần gian huyễn hoặc mông luân
Nhớ Giác linh xưa:
Trên quê hương Giáo Đông, xã Lộc Xuân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Một Oanh Vũ ra đời, 2 năm sau khi đất nước Việt Nam ngăn chia Nam Bắc
Từ nhỏ đã xuất gia
Lấy ngôi Phạm vũ làm nhà
Bao năm khó nhọc học hành cực khổ
Từ trường trung học Trần Quý Cáp
đến Phật học Viện Quảng Hương Già Lam
Thầy chuyên tâm tu học và giữ lòng rỗng lặng
Rồi theo vận nước nổi trôi
Năm 1984, Thầy vượt biển qua đảo Palau Galang
Nơi tị nạn Thầy giúp lập Chùa Kim Quang
Tiếp tục gieo trồng hạnh nguyện Bồ tát
Thầy cõi Từ Bi bát ngát
Năm 1985, định cư tại Hoa Kỳ
Nhớ từng tất ly
Năm xưa, Thầy vẫn cắp sách đến trường
Từ đại học cộng đồng ở San Francisco City
Đến đại học San Francisco State,
Rồi hậu đại học Thạc sỹ ở Harward, cuối cùng tiến sỹ ở UC Berkeley
Thầy là tấm gương sáng
Trên con đường tu tập và phụng sự tha nhân
Mang tinh hoa, văn hoá, và Phật pháp trong ngần
Đưa vào đất Mỹ
Ngài Tổng Vụ Tưởng Tổng Vụ Thanh Niên đầy từ bi
Luôn che chở đàn con dại
Ôi, cõi bồng lai
Từ thuở sum vầy đến ngày ly biệt
Vẫn nụ cười tươi, vẫn “Tôi Yêu Màu Lam” thanh khiết
Thầy luôn thương yêu tổ chức GĐPT Việt Nam tha thiết
Người con xứ Quảng thuần thành
Đem ánh sáng Đạo Vàng cứu độ chúng sanh
Với bốn tâm rộng lớn
Mọi sự đều thành, trụ, hoại, không
Thầy nay lại hoàn không
Chúng con quỳ xuống đây, chắp tay kính bái
Ngưỡng tiễn Giác Linh Hoà Thượng
Ngàn thương
Cầu mong Người mau trở lại Cõi Ta Bà
Tiếp tục hạnh nguyện độ tha
Thầy ơi, anh em chúng con vẫn còn cách xa
Ước nguyện sum vầy Sen Trắng
Vẫn động lặng
Nhưng với sự ra đi bất ngờ của Thầy
Sẽ làm cho chúng con thương yêu hơn và ngồi lại
Để niềm thao thức, trăn trở và hoài vọng của chư Tổ và Thầy
Được viên tròn
Chúng con nguyện được Hợp Nhất
Còn hay mất
Thầy vẫn là ánh Trăng
Vằng vặc
Vô tranh


Nam mô từ Lâm Tế Chúc Thánh chánh tông, tứ thập nhị thế, húy thượng Thị hạ Trạm, tự Hạnh Tuấn, hiệu Hải  Như, chi Giác linh Hoà Thượng thuỳ từ chứng giám.

Ngày 3 tháng 11, 2015

No comments:

Post a Comment