Saturday, March 27, 2021

LÊN VÀ XUỐNG NÚI

Cùng con tung tăng - Photo: BXP

 

LÊN VÀ XUỐNG NÚI


Sáng nay ta lên núi

Mưa phùn ướt nhẹ vai

Ai ở đây với núi

Tim nào ướt phôi phai


Trưa nay ai trên núi

Trà ngọt đắng bờ môi

Uống thinh không hương núi

Tự tại áng mây trôi


Chiều tối thời xuống núi

Vơi rớt nhẹ cái tôi

Mẹ cha trong bóng núi

Mưa từng hạt nhẹ rơi!


Tu Viện Diệu Nhân, Rescue, CA

Tâm Thường Định

No comments:

Post a Comment