Sunday, May 2, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: Điểm Tin Trong Ngày 2 tháng Năm, 2021

Hòa Thượng Thích Đôn Hậu: Định Hướng

 

Phật Giáo vẫn chủ trương:
– Giáo dục cho con người biết cải tạo. Bỏ những gì mê mờ, giận dữ và tham lam. Biết chuyển hướng tình thương, trau dồi Trí Tuệ, rèn luyện ý chí để sống một đời sống ích lợi cho bản thân, gia đình và xã hội.
– Đào tạo cho những người có sứ mạng trong công việc phục vụ chúng sanh có một ý chí vĩ đại, kiên cố, khả năng đầy đủ, tinh thần vị tha, biết thiết thực và sáng suốt trong công việc chuyển hóa mọi người. | https://sentrangusa.com/2021/05/03/tam-duc-tran-quang-thuan-cuoc-doi-cua-dai-lao-hoa-thuong-thich-don-hau-thoi-dai-bao-tap-1945-1968-dinh-huong/

Chưa bao giờ chúng ta thấy năng lực của sự tu tập vô cùng quí giá như hiện nay. Giáo pháp Phật đà là để sống chứ không phải để quảng diễn suông. Đã bao lần ta lập đi lập lại câu “đời là vô thường”, nhưng thực sự điều ấy có thể hiện một cách trầm hùng trong ta hay không khi phải đối diện với đại dịch đầy sợ hãi như thế này. Đất nước Hoa Kỳ có cùng chung đại nạn của nhân loại nhưng chúng ta vẫn còn may mắn so với nhiều quốc gia khác. Điều ấy cũng khẳng định phước báo của người dân nước này. Phước báo này cần được vun bồi từ mỗi người trong đó có người đệ tử Phật. Mỗi ngày chúng ta sống trong thiện ý, lòng bao dung và trách nhiệm với quê hương này sẽ là phước lợi cho hôm nay và mai sau của chúng ta. | https://sentrangusa.com/2021/05/03/thich-thang-hoan-thong-bach-phat-dan-pl-2565-2021/

Chỉ một sự ra đời của Ngài không thôi cũng đủ để chúng ta cúi đầu bái phục suốt cuộc đời mà không biết mỏi, nói chi đến một giáo lý vừa cao siêu diệu vợi, vừa thực tiễn mà Ngài đã trực diện vào giữa đêm MỒNG TÁM THÁNG CHẠP của hơn 2500 năm về trước. Hơn hai ngàn rưỡi năm trôi qua, chưa có một người thể nhập thực tại, chân lý trọn vẹn tương tợ. Ngày ấy nay lại trở về. Chúng ta đang vui mừng trong tủi hổ. Vui mừng vì từ ngày ấy đến nay, chúng ta được diễm phúc tắm gội trong ánh hào quang của một bậc Đại Giác. Tủi hổ vì từ ngày ấy đến nay, trải qua một chuỗi thời gian dài dậm dọc, chúng ta vẫn chưa đạt được một công trình khai phóng nội tâm nào khả dĩ tương xứng trong muôn một đối với Ngài! | https://sentrangusa.com/2021/05/01/thich-minh-dat-giua-long-the-gian/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 02 THÁNG NĂM, 2021:

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Lời giới Thiệu “Như Áng Mây Bay” | https://sentrangusa.com/2021/05/02/tam-huy-huynh-kim-quang-loi-gioi-thieu-nhu-an-may-bay/

Tâm Đức Trần Quang Thuận (1930-2017): Thay Lời Tựa “Như Áng Mây Bay”, Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu | https://sentrangusa.com/2021/05/02/tam-duc-tran-quang-thuan-thay-loi-tua-nhu-ang-may-bay-cuoc-doi-cua-dai-lao-hoa-thuong-thich-don-hau/

Tâm Đức Trần Quang Thuận (1930-2017): Phật Giáo Việt Nam Vào Cuối Thế Kỷ 19 Đầu Thế Kỷ 20 | https://sentrangusa.com/2021/05/02/tam-duc-tran-quang-thuan-phat-giao-viet-nam-vao-cuoi-the-ky-19-dau-the-ky-20/

Tâm Đức Trần Quang Thuận: Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu | Thời Đại Bão Táp (1945-1968) | Định Hướng | https://sentrangusa.com/2021/05/03/tam-duc-tran-quang-thuan-cuoc-doi-cua-dai-lao-hoa-thuong-thich-don-hau-thoi-dai-bao-tap-1945-1968-dinh-huong/179056218_483066783027569_3241402606302208820_n.jpg179508330_475788313672749_4988268524449363551_n.jpg
179784012_2967682510133706_6667522918067300942_n.jpg
180173004_924270688134086_7056981681494215479_n.jpg181166405_564572984511442_1984897626315676368_n.jpg
Summer Adams: Finding Ways to Educate Our Children with Buddhist Wisdom | https://sentrangusa.com/2021/05/02/summer-adams-finding-ways-to-educate-our-children-with-buddhist-wisdom/

Ven. Thích Như Điển | Hoa Đàm dịch Anh: Education In Present Time For Overseas Vietnamese Youth | https://sentrangusa.com/2021/05/02/ven-thich-nhu-dien-hoa-dam-dich-anh-education-in-present-time-for-overseas-vietnamese-youth/

Thích Đạo Quảng: Học và Hành trong Nếp Sống Tôn Giáo | https://sentrangusa.com/2021/05/01/thich-dao-quang/

Nguyệt San Chánh Pháp, Số 114, Mừng Phật Đản, PL 2565 | https://sentrangusa.com/2021/05/03/nguyet-san-chanh-phap-so-114-mung-phat-dan-pl-2565/

No comments:

Post a Comment