Saturday, April 28, 2018

Chùa Phước Sa Nhơn Lý Duyên Khởi Khai Sơn và Qua Mấy Đời Tái Kiến Thiết

Chùa Phước Sa Nhơn Lý Duyên Khởi Khai Sơn và Qua Mấy Đời Tái Kiến Thiết

DUYÊN KHỞI : PHẬT LỒI HIỂN LỘ

Năm Kỷ Mùi 1919 bão tố mất mùa đói kém khắp nơi, gạo không có ăn, chết đói rất nhiều phải lên rừng núi đào củ mài, hái rau trái ăn thay cơm bữa. 
Tháng 9 năm ấy vừa qua cơn bão biển, ông Thước ở xóm mới (nay Lý Hòa) đi đào còng và phát hiện đầu Phật lồi lên gần với hố nước (sau lưng chùa Giác Hải bây giờ) bà con đào lên sau đó đem lên trên trảng đất ruộng bằng trên núi Cấm thường gọi rẫy ông Tín che mái Am tranh thờ Phật Bà Quan Âm. Tự dưng năm đó và những năm sau yên bình mùa màng thuận lợi. Bà con xa hương lại quay về nhà cửa nhiều thêm. 
Năm 1922 Đình Xương Lý sửa chữa lợp lại mái tranh bà con lên kẻ đánh tranh, người chẻ lạt. Bỗng nhiên chiếc rựa ông Biện Đình xổ cán bay thẳng xuống lùm phía sau nhà ông Bộ Phán, ông chui xuống lùm cây rậm rạp tìm và phát hiện cái bao mở ra thấy Đức Phật Quan Âm. Ông la lên và vác lên sân Đình...thì ra ăn trộm mang vác chưa ra khỏi làng và bỏ lại đây. 
Thời ấy tiếng đồn lan xa Phật lồi ở xứ Vũng Cát Xương linh hiển nên bị ăn trộm khiêng đi nhưng không biết tại vì sao bỏ lại. 
Cuối cùng quý cụ bàn bạc lên trên triền núi phía trước biển phía trên Đền Thánh và Lăng ông Nam Hải xây chùa thờ tự. Từ đó phá dỡ núi xây chùa gỗ mái chái lợp tranh năm 1924 khánh thành thỉnh tượng Phật Quan Âm thờ nên tục gọi Chùa Bà.

** XÂY DỰNG & NHỮNG ĐỜI TRỤ TRÌ
Đến năm 1947 sửa chữa lợp ngói nhân có Ngài Hòa Thượng Thiên Bình - Thích Tâm Đạt về là tế độ cứu bạt nịch tử và mở đàn truyền giới quy y rất đông. Mời ngài quang lâm chứng minh và khai sơn lấy tên Phước Sa Tự từ đó. 
- Ngài Thích Thiện Giai ( trung niên xuất gia thường gọi thầy Cả) chính thức trụ trì khi đã thọ đại giới tỳ kheo tại Tổ Đình Thiên Bình và là Trụ trì đời thứ nhất, tháp ngài ở trước cổng chùa. 
- Năm 1954 chùa Ông phía dưới bị chiến tranh phá sập nên bà con hiến cúng dời chùa Phước Sa đã xuống cấp từ bên trên ( nay là đất Tháp chuông) xuống Tái thiết mới là Chùa Phước Sa ngày nay. Thầy Cả mất năm 1968 tháp tôn trí trước cổng chùa. 
- Đệ tử là Thầy Thích Đồng Nhiên trụ trì đời thứ 2. Năm 1973 tái thiết Chùa Phước Sa mới và xây trường Bồ Đề để con em ở xã nhà có nơi ăn học. 
Năm 1977 thầy giao chùa Phước Sa lại cho Thầy Đồng Lực sư đệ trụ trì thầy vào xây chùa Giác Hải ở khi đồi Miếu Bà xóm mới. 
Năm 1978 bão số 3 tháng 5 làm chết nhiều người, mùa đông năm đó lại bị mất thể Phật lồi... Nhưng cuối cùng tìm lại được tại dốc chùa Thiên Long ngõ đò khe đá. 
- Năm 1989 Xây dựng nhà Tổ, những năm sau đó nới rộng chùa, xây cổng ngõ, tượng Quan Âm lộ thiên trước sân chùa. 
- Cuối năm 1999 thỉnh thầy Thích Đồng Tín trụ trì đời thứ tư. 
- Năm 2000 - 2001 nâng đường xây trụ cổng. 
- Năm 2002 Xây giảng đường công trình phụ. 
- Tháng 25/8/2009 âm lịch triệt hạ toàn bộ chánh điện, nhà Tổ. 
Tháng 10/2009 đặt đá xây dựng và hoàn thiện Chánh điện, Tượng Phật Di Lăc, Tượng Phật lộ thiên Quan Thế Âm cao 12m trên triền núi do nữ thí chủ Sài Gòn Phật Bà báo mộng tìm về vận động hiến cúng. 
Ngày 19/2/2015 Âm Lịch Lễ Đúc Chuông 1tấn diễn ra và hoàn thiện Tháp chuông cuối năm đó. 
Trải qua bao nhiêu thời kỳ từ khó khăn vật chất cho đến ngày nay. Sự linh ứng nhiệm màu của Bồ Tát Quan Thế Âm mới có chùa Phước Sa và đạo Phật lan tỏa khắp xã nhà. Thật tự hào một vùng quê biên địa hạ tiện, cập miệt lệ sa mà có đến 4 chùa, 1tịnh xá, 1tịnh thất và 2 thất Cao Đài. Lành thay vui thay... 

*** XÂY DỰNG NHÀ TỔ
Hiện nay Thầy Thích Đồng Tín cùng Ban Đốc Công Xây Dựng kêu gọi bà con bổn đạo Phật tử xa gần phát tâm hỷ cúng để xây dựng Tổ Đường & Tăng Phòng. Mong quý bà con hỷ cúng để công trình Tái Thiết Chùa Phước Sa thập phần viên mãn. 
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Liên lạc: Thầy Thích Đồng Tín 
chủ TK số ĐT: 01628630529 - 01692410840.
Hoặc PT Vạn Thi (anh Hai Thí) Tr BXD ĐT: 01676717135
Pt Vạn Tuệ (A. Trí) TK BXD : 0981427211
Pt Đồng Tuyên (A. Nha) KTXD : 0914221820
Pt Vạn Minh (A. Tuấn) thủ quỹ 1: 0914570263
Pt Vạn Mỹ ( E. Sáu ) thủ quỹ 2 : 01682341113
Pt Vạn Lịch (E.Thanh) Hậu cần 01663847472

Vạn Tuệ thông tin.

No comments:

Post a Comment