Friday, April 30, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: Điểm Tin Trong Ngày 30 tháng Tư, 2021

Phạm Công Thiện

Phật Giáo Việt Nam: Chính Trị, Lịch Sử và Chủ Nghĩa Hư Vô Quốc Tế

Hướng đi của Phật Giáo Việt Nam là Ði Tới Giác Ngộ, đi tới sự Tỉnh Thức. Mà Giác Ngộ Tỉnh Thức có nghĩa là thể hiện thực hiện một Sự Quyết Ðịnh Vĩ Đại Nhất của kiếp người, một đại Thệ Nguyện cho tất cả chúng sinh; trong bất cứ mọi trường hợp nghịch cảnh lớn lao nhất vẫn như bất động, với lòng từ bi vô biên và với trí Bát Nhã vô hạn, tự giải thoát mình và giải thoát tất cả chúng sinh, vì mình là chúng sinh. Giác ngộ, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ðó là Phát Bồ Ðề Tâm. | https://sentrangusa.com/2021/04/30/pham-cong-thien-phat-giao-viet-nam-chinh-tri-lich-su-va-chu-nghia-hu-vo-quoc-te/


Cũng như một dân tộc nhược tiểu phải trưởng thành trong khổ nhục, phải chọn cái phi lý của chiến tranh, phải tồn tại trong sự tàn phá điêu linh thống khổ; cũng vậy, tình yêu luôn luôn chọn vùng nào nhức nhối nhất trong thân thể mà tồn tại và trưởng thành. Rồi khi dân tộc nhược tiểu kia đã bước vào vùng có ánh sáng của độc lập và tự do, những anh dũng và hy sinh được gởi lại hết cho bóng tối của núi rừng. Cũng vậy, tình yêu vĩnh viễn là một sợi tơ trời trong trí nhớ. | https://sentrangusa.com/2021/04/30/tue-sy-chien-tranh-tinh-yeu-hoai-niem-va-truyen-ngan-vo-hong/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 30 THÁNG TƯ, 2021

Nhiều tác giả: Phật Điển Phổ Thông – Dẫn vào Tuệ Giác Phật | Kỳ 1- Bối Cảnh Biên Dịch và Cộng Tác Viên [ Song ngữ – Bilinguals ] | https://sentrangusa.com/2021/04/29/nhieu-tac-gia-phat-dien-pho-thong-dan-vao-tue-giac-phat-ky-1-boi-canh-bien-dich-va-cong-tac-vien-song-ngu-bilinguals/

 THÔNG BÁO TẶNG SÁCH Hiện nay Phật Việt Tùng Thư [ https://thuvienphatviet.com/ ] vẫn còn 100 bộ ấn bản dịch Việt "Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật", và ấn bản Anh ngữ "Common Buddhist Text Guidance and Insight from the Buddha", đặc biệt dành tặng cho quý anh chị trưởng GĐPT, không phân biệt BHD:-), hầu làm tư liệu tham khảo trong việc tu học và hướng dẫn đoàn sinh. Quý anh chị có nhu cầu, xin liên lạc Trưởng Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ: email: tamthuongdinh@gmail.com, hoặc inbox facebook: https://www.facebook.com/khoebach
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thích Huyền Vi: Triết Học cho Giáo Dục Gia Trong Thế Giới Cuồng Loạn | https://sentrangusa.com/2021/04/30/thich-huyen-vi-triet-hoc-cho-giao-duc-gia-trong-the-gioi-cuong-loan/

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Thống Nhất Gia Ðình Phật Tử Việt Nam | https://sentrangusa.com/2021/04/30/phuc-trung-huynh-ai-tong-luoc-su-gia-dinh-phat-tu-viet-nam-thoi-ky-thong-nhat-gia-dinh-phat-tu-viet-nam/

Matthieu Ricard, Christophe Andre, và Alexandre Jollien: Cái Tôi, Người và Bản Ngã | https://sentrangusa.com/2021/04/30/matthieu-ricard-christophe-andre-va-alexandre-jollien-cai-toi-nguoi-va-ban-nga/

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn (2007): Nhìn Dưới Khía Cạnh Tâm Lý Dân Tộc và Tâm Lý Trị Liệu | https://sentrangusa.com/2021/04/30/nguyen-tho-tran-kiem-doan-nhin-duoi-khia-canh-tam-ly-dan-toc-va-tam-ly-tri-lieu/

Quảng Pháp: Nền Hòa Bình Đích Thật | https://sentrangusa.com/2021/04/30/quang-phap-nen-hoa-binh-nhu-that/

Uyên Nguyên: Tiếc Thương Hòa Bình | https://sentrangusa.com/2021/04/30/uyen-nguyen-tiec-thuong-hoa-binh/

No comments:

Post a Comment