Monday, April 12, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 12 THÁNG TƯ, 2021

Như Tâm Trí Thủ | Toàn Tập: Lời Giới Thiệu Cho Tập San 

Công Đức Nhẫn Nhục Của Ni Chúng Diệu Đức

 THICH TRI THU 1.jpg


TÂM NHƯ TRÍ THỦ | Toàn tập: ... Muốn đánh dấu một trình độ tu tập, muốn ghi lại một vài quan điểm, kinh nghiệm lợi ích thiết thực đã điêu luyện trong những ngày tịnh tu theo giáo lý vô thượng, và cũng để kỷ niệm ba tháng an cư vừa qua; các cô tu học tại trường Sư nữ Diệu Đức đã viết tập Công đức nhẫn nhục này.
Trong tập sách, các đạo hữu muốn tìm một áng văn tuyệt tác hay một giáo lý thâm huyền, chắc chắn khó có thể làm thỏa mãn được. Nhưng nếu các đạo hữu muốn có một phương châm để lập thân xử thế, muốn đạt mục đích thành công theo chí hướng của mình bất cứ trường hợp nào, tôi thấy tập sách này không phải là vô bổ. Vì nhẫn nhục là nền tảng cho cả hàng muôn ý nghĩ lành mạnh, lời nói lành mạnh và việc làm lành mạnh.
Và chỉ có con người lành mạnh mới tạo nên một thế giới an vui kiện toàn... | https://sentrangusa.com/2021/04/12/nhu-tam-tri-thu-toan-tap-loi-gioi-thieu-cho-tap-san-cong-duc-nhan-nhuc-cua-ni-chung-dieu-duc/

Thích Trí Hải (1906 – 1979) 1.jpg
Ở nước ta xưa nay tùy duyên, mỗi địa phương giáo pháp tổ chức riêng biệt nhưng với tình thế hiện tại, chúng ta không thể rời rạc nhau mà cần phải thống nhất lại thành một đoàn thể lớn mạnh để việc truyền bá chính pháp được nhiều bề thuận lợi. | https://sentrangusa.com/2021/04/12/thich-tri-hai-1906-1979-hoi-ky-thanh-lap-hoi-phat-giao-viet-nam-thoi-ky-thu-nam-tong-hoi-phat-giao-viet-nam/ 

Bài Mới Cập Nhật, ngày 12 tháng Tư, 2021

1. Thích Thiện Hạnh: Nhân một bài thơ về HT Thích Trí Thủ | https://sentrangusa.com/2021/04/12/thich-thien-hanh-nhan-mot-bai-tho-ve-ht-thich-tri-thu/

2. Tâm Như Trí Thủ | Toàn Tập: Thử Vạch Một Quy Chế Cho Tăng Sỹ Và Một Chương Trình Đào Tạo Tăng Sinh | https://sentrangusa.com/2021/04/12/tam-nhu-tri-thu-toan-tap-thu-vach-mot-quy-che-cho-tang-sy-va-mot-chuong-trinh-dao-tao-tang-sinh/

3. Đức Tuệ Bùi Lê Tuấn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức GĐPT | https://sentrangusa.com/2021/04/12/duc-tue-bui-le-tuan-tieu-luan-ket-khoa-van-hanh-i-nhung-yeu-to-dac-thu-trong-nghe-thuat-lanh-dao-doi-voi-to-chuc-gdpt/

4. Joel Magnuson | Willamette University | CJBS: Pragmatism, Institutionalism, and Buddhism: Toward a Synthesis for Socially Engaged Buddhist Economics | https://sentrangusa.com/2021/04/12/joel-magnuson-willamette-university-cjbs-pragmatism-institutionalism-and-buddhism-toward-a-synthesis-for-socially-engaged-buddhist-economics/

5. Đạt Lai Lạt Ma: Làm thế nào để trở thành Phật tử trong Thế giới ngày nay | How to Be a Buddhist in Today’s World | https://sentrangusa.com/2021/04/12/dat-lai-lat-ma-lam-the-nao-de-tro-thanh-phat-tu-trong-the-gioi-ngay-nay-how-to-be-a-buddhist-in-todays-world/

6. Khe Hy | Productivity Hub: The trauma of public speaking and other reasons you need Buddhism in your work life | https://sentrangusa.com/2021/04/12/khe-hy-productivity-hub-the-trauma-of-public-speaking-and-other-reasons-you-need-buddhism-in-your-work-life/

7. Jonathan Wolf | YouTime Coaching: How to Communicate More Like Buddha with Your Kids | https://sentrangusa.com/2021/04/12/jonathan-wolf-youtime-coaching-how-to-communicate-more-like-buddha-with-your-kids/

No comments:

Post a Comment