Thursday, April 8, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 08 THÁNG TƯ, 2021

THÍCH NHẤT HẠNH: Tái lập truyền thông và đem lại sự hòa giải là chuyện có thể làm được...

 hoa-dam-2-truyen-thong-phat-giao.jpg

Tái lập truyền thông và đem lại sự hòa giải là chuyện có thể làm được. Sự thực tập ái ngữ và lắng nghe giúp cho chúng ta thiết lập lại truyền thông và đưa tới sự hòa giải. “Anh ơi, em biết là anh có rất nhiều khổ đau trong những năm vừa qua. Em đã không giúp gì được cho anh mà còn làm cho tình trạng trở nên tệ hại hơn. Em xin lỗi anh! Em không cố ý làm cho anh khổ. Nhưng em đã không thấy và không hiểu được nỗi khổ niềm đau trong anh, vì vậy anh phải giúp cho em. Anh phải nói cho em biết những gì trong lòng anh, những khó khăn và những khổ đau của anh. Em tin chắc rằng nếu hiểu được khổ đau trong anh thì em sẽ không hành xử như em đã từng làm những năm qua. Anh phải giúp cho em. Anh phải nói cho em biết những gì chất chứa trong lòng. “Đó là ái ngữ, là chìa khóa để mở cửa trái tim của người kia. Sự thực tập này rất là hiệu nghiệm, cho dù là giữa hai người đã có khó khăn trong 5 năm rồi. Người kia sẽ nói cho ta biết những gì trong trái tim họ và bây giờ ta có thể thực tập như Bồ tát Avalokiteshvara (Bồ tát Quán Thế Âm): Chỉ lắng nghe thôi và lắng nghe với tâm từ bi. Lắng nghe với tâm từ bi có mục đích: Giúp cho người kia trải hết lòng ra để cho họ bớt khổ.

Nếu người kia có những cái thấy sai lầm thì ta cũng không nên cắt ngang. Ta phải để cho người kia nói. Sau này, nếu có thì giờ thì ta sẽ cung cấp vài dữ kiện để người kia thấy được tri giác sai lầm đó, nhưng bây giờ thì chưa. Bây giờ là lúc mình thiết lập lại truyền thông và hòa giải với nhau. | Pháp thoại của Sư Ông Làng Mai ngày 27. 10. 2014 trong khóa tu chánh niệm dành cho thầy cô giáo và các nhà giáo dục được tổ chức tại Làng Mai từ ngày 25/10 – 1/11/2014 | https://sentrangusa.com/2021/01/12/hoa-dam-2-nghi-ve-truyen-thong-phat-giao/

DVTGP - Hòa bình, bạo lực, và tội ác.jpg

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT | Hòa bình, bạo lực, và tội ác:
Chuyện kể trong đây cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức và các điều kiện kinh tế của dân chúng. Nó chỉ ra rằng nguyên nhân chính cho sự suy giảm dần đạo đức là nghèo đói, chênh lệch kinh tế, và đói kém. Nó cũng cho thấy rằng thông qua sự phục hồi các tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội mà một trật tự xã hội thịnh vượng cũng được khôi phục. Đoạn đầu kể theo một câu chuyện quá khứ xa xôi, nhưng sau đó được mở rộng vào tương lai xa xôi, khi đức Phật kế tiếp, đức Di-lặc/ Từ Thị Tôn (Metteyya), sẽ xuất hiện (mặc dù một thời đại hoàng kim tương lai như vậy sẽ tự nó đến một lúc cũng suy vong). Chuyện kể hàm ý rằng tuổi thọ của loài người tăng giảm tỷ lệ với đạo đức tổng thể. | https://sentrangusa.com/2021/04/08/dvtgp-hoa-binh-bao-luc-va-toi-ac-peace-violence-and-crime-th-32-ngheo-kho-va-bat-binh-dang-tai-san-la-nguyen-nhan-xa-hoi-bat-an-va-suy-doi-dao-duc-th-32-poverty-and-disparity-in-wealth-as-a/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 8 THÁNG TƯ, 2021 [ gồm các bài Việt ngữ, Song ngữ và Anh Ngữ ]

1. Nguyễn Hưng Quốc: Chuyện dạy tiếng Việt như một ngôn-ngữ-một-rưỡi | https://sentrangusa.com/2021/04/08/nguyen-hung-quoc-chuyen-day-tieng-viet-nhu-mot-ngon-ngu-mot-ruoi/

2. Hồi Ký Nguyễn Xuân Thu: Chương 2: Những chặng đường học tập | Chapter 2: My Education Journey | https://sentrangusa.com/2021/04/08/hoi-ky-nguyen-xuan-thu-chuong-2-nhung-chang-duong-hoc-tap-chapter-2-my-education-journey/

3. David Loy | Rocky Mountain Ecodharma Retreat Center | CJBS: Ecodharma: a new Buddhist path? | https://sentrangusa.com/2021/04/08/david-loy-rocky-mountain-ecodharma-retreat-center-ecodharma-a-new-buddhist-path/

4. Sen Trắng: Mừng Sinh Nhật H.Tr Nguyên An Tôn Thất Thái | https://sentrangusa.com/2021/04/08/sen-trang-mung-sinh-nhat-h-tr-nguyen-an-ton-that-thai/

5. Kobayashi Issa ( 小林一茶, Tiểu Lâm Nhất Trà) | Pháp Hoan dịch Việt: 51 bài Haiku | https://sentrangusa.com/2021/04/08/kobayashi-issa-%e5%b0%8f%e6%9e%97%e4%b8%80%e8%8c%b6-tieu-lam-nhat-tra-phap-hoan-dich-viet-51-bai-haiku/

6. Matty Weingast | BCBS: The First Free Women: Poems of the Early Buddhist Nuns | https://sentrangusa.com/2021/04/08/matty-weingast-bcbs-the-first-free-women-poems-of-the-early-buddhist-nuns/

7. Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Vai Trò Huynh Trưởng | https://sentrangusa.com/2021/04/08/quang-tinh-nguyen-chi-thanh-tieu-luan-ket-khoa-van-hanh-i-lam-moi-sinh-hoat-gia-dinh-phat-tu-viet-nam-tai-hoa-ky/

8. Tâm Hảo Hồ Phùng: Ai là tác giả huy hiệu Hoa Sen Trắng và bài ca Dây Thân Ái? | https://sentrangusa.com/2021/04/08/tam-hao-ho-phung-ai-la-tac-gia-huy-hieu-hoa-sen-trang-va-bai-ca-day-than-ai/

No comments:

Post a Comment