Sunday, April 18, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 18 THÁNG TƯ, 2021

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Hãy là Tình Yêu Thương vì một Thế giới Tốt đẹp hơn | Be the Love for One Better World 

DAT LAI LAT MA 14 - 23.jpg


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: ... Khi sống lưu vong, gặp gỡ những người đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những con người như nhau – về thể chất, tinh thần và tình cảm. Mặc dù vậy, chúng ta phải đối mặt với sự chia rẽ lan rộng dẫn đến sự xung đột và bạo lực. Trong quá khứ, người ta thường có quan điểm hạn hẹp thiển cận; mối quan tâm của họ chỉ giới hạn ở phạm vi đất nước của mình mà thôi. Bây giờ, chúng ta phải nghĩ đến toàn thế giới. Điều này vừa thực tế, vừa mang lại lợi ích thiết thực. | https://sentrangusa.com/2021/04/18/duc-dat-lai-lat-ma-hay-la-tinh-yeu-thuong-vi-mot-the-gioi-tot-dep-hon-be-the-love-for-one-better-world/

THICH NHAT HANH 70.jpg

THÍCH NHẤT HẠNH: Tái lập truyền thông và đem lại sự hòa giải là chuyện có thể làm được. Sự thực tập ái ngữ và lắng nghe giúp cho chúng ta thiết lập lại truyền thông và đưa tới sự hòa giải. “Anh ơi, em biết là anh có rất nhiều khổ đau trong những năm vừa qua. Em đã không giúp gì được cho anh mà còn làm cho tình trạng trở nên tệ hại hơn. Em xin lỗi anh! Em không cố ý làm cho anh khổ. Nhưng em đã không thấy và không hiểu được nỗi khổ niềm đau trong anh, vì vậy anh phải giúp cho em. Anh phải nói cho em biết những gì trong lòng anh, những khó khăn và những khổ đau của anh. Em tin chắc rằng nếu hiểu được khổ đau trong anh thì em sẽ không hành xử như em đã từng làm những năm qua. Anh phải giúp cho em. Anh phải nói cho em biết những gì chất chứa trong lòng. “Đó là ái ngữ, là chìa khóa để mở cửa trái tim của người kia. Sự thực tập này rất là hiệu nghiệm, cho dù là giữa hai người đã có khó khăn trong 5 năm rồi. Người kia sẽ nói cho ta biết những gì trong trái tim họ và bây giờ ta có thể thực tập như Bồ tát Avalokiteshvara (Bồ tát Quán Thế Âm): Chỉ lắng nghe thôi và lắng nghe với tâm từ bi. Lắng nghe với tâm từ bi có mục đích: Giúp cho người kia trải hết lòng ra để cho họ bớt khổ.
Nếu người kia có những cái thấy sai lầm thì ta cũng không nên cắt ngang. Ta phải để cho người kia nói. Sau này, nếu có thì giờ thì ta sẽ cung cấp vài dữ kiện để người kia thấy được tri giác sai lầm đó, nhưng bây giờ thì chưa. Bây giờ là lúc mình thiết lập lại truyền thông và hòa giải với nhau. | https://sentrangusa.com/2021/04/18/thich-nhat-hanh-chanh-ngu-3/

BÀI MỚI CẬP NHẬT 18 THÁNG TƯ, 2021

1. Thích Thắng Hoan: Đức Phật, Nhà Đại Cách Mạng | https://sentrangusa.com/2021/04/18/thich-thang-hoan-duc-phat-nha-dai-cach-mang/

2. Quang Thái: Chùa Quang Thiện tổ chức Lễ Tiểu Tường Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | https://sentrangusa.com/2021/04/18/quang-thai-chua-quang-thien-to-chuc-le-tieu-tuong-truong-lao-hoa-thuong-thich-quang-do-de-ngu-tang-thong-ghpgvntn/

3. Quảng Pháp: Để Có Một “Diễn Đàn Mở” đúng nghĩa cho Sen Trắng | https://sentrangusa.com/2021/04/18/quang-phap-de-tao-dieu-kien-cho-mot-dien-dan-mo-that-mo-cua-sen-trang/

4. GĐPT Tường Vân, Lowell: Trước tình trạng kì thị chủng tộc | How to be an Active Ally- Vietnamese Youth Conference | https://sentrangusa.com/2021/04/18/gdpt-tuong-van-lowell-truoc-tinh-trang-ki-thi-chung-toc-how-to-be-an-active-ally-vietnamese-youth-conference/

5. Tâm Minh Vương Thúy Nga | Chúng Tôi Học Kinh: Duy Thức Học | Kỳ I | https://sentrangusa.com/2021/04/18/tam-minh-vuong-thuy-nga-chung-toi-hoc-kinh-duy-thuc-hoc-ky-i/

6. Thích Từ Lực: Những Chuyện Nên Nhớ, Những Điều Nên Quên | https://sentrangusa.com/2021/04/18/thich-tu-luc-nhung-chuyen-nen-nho-nhung-dieu-nen-quen/

7. GĐPT Ngọc Nhiên, TX, Trở Lại Những Ngày Sinh Hoạt Bình Thường | https://sentrangusa.com/2021/04/19/gdpt-ngoc-nhien-tx-tro-lai-nhung-ngay-sinh-hoat-binh-thuong/

8. Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Mệ Nguyên Phi Lê Thị Bay | Thân Mẫu Sư Cô Phổ Châu | https://sentrangusa.com/2021/04/19/nhat-tam-cau-nguyen-huong-linh-me-nguyen-phi-le-thi-bay-than-mau-su-co-pho-hoa/

9. Tưởng Nguyện Tân Viên Tịch Sa Di Bồ Tát Giới pháp danh Chúc Tuyên, pháp tự Giác Chiếu | https://sentrangusa.com/2021/04/19/tuong-niem-tan-vien-tich-sa-di-bo-tat-gioi-phap-danh-chuc-tuyen-phap-tu-giac-chieu/

No comments:

Post a Comment