Friday, April 2, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 02 THÁNG TƯ, 2021

GĐPTVNHK Hưởng Ứng Lời Kêu Gọi “Ngày Hội Trồng Cây” và Tái Thiết Tu Viện Pháp Vương, San Diego.

 DVTGP - M.97 Loving kindness.jpg


Tâm từ là đối trị của tâm sân, không có tâm từ ái đối với chúng sanh. Ở đây do bởi từ mà phát sinh hỷ khi ta có cùng một mục đích chung với những người khác, như cùng thọ dụng chung v.v.. Từ, đó là hỷ, là ái, là mong cầu, là hy vọng vì an lạc của người khác. Tình cảm thân ái không bị ô nhiễm bởi các nguyên nhân như mong cầu báo đáp, hay tham nhiễm trong các dục. Đây là là ý nghĩa của tâm từ. | Śikṣā-samuccaya of Śāntideva, ch.12, dịch Anh from Sanskrit by D.S. | https://sentrangusa.com/2021/04/02/dvtgp-tu-va-bi-loving-kindness-and-compassion-m-97-tam-tu-m-97-m-97-loving-kindness/

THICH TU LUC 3.jpg

Bất giác nhìn lại chính mình, thì ra tôi đã quyết chí chọn con đường Bồ tát hạnh, và nguyện suốt đời theo chân Phật. | https://sentrangusa.com/2021/04/01/thich-tu-luc-40-nam-o-my-xay-dung-dao-trang-noi-ket-tinh-than-2/

BÀI MỚI CẬP NHẬT 4 THÁNG 2, 2021:

1. Hùng Khanh (Nguyên Hùng Võ Đình Cường): Cần hiểu đúng đắn ý nghĩa Gia đình Phật tử | Kỳ I https://sentrangusa.com/2021/04/01/hung-khanh-vo-dinh-cuong-can-hieu-dung-dan-y-nghia-gia-dinh-phat-tu-ky-i/

2. Nguyễn Xuân Thu | Hồi Ký: Hành Trình Từ Trường Làng Đến Đại Học Quốc tế RMIT Việt Nam | Kỳ 1-Nguyễn Xuân Thu và tầm của cái tâm | https://sentrangusa.com/2021/04/01/nguyen-xuan-thu-hoi-ky-hanh-trinh-tu-truong-lang-den-dai-hoc-quoc-te-rmit-viet-nam-journey-from-a-village-school-to-the-rmit-international-university-vietnam-a-memoir-ky-1-nguyen-xuan-thu-va-t/

3. Lý Đợi: Phật Đạo Nho của Trương Lộ https://sentrangusa.com/2021/04/01/ly-doi-phat-dao-nho-cua-truong-lo/

4. Izumi Shikibu (和泉式部 Hòa Tuyền Thức Bộ) | Pháp Hoan dịch Việt: 30 bài Waka | https://sentrangusa.com/2021/04/01/izumi-shikibu-%e5%92%8c%e6%b3%89%e5%bc%8f%e9%83%a8-hoa-tuyen-thuc-bo-phap-hoan-dich-viet-30-bai-waka/

5. Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: The Heart of the Buddha’s Teachings | https://sentrangusa.com/2021/04/01/buddhism-for-kids-basic-buddhism-facts-about-buddhism-for-kids-the-heart-of-the-buddhas-teachings/

6. DVTGP: Từ và Bi | Loving kindness and compassion | M.97 Tâm từ | M.97 M.97 Loving kindness | https://sentrangusa.com/2021/04/02/dvtgp-tu-va-bi-loving-kindness-and-compassion-m-97-tam-tu-m-97-m-97-loving-kindness/

7. Pháp Vương Academy: Thông Báo Khai Giảng Khoá Học Mùa Hè Cho Các Em của Pháp Vương Academy ngày 05 tháng 06, 2021 https://sentrangusa.com/2021/04/02/phap-vuong-academy-thong-bao-khai-giang-khoa-hoc-mua-he-cho-cac-em-cua-phap-vuong-academy-ngay-05-thang-06-2021/

8. GĐPTVNHK Hưởng Ứng Lời Kêu Gọi “Ngày Hội Trồng Cây” và Tái Thiết Tu Viện Pháp Vương, San Diego. | https://sentrangusa.com/2021/04/02/gdptvnhk-huong-ung-loi-keu-goi-ngay-hoi-trong-cay-va-tai-thiet-tu-vien-phap-vuong-san-diego/

9. Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ ba: Chùa Quán Sứ, Hội Bắc Kỳ Phật Giáo | https://sentrangusa.com/2021/04/01/thich-tri-hai-1906-1979-hoi-ky-thanh-lap-hoi-phat-giao-viet-nam-thoi-ky-thu-ba-chua-quan-su-hoi-bac-ky-phat-giao/

10. Pháp Hiền cư sỹ: Thế giới yêu cầu gì về phía chúng ta | https://sentrangusa.com/2021/04/01/phap-hien-cu-sy-the-gioi-yeu-cau-gi-ve-phia-chung-ta/

11. Nguyệt San Chánh Pháp Số 113 | tháng 04, 2021 | https://sentrangusa.com/2021/04/01/nguyet-san-chanh-phap-so-113-thang-04-2021/

No comments:

Post a Comment