Friday, April 16, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 16 THÁNG TƯ, 2021

DVTGP: Từ ái và kham nhẫn | Loving kindness and patient acceptance

 DVTGP - Từ ái và kham nhẫn.jpg


Đoạn này là lối diễn đạt có tính kinh điển về phẩm tính của mettā, từ tâm, và thường được tụng, bằng tiếng Pāli, để tu tập phẩm tính này và tạo ra một sức mạnh nội tâm để hộ trì (như một bài tụng paritta: xem tiểu tựa ở trên *Th .95). Lòng từ là tâm đầu tiên được gọi là ‘vô lượng tâm’, những tâm khác là bi, hỷ và xả. *Th.136, 137, *M.113 và *V.65–68 nói về tu tập bốn vô lượng này. | https://sentrangusa.com/2021/04/17/dvtgp-tu-ai-va-kham-nhan-loving-kindness-and-patient-acceptance-th-114-tu-tap-tam-tu-va-gia-tri-tu-tap-th-114-the-way-to-cultivate-loving-kindness-and-the-value-of-its-cultivation/

THICH NHAT HANH 69.jpg

THÍCH NHẤT HẠNH, CHUNG MỘT CỘI NGUỒN: Cách đây chừng sáu năm, trong chuyến đi giảng dạy ở Ý, thầy có đi ngang qua một vùng đất trồng toàn cây ô liu. Ở Pháp hình như không có cây ô liu, hoặc có thể chỉ có một vài cây ở miền Nam, nhưng bên Ý thì có rất nhiều. Thầy nhận thấy những cây ô liu trong đám ruộng đó mọc rất ngộ nghĩnh, thay vì mọc từng cây riêng rẽ thì nó mọc một khóm ba bốn cây chụm lại với nhau. Những cây ô liu đó cũng còn trẻ thôi, khoảng chừng bảy đến tám tuổi. Khi hỏi lại, người ta cho biết trước đó bảy tám năm có một trận lạnh rất lớn và tất cả các cây ô liu trong vùng đó chết hết, người ta phải cắt sát gốc. Nhưng những cây ô liu đó chỉ chết phần trên thôi, phần gốc vẫn còn sống. Khi cây ô liu bị cắt sát gốc rồi thì từ một cây ô liu mẹ sanh ra ba đến bốn cây ô liu con. Cho nên, chín mười năm sau mình thấy những cây ô liu mọc lên từng khóm. Mình lầm tưởng, cứ nghĩ rằng có ba hay bốn cây ô liu riêng biệt, nhưng khi nhìn sâu thì mình thấy kỳ thực chúng cũng chỉ là một cây thôi, từ một gốc mà đi lên.
Giả dụ cây ô liu thứ nhất ganh tỵ với cây ô liu thứ hai. Cây ô liu thứ hai đánh lộn với cây ô liu thứ ba thì rất buồn cười. Như vậy là có sự phân biệt: “Tôi là cây ô liu khác, còn anh là cây ô liu khác”. Không biết các cây ô liu có ganh tỵ, có giận hờn nhau hay không. Nhưng có những em bé hay những người lớn, tuy phát xuất từ một gốc mà thỉnh thoảng họ vẫn ganh tỵ, giận hờn nhau. Họ làm giống như họ là những con người khác nhau, không dính líu gì tới nhau hết. Họ không biết rằng họ từ một gốc mà đi lên, họ bị sự phân biệt, kỳ thị làm cho chia rẽ. Chính sự phân biệt, kỳ thị đó làm cho chúng ta coi nhau như kẻ thù, không thương yêu nhau được dù là anh chị em trong một nhà. Cho nên, tu tập là nhìn sâu để thấy được rằng chúng ta từ một nguồn gốc mà phát hiện. Khi thấy được sự thật đó thì mình sẽ lấy đi được sự phân biệt kỳ thị, và sẽ đạt tới một loại trí tuệ rất đặc biệt gọi là vô phân biệt trí. | https://sentrangusa.com/2021/04/17/thich-nhat-hanh-lang-mai-chung-mot-coi-nguon-honouring-family-ties/

Bài mới cập nhật ngày 16 tháng Tư, 2021

1. Quảng Pháp: Những Cây Ô Liu Dưới Ánh Sáng Mặt Trời | https://sentrangusa.com/2021/04/16/quang-phap-nhung-cay-o-liu-duoi-mat-troi/

2. Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ sáu: Giáo Hội Tăng Già Việt Nam | https://sentrangusa.com/2021/04/17/hich-tri-hai-1906-1979-hoi-ky-thanh-lap-hoi-phat-giao-viet-nam-thoi-ky-thu-sau-giao-hoi-tang-gia-viet-nam/

3. Minh Quang Đoàn Thanh Phong | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: GĐPT tại xã hội Tây Phương | https://sentrangusa.com/2021/04/17/minh-quang-doan-thanh-phong-tieu-luan-ket-khoa-van-hanh-i-gdpt-tai-xa-hoi-tay-phuong/

4. Karin L. Meyers | Insight Journal | Barre Center for Buddhist Studies: Climate, Corona, and Collapse: The Dharma was Made for these Times | https://sentrangusa.com/2021/04/17/karin-l-meyers-insight-journal-barre-center-for-buddhist-studies-climate-corona-and-collapse-the-dharma-was-made-for-these-times/

5. Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | X & XI. Conclusion & Recommendations | https://sentrangusa.com/2021/04/17/human-rights-watch-2009-the-resistance-of-the-monks-buddhism-and-activism-in-burma-x-xi-conclusion-recommendations/

No comments:

Post a Comment