Thursday, April 29, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: Điểm Tin Trong Ngày 28 tháng Tư, 2021

 Thích Từ Lực: 
Xin Dừng Lại, Để Nhìn Cho Rõ

Ngày trước, khi sinh thời, ôn Kim Quang (tức là Hòa thượng Thiện Trì) có lần dạy tôi: Từ Lực ơi, nhớ nghe, phá kiến còn nặng hơn phá giới nhiều lắm nghe! Ý Ôn muốn nói, có phạm giới, mà mình thành tâm muốn sám hối, thì sẽ được thanh tịnh, yên tâm trở lại để tiếp tục tu hành. Còn phá kiến, tức là phá hủy chánh kiến, thì chẳng khác gì mình đã bị chôn chặt trong ngục tù của mê mờ, không có cơ hội ra khỏi mê lầm; như vậy, có nghĩa là từ chuyện sai này sẽ đưa đến chuyện sai khác, và cứ thế mà tạo thêm nghiệp xấu.
Từ nhận thức này, tôi xin các Anh Chị dành thì giờ đọc vài tập tài liệu Phật pháp của ôn Tuệ Sĩ (như tôi đang đọc quyển Thắng Man giảng luận đây) hay của ni sư Trí Hải, hoặc nghe vài bài giảng Phật Pháp của quý Ôn, quý Ngài khác, hay đến chùa thắp hương lễ Phật… để nuôi dưỡng, tôi bồi thêm chánh niệm, chánh kiến.
Trong tiến trình phát triển của đoàn thể, tổ chức, mọi ý kiến đúng đắn, xây dựng cần phải được lắng nghe nhưng việc thực thi cần tôn trọng và phục vụ cho lợi ích của tổ chức. Nói thế để chúng ta cùng hiểu rằng trong cuộc tranh luận ngay cả tranh chấp giữa những ý kiến dị biệt, bất đồng nhằm mục đích xây dựng đoàn thể, không có quan điểm thắng thế mà chỉ có giải pháp tốt hơn cả được chấp nhận cho sự vững mạnh của tổ chức... | https://sentrangusa.com/2021/04/29/thich-tu-luc-xin-dung-lai-de-nhin-cho-ro/Cuộc đối đầu giữa người dân Việt với quan lại người Hán diễn ra trên hai mặt. Một là những cuộc kháng chiến bằng gươm giáo; hai là một luồng sóng đối kháng ngầm chảy mãi mãi trong tâm thức cộng đồng của dân tộc. Các vị thần linh được truyền tụng từ ngàn năm trước luôn luôn có mặt trong đó con sóng ngầm này.
Trong cuộc tranh đấu chống chính sách đô hộ hà khắc, người Việt có một chỗ dựa tinh thần là những tín ngưỡng cổ truyền, với các vị thần thánh riêng; trong đó có những thần linh biểu lộ qua các hiện tượng tự nhiên; hay những nhân vật được dân tôn kính, thờ cúng. Chia sẻ với nhau những niềm tin và nghi lễ do cha ông truyền lại tạo nên tình liên đới giữa những người đồng chủng. Họ cảm thấy và biết chắc chắn họ không giống người Hán. Những quan lại từ phương Bắc tới không thờ phượng những thần thánh của dân mình; thế nào cũng có lúc người Việt thấy đám quan quân này bị thần linh trừng phạt bằng tai nạn hay bệnh tật. Rồi mỗi khi vùng lên tranh đấu, người dân Việt biết họ sẽ được các thần linh của mình phù trợ. Nhiều hào kiệt đã hiển linh trở thành các vị thần tiếp tục bảo vệ dân lành; các chiến sĩ khi xung trận đều biết như vậy. Người Việt tin rằng Chử Đồng Tử đã trở về giúp Triệu Quang Phục, Bà Triệu hiển linh cho Lý Bôn thấy; thần Trương Hống đã gửi một thông điệp qua Lý Thường Kiệt ở sông Cầu, khiến tướng sĩ nức lòng chống quân nhà Tống... | https://sentrangusa.com/2021/04/28/chan-van-do-quy-toan-nhung-than-thanh-giu-nuoc/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 28 THÁNG 4, 2021

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Kết Luận – Nhân Duyên Xuất Gia | https://sentrangusa.com/2021/04/27/thich-tri-hai-1906-1979-hoi-ky-thanh-lap-hoi-phat-giao-viet-nam-ket-luan-nhan-duyen-xuat-gia/

Pháp Hiền: Phát bồ-đề tâm và PHÁT BỒ ĐỀ TÂM | Generation of the mind [acting towards] Enlighttenment | https://sentrangusa.com/2021/04/29/phap-hien-phat-bo-de-tam-va-phat-bo-de-tam-generation-of-the-mind-acting-towards-enlighttenment/


Tắc Dũng Lê Văn Nghĩa | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Đời Sống Dưới Ánh Sáng Của Đạo Lý Duyên Khởi | https://sentrangusa.com/2021/04/29/tac-dung-le%cc%82-van-nghia-tieu-luan-ket-khoa-van-hanh-i-doi-song-duoi-anh-sang-cua-dao-ly-duyen-khoi/

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Tâm Lý Dửng Dưng Còn Dễ Sợ Hơn Là Oán Hờn Thù Hận | https://sentrangusa.com/2021/04/27/nguyen-tho-tran-kiem-doan-tam-ly-dung-dung-con-de-so-hon-la-oan-hon-thu-han/


Martine Batchelor | Insight Journal | Barre Center for Buddhist Studies: The Busier You Are, The Slower You Should Go | https://sentrangusa.com/2021/04/29/martine-batchelor-insight-journal-barre-center-for-buddhist-studies-the-busier-you-are-the-slower-you-should-go/

Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | 2 | https://sentrangusa.com/2021/04/28/ronaldo-tumbokon-quang-phap-dich-va-ghi-chu-mat-tot-va-xau-cua-phuong-tien-truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-thanh-thieu-nien-va-tre-nho-good-and-bad-effects-of-social-media-on-teens-and-kids-ky-2/

No comments:

Post a Comment