Thursday, April 22, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 21 THÁNG TƯ, 2021

Thích Minh Châu: Phương pháp giáo dục 

trong Gia đình Phật tử

 


Quả thật, tinh thần trọng hình thức đã chi phối và ảnh hưởng sâu rộng đến nội dung các hoạt động sinh hoạt và cả trong lãnh vực tổ chức điều hành của đoàn thể. Riêng, những cải sửa cần thiết đối với hệ thống tổ chức phức tạp, cồng kềnh và những hậu quả bất lợi của nó là điều cần được phân tích, thảo luận thấu đáo. Trong khuôn khổ thư này, tôi có suy nghĩ ban đầu là cơ cấu tổ chức nên dựa vào nhu cầu thực tế. Một bộ máy gọn nhẹ nhưng thích nghi vẫn có thể đạt được hiệu quả cao như mong muốn. | https://sentrangusa.com/2021/04/22/thich-tu-luc-thu-goi-anh-quang-ngo-dao-duy-huu/


... Trong một ngàn năm Bắc thuộc, các tín ngưỡng cổ truyền đã giúp bảo tồn một hồn tính dân tộc và nuôi dưỡng niềm tự tin và tự hào về truyền thống tâm linh sẵn có từ lâu đời. Các vị thần thánh mà người Việt quen thờ phượng trước khi người Hán tới, trong hàng ngàn năm, đã dần dần biến thành những vị thần “hộ quốc,” nuôi dưỡng óc đề kháng.

Lại thêm một tôn giáo mới giúp dân Việt thêm tự tin và hãnh diện về trình độ văn hóa của họ, là Phật giáo. Đạo Phật tới nước ta theo đường biển, trước khi vào miền Nam Trung Quốc. Trong một ngàn năm Bắc thuộc đạo Phật đã phát triển về tín ngưỡng, tổ chức và tư tưởng. Dân Việt có thể tự hào họ đã có sẵn một nền văn minh tinh thần, với các quy tắc đầy đủ cho cuộc sống hàng ngày, không thua kém gì hệ thống luân lý Khổng giáo do người Hán mang tới. Không những thế, các chùa chiền còn trở thành môi trường đào tạo lớp người có học trong xã hội Việt Nam; một số người biết chữ sống bên ngoài và biệt lập với hệ thống giáo dục do các quan cai trị người Hán đặt ra. Chính những người này sẽ góp phần lãnh đạo trong các cuộc vận động khởi nghĩa cũng như trong việc quản trị việc quốc gia mỗi lần dân Việt giành được quyền tự chủ.

Bài Mới Cập Nhật 21 tháng Tư, 2021

1. Thích Minh Châu: Phương pháp giáo dục trong Gia đình Phật tử | https://sentrangusa.com/2021/04/21/thich-minh-chau-phuong-phap-giao-duc-trong-gia-dinh-phat-tu/

2. Tuệ Sỹ: Thuyền Ngược Bến Không | https://sentrangusa.com/2021/04/22/tue-sy-thuyen-nguoc-ben-khong/

3. Quảng Pháp: 70 Năm, từ Danh Xưng “Gia Đình Phật Tử” đến Danh Xưng “GĐPT Việt Nam trên Thế Giới” | https://sentrangusa.com/2021/04/22/quang-phap-70-nam-tu-danh-xung-gia-dinh-phat-tu-den-danh-xung-gdpt-viet-nam-tren-the-gioi/

4. Đức Thương: Nhìn lại vấn đề Nam Phật tử trong giai đoạn hiện tại | https://sentrangusa.com/2021/04/21/duc-thuong-nhin-lai-van-de-nam-phat-tu-trong-giai-doan-hien-tai/

5. Đạo Từ thâm thiết của Hòa Thượng Bổn Sư và buổi học nghi thức Chuông Trống Bát Nhã của BHT Pháp Vân, Pomona | https://sentrangusa.com/2021/04/19/dao-tu-tham-thiet-cua-hoa-thuong-bon-su-nhan-buoi-hoc-nghi-thuc-chuong-trong-bat-nha-cua-bht-phap-van-pomona/

6. Tịnh Nhân Lê Quốc Kỳ | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Nhận Định Đạo Phật, Nhật Định Tuổi Trẻ và Kết Luận | https://sentrangusa.com/2021/04/22/tinh-nhan-le%cc%82-quoc-ky-tieu-luan-ket-khoa-van-hanh-i-nhan-dinh-dao-phat-nhat-dinh-tuoi-tre-va-ket-luan/

7. Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Thông Báo Bậc Lực: Kinh Trung A Hàm | Kỳ 1 | https://sentrangusa.com/2021/04/22/quang-ngo-dao-duy-huu-thong-bao-bac-luc-kinh-trung-a-ham-ky-1/

8. Stanford/CTA’s ILC Professional Development Workshop – MINDFULNESS FOR EDUCATORS: This is Your Mind: An Owner’s Manual | https://sentrangusa.com/2021/04/21/stanford-ctas-ilc-professional-development-workshop-mindfulness-for-educators-this-is-your-mind-an-owners-manual/

8. Winnie Nazarko | Interview | Insight Journal: The Buddha’s Teachings on Social and Communal Harmony | https://sentrangusa.com/2021/04/22/winnie-nazarko-interview-insight-journal-the-buddhas-teachings-on-social-and-communal-harmony/

10. Jonathan Wolf: Parenting a Teenager Made Easier in 5 Steps | https://sentrangusa.com/2021/04/22/jonathan-wolf-parenting-a-teenager-made-easier-in-5-steps/No comments:

Post a Comment