Monday, July 17, 2017

Một Số Hồ Sơ CIA Giải Mật về Cuộc Chiến Việt Nam

Vietnam Memorial Wall. Photo: Washington.org

Một Số Hồ Sơ CIA Giải Mật về 

Cuộc Chiến Việt NamĐiều ngạc nhiên là: Đối với một số chiến lược gia Hoa Kỳ, Cuộc Chiến VN đã thấy thất bại từ năm 1960.

Một nhân chứng ở Huế năm 1963 là một bác sĩ người Đức
Bác sĩ Wulff có 7 bài đã dịch ở đây:
 .

Sau đây là các hồ sơ CIA giải mật, chưa từng địch ra tiếng Việt,  ngắn trung bình 1 tới 5 trang.
.
CIA: TT. Ngô Đình Diệm ưu đãi Công giáo ra sao?
Công giáo cũng chống lại chế độ Ngô Đình Diệm (xem trang 6)
TRAN KIM TUYEN PREDICTS DIRE PROSPECTS FOR THE DIEM REGIME IN SOUTH VIETNAM
(xem đoạn 1 và đoạn 2 ở trang 1:)
 BUDDHIST DEMONSTRATIONS IN SOUTH VIETNAM
Huỳnh Văn Lang, xem trang 4 đoạn 10 cũng âm mưu đảo chánh:
CIA phân tích về gia đình trị của TT. Ngô Đình Diệm. Từ trang 5 trở đi là sự kiện Huế và PG:
Phân tích về Công Giáo, Phật Giáo và gia đình TT. Ngô Đình Diệm:
CIA: TT. Ngô Đình Diệm thiên vị Công Giáo, phân tích về Dụ số 10
Buddhists in Vietnam
Bỏ phiếu thống nhất 2 miền: STUDY SAID TO SHOW DIEM, NOT U.S., BARRED '55 VOTE
Chánh Văn Phòng Võ Văn Hải sợ bị Nhu ám sát:
REPRESSION BY THE DIEM GOVERNMENT
...
TRƯỚC 1963
.
13 May 1960 (Tình hình chế độ Saigon suy yếu dần- 5 trang)

23 August 1960 (tình hình VN lo ngại- 5 trang)
.
Taylor Mission 1961 (chỉ cần đọc pages 1-40 - phái đòan Tướng Taylor tường trình bi quan về VN)
.
blank
97. Các nông dân này vất vả để làm, trong khi ông Diệm trong cương vị Hoàng đế muốn chỉ thấy những người có bản tay sạch và áo quần sạch. Một nông dân kể lại chuyến ông Diệm viếng thăm: “Hồi đầu năm 1962, khi ông Diệm tới thăm trung tâm nông nghiện ở huyện Đức Huệ, tôi không biết ông Diệm có biết hay không rằng dân nhiều làng đã bỏ ra gần 2 tháng để đắp lối đi bộ cho ông Diệm. Nhiều người làm ngày, làm đêm để chặt hết các cây tre trong làng để đắp lên con đường bùn dài 10 kilomét để Tổng Thống bước lên trong chuyến viếng thăm có 1 giờ đồng hồ tới trung tâm này... Lúc đó, tất cả dân làng đều ghét ông Ngô Đình Diệm, nhưng không ai dám nói gì nghịch với ông ta.” (Phỏng vấn” RAND Corporation File FDIA, trang 14)

NĂM 1963

Hỏi: Tướng Dương Văn Minh lật đổ ông Diệm xong, là xóa sổ Ấp Chiến Lược để đón VC vào? 
Đáp: Thực ra, CIA từ tháng 3-1963 đã nói, ấp chiến lược thua lâu rồi.
20 March 1963 (Chương trình Ấp Chiến Lược thảm bại lớn vì bị VC trà trộn vào) dài 2+ trang --
.
24 June 1963 (nghi ngờ lời hứa ông Diệm với PG - 1 trang)
.
10 July 1963 (Tình hình VN - dài 8 trang)
.
2 August 1963 (PG sôi động ở nhiều tỉnh - 6 trang)
 .
16 August 1963 (Tướng Trần Tử Oai nói về PG và đảo chánh - 3 trang)
..
17 August 1963 (thêm nhiều cuộc tư thiêu, biểu tình - 1 trang)
.
22 August 1963 (thiết quân luật - dài 1 trang)
.
23 August 1963 (Sĩ quan VNCH muốn thay đổi, chỉ lo ngại là Mỹ ủng hộ Diệm) dài 3+ trang:
.
24 Augst 1963 (Mỹ: Bắc Việt muốn giữ Diệm trên ngôi để VC có chính nghĩa - 4 trang)
.
27 August 1963 (Nhu nói với Hội Đồng Tướng Lãnh rằng Mỹ dự tính rút, và quân VNCH sẽ phải độc lập - 2 trang)
.
4 Sep 1963 (tình hình VN - 2 trang)
.
12 Sep 1963 (lòng dân VN sôi sục - 7 trang)
.
16 Sep 1963 (Tình hình Nam VN - dài 7 trang)
.
 17 Sep 1963 (tình hình VN - 15 trang)

24 Sep 1963 (Trần Kim Tuyến bị trục xuất - dài 2 trang)
.
4 Oct 1963 (Ni sư Diệu Huệ, mẹ của Đại sứ Bửu Hội, chuẩn bị tự tử - dài 2 trang)
.
18 Oct 1963 (các âm mưu của Ngô Đình Nhu - 2 trang)

1 Nov 1963 (Cuộc đảo chánh - dài 5 trang)
.
4 Nov 1963 (hậu đảo chánh - 6 trang)
.
SAU 1963
.
31 Oct 1966 (không quan trọng - thương thuyết nam-bắc - 82 trang)
 .
1968 Tet Offensive (đánh giá - 9 trang)

Và thêm một ngạc nhiên nữa:
Exit Strategy: In 1963, JFK ordered a complete withdrawal from Vietnam
In 1963, JFK ordered a complete withdrawal from Vietnam.
James K. Galbraith -- September 01, 2003