Friday, September 25, 2015

ĐIẾU VĂN Tưởng niệm Cụ Bà TÂM DIỆU


ĐIẾU VĂN
Tưởng niệm Cụ Bà TÂM DIỆU

Cụ Bà: Trần Thị Ái, pháp danh: Nguyên Ái, pháp hiệu xuất gia gieo duyên: Tâm Diệu vừa qua đời vào ngày 22 tháng 9 năm 2015 tại thủ phủ Sacramento, California, Hoa Kỳ. Cụ là thân mẫu của huynh trưởng GĐPT Bạch Xuân Khỏe. Tiến sĩ Bạch là út nam trong gia đình.
Nhận được tin buồn nầy, thay mặt cho một số anh chị em huynh trưởng, cựu huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Tang Quyến và kính gởi đến huynh trưởng Bạch Xuân Khỏe trong dịp tang lễ của Cụ Bà (25-9-2015) bài Điếu Văn sau đây:

ĐIẾU VĂN
Tin buồn:
Mùa Vu Lan báo hiếu chưa qua khuất
Hương trầm còn thoảng đâu dây
Bông hồng cài áo chưa tàn
Nhưng duyên hợp vội tan
Tin cụ bà vừa quá vãng
Hỡi ôi!
Cụ bà Nguyên Ái đã ra đi
Xả bỏ báo thân tuổi dương trần tám mốt
Pháp hiệu xuất gia gieo duyên: Tâm Diệu
Trần gian chấp cánh vô thường
Nhớ linh xưa:
Trên quê hương Phú Cát, Bình Định, Việt Nam
Người thiếu nữ ra đời khi cuộc Chiến Tranh Việt Nam bắt đầu ló dạng
Hình bà Mẹ quê trên dãi đất nghèo lặn lội nuôi con
Một gánh quê hương, một gánh gia đình
Hai vai nặng quản chi đời khó nhọc
Ôi! Hương linh vừa xa khuất: 
Là bà yêu, mẹ quý, con thảo, vợ hiền
Là Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới
Là Ưu bà di tâm thành xuống tóc gieo duyên
Buông thả phù vân giữ lòng rỗng lặng
Khiêm cung đến với mọi người với tiếng chào “A Di Đà Phật”
Và nụ cười theo hạnh lành Bồ tát Thường Bất Khinh
Nhớ ngày xưa quê Mẹ:
Duyên Phù Cát về làm dâu Nhơn Lý
Cánh thiệp hồng Trần Thị Ái - Bạch Xuân Long
Cuộc sống thăng trầm theo vận nước gian nan
Nền đạo lý tổ tông, tiếng thơm gia đình dòng họ
Vẫn lưu truyền sá chi đời sướng khổ
Thuở sum vầy cũng như khi chia biệt ly tan
Bởi có niềm tin “nhân nào quả ấy”
Như mây vàng ánh Đạo tỏa vầng trăng
Nhớ những năm tháng giữa Quê Người:
Hơn nửa đời rời nước ra đi
Cuộc gian khổ giữa hai đầu sống chết
Sự lựa chọn nào cũng có riêng nỗi khổ đau
Nhưng duyên lành được tưới tẩm hương Từ bi đạo Phật
Bởi yêu tình thương nên xa lánh hận thù
Xứ lạ quê người đàn con tám đứa
Bờ vai cha, bàn tay mẹ vun bồi
Sự khôn lớn không tính ngày tính tuổi
Mà tính theo tâm đạo giữa đời
Cả gia đình
Dâu rể cháu con đều là Phật tử thuần thành
Ơn mưa pháp ánh Đạo Vàng tắm gội
Bạch Xuân Khỏe, út nam, người con hiếu thảo
Trải hết tin yêu sá gì mưa nắng
Vai nương cha già, tay dìu mẹ yếu đến chùa
Mấy chục năm qua lòng hỷ xả, dạ từ bi bước tới
Trên đường đời thành, trụ, hoại, không
Giữa vô thường không lại hoàn không
Năm nay cài áo hoa hồng
Sang năm hoa trắng mà lòng quặn đau
Nguyện cầu cho hương linh vừa quá vãng:
Sen tàn thay vụ
Đông hết Xuân sang
Sinh diệt không ngừng
Người đời cõi tạm
Đã mãi đem hành thiện, hộ pháp, tu thân làm phước hạnh
Thì tiếc chi mộng ảo bến nơi nầy
Mặc muôn kiếp từ vô chung vô thủy
Nguyện Hương Linh lưu lại cõi Di Đà
Miền Cực Lạc sen hương trầm bảy báu
Tiếng gọi đàn chim cá niệm chân kinh
Chung lời bái biệt hương linh:
Đừng tiếc chi cõi tạm nữa, quay về
Nương Thuyền Từ pháp hội tới bên kia
Thân tứ đại đã trở về nguyên trạng
Chủng tử linh hồn an nhiên trung ấm
Đừng lưu luyến gì không trước cũng không sau
Trong thinh lặng nhiệm mầu
Cầu hương linh giải thoát 
Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

1 comment:

  1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Cầu xin DỨC PHẬT DI ĐÀ tiếp dẫn hương linh CỤ BÀ TRẦN THỊ ÁI, PHÁP DANH NGUYÊN ÁI, PHÁP HIỆU TÂM DIỆU an nhiên về miền cực lạc.
    NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

    ReplyDelete