Thursday, September 3, 2015

The Two Pictures - Hai Bức Ảnh

Photo - from CNN.COM
Syria Chết Vì Vượt Biển Tìm Tự Do
    Tưởng niệm tuổi thơ Syria

Thân xác nhỏ 
Chết đuối
Sao thế giới thờ ơ?

Em Photo from - H.H.'s fb
Đôi Mắt Ngây Ngô Thách Thức
Thân tặng H.H.

Bùn nhơ phủ lấp thân ai?
Mắt buồn vời vợi gái trai thẩn thờ?
Ôi sao đất nước thờ ơ?

No comments:

Post a Comment