Thursday, December 15, 2016

WHY WE ARE HERE - VÌ SAO TA CHỌN CHỐN NÀY

Spirit Rock Meditation Center 

WHY WE ARE HERE

An environment of non-harming, silence, and solitude
Always at ease and peaceful,
friendly and loving
without hostility, only nobility.
All come to practice with gentleness and relaxation,
cultivating loving-kindness, compassion, joy, and equanimity.
With hope, we continually engage in the practice
to change ourselves, others, communities and societies.

VÌ SAO TA CHỌN CHỐN NÀY
Một môi trường hoà-ái, im lặng, và cô đơn tĩnh mịch
Luôn thoải mái và yên bình
Thân thiện và yêu thương
Không có sự thù địch, chỉ có sự trân quý như Phật tánh
Tất cả đến đây để thực hành bằng sự dịu dàng và thư giãn
Trồng thêm yêu thương, nhân ái, từ bi, niềm vui và thanh thản
Với hy vọng tiếp tục dấn thân vào cuộc đời—
Thực hành
Thay đổi

Bản thân, gìa đình, cộng đồng và xã hội.

No comments:

Post a Comment