Thursday, December 29, 2016

VỀ CÕI THIÊN THU - VERS L’ÉTERNITÉ

Lời ngõ: Xin giới thiệu một bài thơ hay được dịch ra tiếng Pháp bởi TS. LS. Lưu Nguyễn Đạt vừa gởi. Đây là một thông điệp nhẹ nhàng mà chúng ta cần để ý khi còn hiện tiền và xin hãy tưởng niệm nhau khi mình còn sống vậy.
VỀ CÕI THIÊN THU
Mai tôi đi thế gian này tịch mịch!!!
Đừng khóc tôi như tiễn một người đi
Vuốt mắt tôi là một kẻ tình si
Bao đêm đã thức cùng tôi ... chờ sáng

Mai tôi đi tiễn tôi bằng âm nhạc
còn trái tim thơm gửi lại cho người
Người đã YÊU tôi đến cuối cuộc đời
Cho tình-sử tôi đi vào huyền thoại

Mai tôi đi tiễn tôi bằng men rượu
Cho thương yêu cao ngất tận trời mây
Cho tình nhân yêu mãi chẳng rời tay
Cho tôi thấy cả trần gian mở hội

Mai tôi đi không còn ai trông đợi
Đường thênh thang tôi vào cõi thiên Thu

Đặng Tuyết Mai
[Viết trước Ngày Ra Đi 21 tháng 12 năm 2016]

2016-dec-23-dtmai

VERS L’ÉTERNITÉ

Demain je partirai de ce monde silencieux
Ne pleure pas, ce n’est qu’un au revoir
Caresse mes yeux d’amoureuse
Au sein des nuits ensemble guettant le retour de l’aurore

Demain je partirai en harmonie musicale
Laissant au monde humain mon cœur parfumé
Et à celui qui m’a aimée jusqu’aux derniers jours
l’histoire de mon amour au tréfonds légendaire

Demain je partirai au nectar de vin partagé
d’amour et d’ivresse aux confins des sphères nuageuses
sans pouvoir me détacher de tes doigts amoureux
laisse moi imager l’univers en fête

Demain je partirai à jamais sans retour
Sur le chemin grandiose VERS L’ÉTERNITÉ

[Traduction par Lưu Nguyễn Đạt, hommage à son amie Đặng Tuyết Mai (MaiYersin), L’Éternel Féminin], le 29 décembre, 2016, le jour de son enterrement en paix en Californie, et en peine de ses amis au monde.


No comments:

Post a Comment