Tuesday, December 20, 2016

Cầu Mẹ Vãng SanhCẦU MẸ VÃNG SANH

Thắp nén nhan thơm cúng Mẹ hiền
Nguyện cầu hồn Mẹ cõi Chư Thiên
An nhiên nhẹ bước theo chân Phật
Xa lánh buồn phiền, buông luyến thương.

Bạch Kim Phượng
12/20/2016

No comments:

Post a Comment